VNPT tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo Đà Nẵng

ICTnews - Sáng 21/8/2014, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với Huyện ủy Hòa Vang tổ chức trao học bổng khuyến học “VNPT - Chắp cánh tài năng Việt” 2014 và “Tặng SIM VinaPhone phục vụ xây dựng nông thôn mới”.


Theo đó, VNPT đã trao tặng 100 suất học bổng có tổng giá trị 50 triệu đồng cho 100 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Đồng thời, trao tặng SIM VinaPhone với tổng giá trị 50 triệu đồng cho cán bộ thôn, xã nhằm phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. 


VNPT tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo Đà Nẵng

Bà Lê Thanh Thu Hà, Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng (bên phải) trao biển tượng trưng tặng SIM VinaPhone cho đại diện huyện Hòa Vang.


Ông Lương Hồng Khanh, Giám đốc VNPT Đà Nẵng cho biết: “Trong 9 năm qua, chương trình học bổng khuyến học “VNPT - Chắp cánh tài năng Việt” do VNPT tài trợ, Báo điện tử VnMedia phối hợp với Quỹ khuyến học Việt Nam thực hiện đã trao hơn 12 tỷ đồng đến gần 15 ngàn em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên cả nước”.


“Với những suất học bổng và SIM VinaPhone trao tặng ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn được chung tay góp sức cùng Huyện ủy Hòa Vang, Chính quyền TP Đà Nẵng trong việc khuyến khích, động viên những tài năng trẻ cũng như chia sẻ và giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời, VNPT cũng thể hiện sự cam kết đồng hành với cán bộ thôn, xã trong việc hỗ trợ phương tiện thông tin liên lạc phục vụ xây dựng nông thôn mới, phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão sắp đến”, ông Lương Hồng Khanh nói.

VNPT tang 100 suat hoc bong cho hoc sinh ngheo Da Nang


ICTnews - Sang 21/8/2014, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) phoi hop voi Huyen uy Hoa Vang to chuc trao hoc bong khuyen hoc “VNPT - Chap canh tai nang Viet” 2014 va “Tang SIM VinaPhone phuc vu xay dung nong thon moi”.


Theo do, VNPT da trao tang 100 suat hoc bong co tong gia tri 50 trieu dong cho 100 hoc sinh ngheo vuot kho, hoc gioi cua cac truong tieu hoc, THCS, THPT tren dia ban huyen Hoa Vang (Da Nang). Dong thoi, trao tang SIM VinaPhone voi tong gia tri 50 trieu dong cho can bo thon, xa nham phuc vu chuong trinh xay dung nong thon moi cua huyen. 


VNPT tang 100 suat hoc bong cho hoc sinh ngheo Da Nang

Ba Le Thanh Thu Ha, Pho Giam doc VNPT Da Nang (ben phai) trao bien tuong trung tang SIM VinaPhone cho dai dien huyen Hoa Vang.


Ong Luong Hong Khanh, Giam doc VNPT Da Nang cho biet: “Trong 9 nam qua, chuong trinh hoc bong khuyen hoc “VNPT - Chap canh tai nang Viet” do VNPT tai tro, Bao dien tu VnMedia phoi hop voi Quy khuyen hoc Viet Nam thuc hien da trao hon 12 ty dong den gan 15 ngan em hoc sinh, sinh vien vuot kho hoc gioi tren ca nuoc”.


“Voi nhung suat hoc bong va SIM VinaPhone trao tang ngay hom nay, chung toi mong muon duoc chung tay gop suc cung Huyen uy Hoa Vang, Chinh quyen TP Da Nang trong viec khuyen khich, dong vien nhung tai nang tre cung nhu chia se va giup do cac em vuot qua kho khan, phan dau dat thanh tich cao trong hoc tap. Dong thoi, VNPT cung the hien su cam ket dong hanh voi can bo thon, xa trong viec ho tro phuong tien thong tin lien lac phuc vu xay dung nong thon moi, phong chong bao lut trong mua mua bao sap den”, ong Luong Hong Khanh noi.


VNPT tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo Đà Nẵng

ICTnews - Sáng 21/8/2014, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với Huyện ủy Hòa Vang tổ chức trao học bổng khuyến học “VNPT - Chắp cánh tài năng Việt” 2014 và “Tặng SIM VinaPhone phục vụ xây dựng nông thôn mới”.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: