Chip 8 nhân mới của Qualcomm sẽ ra mắt trong năm 2015

Nguồn tin không chính thức cho thấy Qualcomm sẽ phổ biến công nghệ 64 bit trên chip di động tầm trung trong năm sau.


Thông tin trích xuất từ lộ trình phát triển sản phẩm bị rò rỉ cho thấy Qualcomm sẽ giới thiệu hai mẫu chip tầm trung nền tảng ARMv8 64 bit mới là Snapdragon 610 và Snapdragon 615 vào cuối năm nay. Theo thường lệ thì chip mới sẽ được chuyển đến các nhà sản xuất thiết bị vào khoảng 2 quý sau đó và dự kiến, những sản phẩm đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 610 và 615 sẽ xuất hiện trên thị trường trong quý I hoặc II năm 2015.


Các chip ARMv8 64 bit cao cấp sẽ ra mắt muộn hơn, có thể là trong quý III hoặc IV năm sau nếu theo đúng lộ trình phát triển sản phẩm trên trong khi mẫu chip dòng phổ thông là Snapdragon 410 bản thương mại sẽ có mặt trong smartphone giá rẻ vào cuối năm.


Chip 8 nhân mới của Qualcomm sẽ ra mắt trong năm 2015
Bảng lộ trình phát triển sản phẩm của Qualcomm bị rò rỉ trên mạng.


SoC (system on chip) Snapdragon 610 thiết kế dựa trên nền tảng ARMv8 với 4 nhân xử lý Cortex-A53 chạy ở xung nhịp 1,7 GHz, tích hợp nhân đồ họa Adreno 405 cùng một số thành phần đặc trưng của Qualcomm như modem 4G LTE và bộ xử lý tín hiệu số (DSP) mới. Snapdragon 610 còn hỗ trợ camera độ phân giải đến 21 megapixel, quay video chất lượng full HD ở mức 60 khung hình/giây (fps) cũng như hỗ trợ các bộ giải mã HEVC hiệu quả hơn.


Chip 8 nhân Snapdragon 615 áp dụng kiến trúc big.LITTLE với thiết kế “2 trong 1” gồm 4 nhân Cortex-A53 chạy ở xung nhịp 1,7 GHz trong khi 4 nhân Cortex-A53 còn lại chạy ở 1,0 GHz. Câu hỏi đặt ra là liệu thiết kế này chip này nhằm hướng đến thị trường Trung Quốc, vốn đang trong cuộc đua tăng số nhân trong thiết kế chip.


Cũng trong năm tới, Qualcomm sẽ ra mắt hai mẫu chip di động cao cấp là Snapdragon 808 và Snapdragon 810. Cả hai chip vẫn áp dụng kiến trúc big.LITTLE trên với 4 nhân Cortex-A57 được sử dụng để chạy những tác vụ xử lý đồ họa nặng trong khi 4 nhân Cortex-A53 cho những tác vụ phổ thông khác. Thiết kế này cũng tương tự Exynos 5 Octa, chip di động 8 nhân đầu tiên của Samsung nhằm đáp ứng khả năng xử lý đa tác vụ trên thiết bị đồng thời vẫn đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng thấp.


Điểm khác biệt là Snapdragon 808 tích hợp nhân đồ họa Adreno 410 trong khi Snapdragon 810 trang bị đồ họa mạnh hơn là Adreno 430. Cũng theo thông tin rò rỉ cho biết hiệu năng đồ họa Adreno 430 cao hơn khoảng 30% so với Adreno 420 trong Snapdragon 805 sẽ ra mắt trong thời gian tới.


Qualcomm dường như đang “đặt cược” toàn bộ vào chip ARM trong tất cả dòng sản phẩm từ cuối năm 2014 và 2015. Đáng ngạc nhiên là hãng cũng cấp phép sử dụng kiến trúc ARM cho các nhà sản xuất khác để tạo ra những chip được tinh chỉnh theo mục đích riêng của mỗi hãng, tương tự cách Apple áp dụng với Cyclone hoặc Nvidia với Denver.


Đến thời điểm hiện tại thì chưa có chip của hãng nào tỏ ra vượt trội và kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự phát triển công nghệ, khả năng cạnh tranh của mỗi hãng và có thể Qualcomm vẫn tiếp tục thống trị thị trường chip di động trong năm 2015, bất kể các yếu tố hiệu suất, giá sản phẩm, mức tiêu thụ năng lượng và một số yếu tố khác.


Chip 8 nhân mới của Qualcomm sẽ ra mắt trong năm 2015

Chip 8 nhan moi cua Qualcomm se ra mat trong nam 2015


Nguon tin khong chinh thuc cho thay Qualcomm se pho bien cong nghe 64 bit tren chip di dong tam trung trong nam sau.


Thông tin trích xuat tu lo trình phát trien san pham bi rò ri cho thay Qualcomm se gioi thieu hai mau chip tam trung nen tang ARMv8 64 bit moi là Snapdragon 610 và Snapdragon 615 vào cuoi nam nay. Theo thuong le thì chip moi se duoc chuyen den các nhà san xuat thiet bi vào khoang 2 quý sau dó và du kien, nhung san pham dau tiên su dung chip Snapdragon 610 và 615 se xuat hien trên thi truong trong quý I hoac II nam 2015.


Các chip ARMv8 64 bit cao cap se ra mat muon hon, có the là trong quý III hoac IV nam sau neu theo dúng lo trình phát trien san pham trên trong khi mau chip dòng pho thông là Snapdragon 410 ban thuong mai se có mat trong smartphone giá re vào cuoi nam.


Chip 8 nhan moi cua Qualcomm se ra mat trong nam 2015
Bang lo trình phát trien san pham cua Qualcomm bi rò ri trên mang.


SoC (system on chip) Snapdragon 610 thiet ke dua trên nen tang ARMv8 voi 4 nhân xu lý Cortex-A53 chay o xung nhip 1,7 GHz, tích hop nhân do hoa Adreno 405 cùng mot so thành phan dac trung cua Qualcomm nhu modem 4G LTE và bo xu lý tín hieu so (DSP) moi. Snapdragon 610 còn ho tro camera do phân giai den 21 megapixel, quay video chat luong full HD o muc 60 khung hình/giây (fps) cung nhu ho tro các bo giai mã HEVC hieu qua hon.


Chip 8 nhân Snapdragon 615 áp dung kien trúc big.LITTLE voi thiet ke “2 trong 1” gom 4 nhân Cortex-A53 chay o xung nhip 1,7 GHz trong khi 4 nhân Cortex-A53 còn lai chay o 1,0 GHz. Câu hoi dat ra là lieu thiet ke này chip này nham huong den thi truong Trung Quoc, von dang trong cuoc dua tang so nhân trong thiet ke chip.


Cung trong nam toi, Qualcomm se ra mat hai mau chip di dong cao cap là Snapdragon 808 và Snapdragon 810. Ca hai chip van áp dung kien trúc big.LITTLE trên voi 4 nhân Cortex-A57 duoc su dung de chay nhung tác vu xu lý do hoa nang trong khi 4 nhân Cortex-A53 cho nhung tác vu pho thông khác. Thiet ke này cung tuong tu Exynos 5 Octa, chip di dong 8 nhân dau tiên cua Samsung nham dáp ung kha nang xu lý da tác vu trên thiet bi dong thoi van dam bao muc tiêu thu nang luong thap.


Diem khác biet là Snapdragon 808 tích hop nhân do hoa Adreno 410 trong khi Snapdragon 810 trang bi do hoa manh hon là Adreno 430. Cung theo thông tin rò ri cho biet hieu nang do hoa Adreno 430 cao hon khoang 30% so voi Adreno 420 trong Snapdragon 805 se ra mat trong thoi gian toi.


Qualcomm duong nhu dang “dat cuoc” toàn bo vào chip ARM trong tat ca dòng san pham tu cuoi nam 2014 và 2015. Dáng ngac nhiên là hãng cung cap phép su dung kien trúc ARM cho các nhà san xuat khác de tao ra nhung chip duoc tinh chinh theo muc dích riêng cua moi hãng, tuong tu cách Apple áp dung voi Cyclone hoac Nvidia voi Denver.


Den thoi diem hien tai thì chua có chip cua hãng nào to ra vuot troi và ket qua cuoi cùng van phu thuoc vào su phát trien công nghe, kha nang canh tranh cua moi hãng và có the Qualcomm van tiep tuc thong tri thi truong chip di dong trong nam 2015, bat ke các yeu to hieu suat, giá san pham, muc tiêu thu nang luong và mot so yeu to khác.


Chip 8 nhan moi cua Qualcomm se ra mat trong nam 2015


Chip 8 nhân mới của Qualcomm sẽ ra mắt trong năm 2015

Nguồn tin không chính thức cho thấy Qualcomm sẽ phổ biến công nghệ 64 bit trên chip di động tầm trung trong năm sau.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: