Chuyến bay chuyên chở hàng hóa, bưu gửi cho VietnamPost có tần suất 1 ngày/ chuyến

Trong thời gian từ nay đến ngày 15/4/2020, Vietnam Airlines sẽ dành riêng một chuyến bay Charter của hãng tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa của VietnamPost,  với tần suất 1 ngày/chuyến.


Chuyến bay chuyên chở hàng hóa, bưu gửi cho VietnamPost có tần suất 1 ngày/ chuyến

Vietnam Post sẽ thực hiện chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu gửi trên máy bay A321 của Vietnam Airlines từ thứ 3 đến thứ 7  hàng tuần (Ảnh minh họa: AVIPEO)


Trưa nay, ngày 3/4/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) đã chính thức thông tin về việc doanh nghiệp bưu chính lớn này quyết định thuê nguyên chuyến máy bay của Vietnam Airlines để vận chuyển hàng hóa giữa 2 đầu đất nước.


Với VietnamPost, đây được coi là một giải pháp đột phá để phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh các hãng vận chuyển đều gặp khó khăn vì hàng không cắt giảm các chuyến bay.


Cụ thể, Vietnam Post sẽ thực hiện chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu gửi trên máy bay A321, từ thứ 3 đến thứ 7  hàng tuần, hàng hóa được phép chất xếp trên các khoang hầm hàng và trên khoang hành khách (để nguyên không tháo ghế) của máy bay.


Chuyến bay chuyên chở hàng hóa đầu tiên của Vietnam Post sẽ được thực hiện từ 23h ngày 3/4/2020 từ Hà Nội đến TP.HCM, chuyến tiếp theo sẽ từ TP.HCM đến Hà Nội vào 6h sáng ngày 5/4/2020.


Việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ vận tải và bưu chính chuyển phát sẽ thực hiện đến 15/4/2020, hai bên sẽ tiếp tục điều chỉnh phù hợp trên cơ sở tình hình thực tế trong thời gian tới.


Cũng trong thông tin chính thức mới phát ra, VietnamPost cũng xác nhận thông tin, hàng chuyển phát nhanh EMS là ưu tiên vận chuyển trên chuyến bay Charter (thuê nguyên chuyến – PV) của Vietnam Airlines tuyến Hà Nội – TP.HCM và ngược lại.


Được biết, ngoài chuyến bay thuê nguyên chuyến này, để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho các khách hàng, thời gian này Tổng công ty EMS, đơn vị thành viên của VietnamPost vẫn đặt thêm tải bay.


Không chỉ là doanh nghiệp có số lượng bưu gửi qua đường hàng không lớn nhất Việt Nam hiện nay, Vietnam Post còn đảm bảo lưu thoát, vận chuyển ổn định trên tất cả các chặng đường thư khác, như: Duy trì vận chuyển hàng hóa trên hành trình Bắc – Nam hàng ngày với 20 toa chở container trên tổng số 100 container hiện có, với hành trình 40 giờ chạy từ ga Yên Viên (Hà Nội) đến ga Sóng Thần (Bình Dương) và ngược lại; 6 toa hành lý vận chuyển hàng Bưu điện theo đoàn tàu SE chạy hai đầu Bắc – Nam; 2.300 xe tải chuyên dụng gắn định vị GPS hoạt động thường xuyên, liên tục; hơn 14.200 xe máy trong đó có hơn 3.200 xe máy chuyên dụng mang thương hiệu của VietnamPost tham gia vận chuyển hàng hóa trên mọi nẻo đường…


Tự nhận về mình sứ mệnh “Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại”, hơn 52.000 cán bộ, nhân viên và người lao động VietnamPost những ngày này đang nỗ lực để đảm bảo an toàn mạng lưới, thông suốt thông tin, thư từ, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội trong giai đoạn nhiều khó khăn.

Chuyen bay chuyen cho hang hoa, buu gui cho VietnamPost co tan suat 1 ngay/ chuyen


Trong thoi gian tu nay den ngay 15/4/2020, Vietnam Airlines se danh rieng mot chuyen bay Charter cua hang tuyen Ha Noi - TP.HCM va nguoc lai de phuc vu cho viec van chuyen hang hoa cua VietnamPost,  voi tan suat 1 ngay/chuyen.


Chuyen bay chuyen cho hang hoa, buu gui cho VietnamPost co tan suat 1 ngay/ chuyen

Vietnam Post se thuc hien chuyen phat nhanh hang hoa, buu gui tren may bay A321 cua Vietnam Airlines tu thu 3 den thu 7  hang tuan (Anh minh hoa: AVIPEO)


Trua nay, ngay 3/4/2020, Tong cong ty Buu dien Viet Nam (VietnamPost) da chinh thuc thong tin ve viec doanh nghiep buu chinh lon nay quyet dinh thue nguyen chuyen may bay cua Vietnam Airlines de van chuyen hang hoa giua 2 dau dat nuoc.


Voi VietnamPost, day duoc coi la mot giai phap dot pha de phuc vu tot nhat nguoi dan, doanh nghiep va xa hoi trong boi canh cac hang van chuyen deu gap kho khan vi hang khong cat giam cac chuyen bay.


Cu the, Vietnam Post se thuc hien chuyen phat nhanh hang hoa, buu gui tren may bay A321, tu thu 3 den thu 7  hang tuan, hang hoa duoc phep chat xep tren cac khoang ham hang va tren khoang hanh khach (de nguyen khong thao ghe) cua may bay.


Chuyen bay chuyen cho hang hoa dau tien cua Vietnam Post se duoc thuc hien tu 23h ngay 3/4/2020 tu Ha Noi den TP.HCM, chuyen tiep theo se tu TP.HCM den Ha Noi vao 6h sang ngay 5/4/2020.


Viec hop tac giua hai doanh nghiep hang dau ve dich vu van tai va buu chinh chuyen phat se thuc hien den 15/4/2020, hai ben se tiep tuc dieu chinh phu hop tren co so tinh hinh thuc te trong thoi gian toi.


Cung trong thong tin chinh thuc moi phat ra, VietnamPost cung xac nhan thong tin, hang chuyen phat nhanh EMS la uu tien van chuyen tren chuyen bay Charter (thue nguyen chuyen – PV) cua Vietnam Airlines tuyen Ha Noi – TP.HCM va nguoc lai.


Duoc biet, ngoai chuyen bay thue nguyen chuyen nay, de dam bao chat luong dich vu cung cap cho cac khach hang, thoi gian nay Tong cong ty EMS, don vi thanh vien cua VietnamPost van dat them tai bay.


Khong chi la doanh nghiep co so luong buu gui qua duong hang khong lon nhat Viet Nam hien nay, Vietnam Post con dam bao luu thoat, van chuyen on dinh tren tat ca cac chang duong thu khac, nhu: Duy tri van chuyen hang hoa tren hanh trinh Bac – Nam hang ngay voi 20 toa cho container tren tong so 100 container hien co, voi hanh trinh 40 gio chay tu ga Yen Vien (Ha Noi) den ga Song Than (Binh Duong) va nguoc lai; 6 toa hanh ly van chuyen hang Buu dien theo doan tau SE chay hai dau Bac – Nam; 2.300 xe tai chuyen dung gan dinh vi GPS hoat dong thuong xuyen, lien tuc; hon 14.200 xe may trong do co hon 3.200 xe may chuyen dung mang thuong hieu cua VietnamPost tham gia van chuyen hang hoa tren moi neo duong…


Tu nhan ve minh su menh “Phuc vu cong dong va gan ket moi nguoi bang dich vu chat luong, than thien, hien dai”, hon 52.000 can bo, nhan vien va nguoi lao dong VietnamPost nhung ngay nay dang no luc de dam bao an toan mang luoi, thong suot thong tin, thu tu, hang hoa, dap ung nhu cau cua nguoi dan, doanh nghiep va xa hoi trong giai doan nhieu kho khan.


Chuyến bay chuyên chở hàng hóa, bưu gửi cho VietnamPost có tần suất 1 ngày/ chuyến

Trong thời gian từ nay đến ngày 15/4/2020, Vietnam Airlines sẽ dành riêng một chuyến bay Charter của hãng tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa của VietnamPost,  với tần suất 1 ngày/chuyến.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: