Hệ thống giám sát an ninh mạng duy nhất "Make in Vietnam" do Viettel phát triển đạt giải Sao Khuê 2020

VCS-CyM là giải pháp phân tích và quản lý sự kiện ATTT (Security Information and Event Management) "Make in Vietnam" - được xây dựng và phát triển 100% bởi các kỹ sư người Việt, dựa theo nhu cầu của các hệ thống thông tin tại Việt Nam.


Hệ thống giám sát an ninh mạng duy nhất Make in Vietnam do Viettel phát triển đạt giải Sao Khuê 2020 - Ảnh 1.

Là giải pháp giám sát an ninh mạng (CyM) duy nhất do một công ty Việt Nam phát triển, sản phẩm của Công ty an ninh mạng Viettel (VCS) vừa giành giải Sao Khuê 2020 ở hạng mục giải pháp phần mềm xuất sắc nhất.


Giải thưởng Sao Khuê 2020 được trao cho VCS-CyM diễn ra trong tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam hết sức phức tạp. Thời gian gần đây, nhiều cuộc tấn công có chủ đích sử dụng các kỹ thuật hiện đại nhắm vào các cơ quan, ban ngành quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tập đoàn kinh tế lớn, hạ tầng trọng yếu quốc gia. Trong khi đó, việc đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn, kỹ thuật tinh vi gặp nhiều khó khăn khi các giải pháp kỹ thuật cũ đã kém hiệu quả, trong khi đó các sản phẩm mới trên thế giới lại chưa phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.


Công ty An ninh mạng Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia cuộc đua hệ thống giám sát an ninh mạng, vốn đã và đang bị thống trị bởi những hãng công nghệ nước ngoài. VCS-CyM là giải pháp phân tích và quản lý sự kiện ATTT (Security Information and Event Management) "Make in Vietnam" - được xây dựng và phát triển 100% bởi các kỹ sư người Việt, dựa theo nhu cầu của các hệ thống thông tin tại Việt Nam.


Hiện tại, VCS-CyM đang được sử dụng để giám sát cho nhiều hệ thống quan trọng của quốc gia. Bên cạnh đó, có thể kể tới một số khách hàng tiêu biểu của VCS-CyM như hãng hàng không Vietnam Airlines, hệ thống ngân hàng của Vietcombank hay MBBank, ...


VCS – CyM phù hợp với khách hàng doanh nghiệp, cơ quan ban ngành để giám sát các hệ thống CNTT quan trọng của doanh nghiệp, hạ tầng trọng yếu quốc gia qua đó giúp chuẩn hoá và phân tích các sự kiện ATTT, giúp phát hiện sớm các cuộc tấn công mạng, các cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống doanh nghiệp.


Chính thức thương mại hóa từ tháng 2/2018 sau 2 năm nghiêm cứu và phát triển, VCS-CyM đã có 2 năm liên tiếp nhận danh hiệu Sản phẩm ATTT chất lượng cao năm 2018 và 2019 (Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT 2018 do VNISA tổ chức). Năm 2020, VCS-CyM lần đầu tiên được nhận giải Sao khuê.


Lấy linkHe thong giam sat an ninh mang duy nhat "Make in Vietnam" do Viettel phat trien dat giai Sao Khue 2020


VCS-CyM la giai phap phan tich va quan ly su kien ATTT (Security Information and Event Management) "Make in Vietnam" - duoc xay dung va phat trien 100% boi cac ky su nguoi Viet, dua theo nhu cau cua cac he thong thong tin tai Viet Nam.


He thong giam sat an ninh mang duy nhat Make in Vietnam do Viettel phat trien dat giai Sao Khue 2020 - Anh 1.

La giai phap giam sat an ninh mang (CyM) duy nhat do mot cong ty Viet Nam phat trien, san pham cua Cong ty an ninh mang Viettel (VCS) vua gianh giai Sao Khue 2020 o hang muc giai phap phan mem xuat sac nhat.


Giai thuong Sao Khue 2020 duoc trao cho VCS-CyM dien ra trong tinh hinh an toan thong tin tai Viet Nam het suc phuc tap. Thoi gian gan day, nhieu cuoc tan cong co chu dich su dung cac ky thuat hien dai nham vao cac co quan, ban nganh quan trong cua Dang, Nha nuoc, Chinh phu, cac tap doan kinh te lon, ha tang trong yeu quoc gia. Trong khi do, viec doi pho voi cac cuoc tan cong quy mo lon, ky thuat tinh vi gap nhieu kho khan khi cac giai phap ky thuat cu da kem hieu qua, trong khi do cac san pham moi tren the gioi lai chua phu hop voi tinh hinh thuc te tai Viet Nam.


Cong ty An ninh mang Viettel la doanh nghiep Viet Nam duy nhat tham gia cuoc dua he thong giam sat an ninh mang, von da va dang bi thong tri boi nhung hang cong nghe nuoc ngoai. VCS-CyM la giai phap phan tich va quan ly su kien ATTT (Security Information and Event Management) "Make in Vietnam" - duoc xay dung va phat trien 100% boi cac ky su nguoi Viet, dua theo nhu cau cua cac he thong thong tin tai Viet Nam.


Hien tai, VCS-CyM dang duoc su dung de giam sat cho nhieu he thong quan trong cua quoc gia. Ben canh do, co the ke toi mot so khach hang tieu bieu cua VCS-CyM nhu hang hang khong Vietnam Airlines, he thong ngan hang cua Vietcombank hay MBBank, ...


VCS – CyM phu hop voi khach hang doanh nghiep, co quan ban nganh de giam sat cac he thong CNTT quan trong cua doanh nghiep, ha tang trong yeu quoc gia qua do giup chuan hoa va phan tich cac su kien ATTT, giup phat hien som cac cuoc tan cong mang, cac cuoc tan cong co chu dich vao he thong doanh nghiep.


Chinh thuc thuong mai hoa tu thang 2/2018 sau 2 nam nghiem cuu va phat trien, VCS-CyM da co 2 nam lien tiep nhan danh hieu San pham ATTT chat luong cao nam 2018 va 2019 (Chuong trinh binh chon san pham, dich vu ATTT 2018 do VNISA to chuc). Nam 2020, VCS-CyM lan dau tien duoc nhan giai Sao khue.


Lay link

Hệ thống giám sát an ninh mạng duy nhất "Make in Vietnam" do Viettel phát triển đạt giải Sao Khuê 2020

VCS-CyM là giải pháp phân tích và quản lý sự kiện ATTT (Security Information and Event Management) "Make in Vietnam" - được xây dựng và phát triển 100% bởi các kỹ sư người Việt, dựa theo nhu cầu của các hệ thống thông tin tại Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: