Keysight và Qualcomm hợp tác thúc đẩy triển khai trạm thu phát sóng 5G cỡ nhỏ

Keysight Technologies vừa công bố hợp tác với Qualcomm Technologies, một công ty con thuộc sở hữu của Qualcomm Incorporated, để thúc đẩy triển khai các trạm phát sóng cỡ nhỏ được hỗ trợ bởi kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến ảo (vRAN) 5G.


Keysight và Qualcomm hợp tác thúc đẩy triển khai trạm thu phát sóng 5G cỡ nhỏ

Hợp tác của Keysight với Qualcomm Technologies nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành sản xuất thiết bị small cell 5G (Ảnh minh họa: it.toolbox.com)


Công ty công nghệ đo lường điện tử Keysight Technologies cho biết, các nhà mạng dự kiến triển khai ngày càng nhiều các trạm phát sóng cỡ nhỏ (small cell), đặc biệt là loại trong nhà để tăng cường các dịch vụ không dây với tốc độ truyền dữ liệu cao và độ trễ thấp.


Các dịch vụ này được thiết kế để nâng cao hiệu quả sản xuất trong các nhà máy, độ tin cậy cao hơn trong kết nối di động cho doanh nghiệp, và mang tới các trải nghiệm nhất quán cho người dùng truy cập trò chơi trực tuyến, truyền hình trực tiếp, cũng như các ứng dụng thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường.


Bộ thu phát vector đa băng tần 5G (5G Multi-Band Vector Transceiver) của Keysight và các giải pháp 5G RAN của Qualcomm Technologies giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các thiết bị vô tuyến vốn rất cần thiết cho nhiều phương án sử dụng khác nhau của 5G.


Thiết bị 5G Multi-Band Vector Transceiver của Keysight là một giải pháp nhỏ gọn dựa trên PXI cho phép tự động đo kiểm các đặc tính máy phát và máy thu của trạm phát sóng 5G NR theo các tiêu chuẩn 3GPP. Giải pháp này giúp thúc đẩy việc kiểm định các thiết bị small cell bằng cách sử dụng tính năng 5G NR của Qualcomm® FSM ™ 100xx để hỗ trợ sự chuyển đổi thông suốt từ thiết kế sản phẩm tới kiểm thử sản xuất.


Ông Giampaolo Tardioli, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận Truy cập mạng của Keysight cho biết: "Hợp tác của Keysight với Qualcomm Technologies nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành sản xuất thiết bị small cell 5G, được kỳ vọng sẽ có tăng trưởng kép CAGR 10% mỗi năm trong 5 năm tới, đạt 5,2 tỷ USD vào năm 2024, theo dự báo của Mobile Experts".


Hiện nay, danh mục các giải pháp 5G của Keysight cho phép các nhà sản xuất thiết bị mạng cùng các nhà mạng đáp ứng những yêu cầu về kiểm thử, xác thực và tối ưu hóa liên quan đến việc triển khai các mạng riêng lẻ sử dụng kiến trúc vRAN và giao diện chuẩn RAN mở. Danh mục giải pháp tích hợp mang tới khả năng giám sát hiệu năng toàn diện từ vùng biên của mạng RAN tới mạng lõi 5G.


Ông Puneet Sethi, Giám đốc cấp cao quản lý sản phẩm của Qualcomm Technologies cho hay hãng hướng đến việc cung cấp kết nối di động nhanh và tốt hơn bằng cách cải thiện vùng phủ sóng, công suất, hiệu năng mạng và sử dụng điện năng hiệu quả thông qua các giải pháp 5G RAN của mình. “Nhờ hợp tác với các công ty đầu ngành như Keysight, chúng tôi có thể nhanh chóng đưa công nghệ tiên tiến tới khách hàng và giúp họ đẩy nhanh việc triển khai các small cell 5G trong thực tế”, ông Puneet Sethi chia sẻ.

Keysight va Qualcomm hop tac thuc day trien khai tram thu phat song 5G co nho


Keysight Technologies vua cong bo hop tac voi Qualcomm Technologies, mot cong ty con thuoc so huu cua Qualcomm Incorporated, de thuc day trien khai cac tram phat song co nho duoc ho tro boi kien truc mang truy nhap vo tuyen ao (vRAN) 5G.


Keysight va Qualcomm hop tac thuc day trien khai tram thu phat song 5G co nho

Hop tac cua Keysight voi Qualcomm Technologies nham ho tro su phat trien cua nganh san xuat thiet bi small cell 5G (Anh minh hoa: it.toolbox.com)


Cong ty cong nghe do luong dien tu Keysight Technologies cho biet, cac nha mang du kien trien khai ngay cang nhieu cac tram phat song co nho (small cell), dac biet la loai trong nha de tang cuong cac dich vu khong day voi toc do truyen du lieu cao va do tre thap.


Cac dich vu nay duoc thiet ke de nang cao hieu qua san xuat trong cac nha may, do tin cay cao hon trong ket noi di dong cho doanh nghiep, va mang toi cac trai nghiem nhat quan cho nguoi dung truy cap tro choi truc tuyen, truyen hinh truc tiep, cung nhu cac ung dung thuc te ao va thuc te ao tang cuong.


Bo thu phat vector da bang tan 5G (5G Multi-Band Vector Transceiver) cua Keysight va cac giai phap 5G RAN cua Qualcomm Technologies giup day nhanh qua trinh phat trien cac thiet bi vo tuyen von rat can thiet cho nhieu phuong an su dung khac nhau cua 5G.


Thiet bi 5G Multi-Band Vector Transceiver cua Keysight la mot giai phap nho gon dua tren PXI cho phep tu dong do kiem cac dac tinh may phat va may thu cua tram phat song 5G NR theo cac tieu chuan 3GPP. Giai phap nay giup thuc day viec kiem dinh cac thiet bi small cell bang cach su dung tinh nang 5G NR cua Qualcomm® FSM ™ 100xx de ho tro su chuyen doi thong suot tu thiet ke san pham toi kiem thu san xuat.


Ong Giampaolo Tardioli, Pho chu tich kiem Tong giam doc bo phan Truy cap mang cua Keysight cho biet: "Hop tac cua Keysight voi Qualcomm Technologies nham ho tro su phat trien cua nganh san xuat thiet bi small cell 5G, duoc ky vong se co tang truong kep CAGR 10% moi nam trong 5 nam toi, dat 5,2 ty USD vao nam 2024, theo du bao cua Mobile Experts".


Hien nay, danh muc cac giai phap 5G cua Keysight cho phep cac nha san xuat thiet bi mang cung cac nha mang dap ung nhung yeu cau ve kiem thu, xac thuc va toi uu hoa lien quan den viec trien khai cac mang rieng le su dung kien truc vRAN va giao dien chuan RAN mo. Danh muc giai phap tich hop mang toi kha nang giam sat hieu nang toan dien tu vung bien cua mang RAN toi mang loi 5G.


Ong Puneet Sethi, Giam doc cap cao quan ly san pham cua Qualcomm Technologies cho hay hang huong den viec cung cap ket noi di dong nhanh va tot hon bang cach cai thien vung phu song, cong suat, hieu nang mang va su dung dien nang hieu qua thong qua cac giai phap 5G RAN cua minh. “Nho hop tac voi cac cong ty dau nganh nhu Keysight, chung toi co the nhanh chong dua cong nghe tien tien toi khach hang va giup ho day nhanh viec trien khai cac small cell 5G trong thuc te”, ong Puneet Sethi chia se.


Keysight và Qualcomm hợp tác thúc đẩy triển khai trạm thu phát sóng 5G cỡ nhỏ

Keysight Technologies vừa công bố hợp tác với Qualcomm Technologies, một công ty con thuộc sở hữu của Qualcomm Incorporated, để thúc đẩy triển khai các trạm phát sóng cỡ nhỏ được hỗ trợ bởi kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến ảo (vRAN) 5G.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: