eDoctor nhận vốn khoảng 1 triệu USD từ các nhà đầu tư Nhật, Hàn Quốc

Nền tảng cung cấp dịch vụ y tế từ xa eDoctor nhận được vốn từ quỹ CyberAgent Capital và một số quỹ khác, với số vốn khoảng 1 triệu USD.


eDoctor, công ty khởi nghiệp Việt cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ di động, hôm 31/3 công bố được rót vốn từ 4 quỹ đầu tư lớn là CyberAgent Capital, Genesia Ventures (Nhật Bản), Bon Angels và Nextrans (Hàn Quốc). 


eDoctor nhận vốn khoảng 1 triệu USD từ các nhà đầu tư Nhật, Hàn Quốc

Ứng dụng eDoctor


Tổng số vốn đầu tư không được tiết lộ, nhưng ước khoảng hơn 1 triệu USD, bao gồm cả số vốn được eDoctor kêu gọi thành công qua chương trình Shark Tank Việt Nam vào tháng 9/2019. 


TS. Huỳnh Phước Thọ, đồng sáng lập, Phó tổng giám đốc eDoctor, cho biết khoản đầu tư mới được dùng để tiếp tục xây dựng hệ thống tư vấn sức khỏe từ xa và đưa dịch vụ y tế đến tận nhà người dùng thông qua ứng dụng di động.


Hiện tại, với dịch vụ của eDoctor, người dùng ứng dụng di động có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ mọi lúc mọi nơi; đặt các dịch vụ xét nghiệm tại nhà nhận kết quả sau 3 giờ; đặt dịch vụ khám và tư vấn sức khỏe tại nhà. eDoctor kết hợp với đội ngũ điều dưỡng, các trung tâm xét nghiệm, các phòng khám và bệnh viện, và các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa để đảm bảo quá trình cung cấp các dịch vụ đạt được mức độ chất lượng cao, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm thời gian, không cần phải chờ đợi ở cơ sở y tế.


Thông tin từ eDoctor cho biết đang hợp tác với hơn 500 điều dưỡng, hơn 400 bác sĩ, 80 phòng khám và bệnh viện trên cả nước, đã phục vụ gần 100.000 lượt khám sức khỏe cho cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp.


Công ty khởi nghiệp cho biết nguồn đầu tư mới đến đúng lúc sẽ vừa là phương tiện vừa là động lực để họ tiếp tục phát triển hệ thống ứng dụng và mô hình cung cấp dịch vụ, trở thành một nền tảng công nghệ mạnh, đem các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt đến cho người dân Việt Nam ở nhiều tầng lớp trong xã hội, góp phần xây dựng một xã hội an toàn và khỏe mạnh. 


Khám chữa bệnh từ xa (telemedicine), chăm sóc sức khỏe tại nhà (home healthcare) và chăm sóc sức khỏe chủ động (preventive healthcare) là các định hướng lớn và là các mô hình dịch vụ mà eDoctor sẽ hoàn thiện trong tương lai gần. 

eDoctor nhan von khoang 1 trieu USD tu cac nha dau tu Nhat, Han Quoc


Nen tang cung cap dich vu y te tu xa eDoctor nhan duoc von tu quy CyberAgent Capital va mot so quy khac, voi so von khoang 1 trieu USD.


eDoctor, cong ty khoi nghiep Viet cung cap dich vu y te va cham soc suc khoe ung dung cong nghe di dong, hom 31/3 cong bo duoc rot von tu 4 quy dau tu lon la CyberAgent Capital, Genesia Ventures (Nhat Ban), Bon Angels va Nextrans (Han Quoc). 


eDoctor nhan von khoang 1 trieu USD tu cac nha dau tu Nhat, Han Quoc

Ung dung eDoctor


Tong so von dau tu khong duoc tiet lo, nhung uoc khoang hon 1 trieu USD, bao gom ca so von duoc eDoctor keu goi thanh cong qua chuong trinh Shark Tank Viet Nam vao thang 9/2019. 


TS. Huynh Phuoc Tho, dong sang lap, Pho tong giam doc eDoctor, cho biet khoan dau tu moi duoc dung de tiep tuc xay dung he thong tu van suc khoe tu xa va dua dich vu y te den tan nha nguoi dung thong qua ung dung di dong.


Hien tai, voi dich vu cua eDoctor, nguoi dung ung dung di dong co the dat cau hoi cho bac si moi luc moi noi; dat cac dich vu xet nghiem tai nha nhan ket qua sau 3 gio; dat dich vu kham va tu van suc khoe tai nha. eDoctor ket hop voi doi ngu dieu duong, cac trung tam xet nghiem, cac phong kham va benh vien, va cac bac si thuoc nhieu chuyen khoa de dam bao qua trinh cung cap cac dich vu dat duoc muc do chat luong cao, dong thoi giup nguoi dung tiet kiem thoi gian, khong can phai cho doi o co so y te.


Thong tin tu eDoctor cho biet dang hop tac voi hon 500 dieu duong, hon 400 bac si, 80 phong kham va benh vien tren ca nuoc, da phuc vu gan 100.000 luot kham suc khoe cho ca nhan, gia dinh va cac doanh nghiep.


Cong ty khoi nghiep cho biet nguon dau tu moi den dung luc se vua la phuong tien vua la dong luc de ho tiep tuc phat trien he thong ung dung va mo hinh cung cap dich vu, tro thanh mot nen tang cong nghe manh, dem cac dich vu y te va cham soc suc khoe tot den cho nguoi dan Viet Nam o nhieu tang lop trong xa hoi, gop phan xay dung mot xa hoi an toan va khoe manh. 


Kham chua benh tu xa (telemedicine), cham soc suc khoe tai nha (home healthcare) va cham soc suc khoe chu dong (preventive healthcare) la cac dinh huong lon va la cac mo hinh dich vu ma eDoctor se hoan thien trong tuong lai gan. 


eDoctor nhận vốn khoảng 1 triệu USD từ các nhà đầu tư Nhật, Hàn Quốc

Nền tảng cung cấp dịch vụ y tế từ xa eDoctor nhận được vốn từ quỹ CyberAgent Capital và một số quỹ khác, với số vốn khoảng 1 triệu USD.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: