Hướng dẫn cách sử dụng công cụ USB Disk Ejection trên Windows 10

Trên Windows 10, nếu muốn ngắt USB một cách an toàn, bạn phải vào Taskbar, click phải và chọn Eject...Tuy nhiên hôm..


Trên Windows 10, nếu muốn ngắt USB một cách an toàn, bạn phải vào Taskbar, click phải và chọn Eject...Tuy nhiên hôm nay, TCN chia sẻ cho bạn một công cụ cho phép bạn tạo phím tắt để ngắt USB một cách nhanh chóng mà vẫn an toàn hơn rút trực tiếp khỏi máy.
Hướng dẫn cách sử dụng công cụ USB Disk Ejection trên Windows 10

Hướng dẫn sử dụng công cụ USB Disk Ejection

Để tạo phím tắt, bạn hãy sử dụng công cụ mang tên USB Disk Ejection. Các bước làm đơn giản như sau:
Bước 1: Tải và cài đặt USB Disk Ejection ở link dưới.
  • Download USB Disk Ejector
Bước 2: Sau khi tải về, hãy cắm USB vào và click More > Options
Bước 3: Đến tab Hotkeys, ở mục Bring to the front/minimize toggle, chúng ta sẽ chọn cách mà công cụ xác định đúng ổ USB của bạn. Bạn chỉ cần chú ý chọn một trong hai tùy chọn dưới.
  • Eject a drive - by drive letter: Phím tắt Ngắt ổ đĩa các USB có ký tự ổ đĩa là...
  • Eject a drive - by drive label: Phím tắt Ngắt ổ đĩa các USB có tên là...
Mình sẽ đặt tên cho USB của mình để ngắt cho nhanh, vì vậy mình chọn Eject a drive - by drive label. Phía bên phải sẽ là thiết lập phím tắt, mình sẽ dùng Ctrl + K. Sau khi hoàn tất hãy click Add
Hãy đóng phần mềm xuống thanh Taskbar bằng cách click vào dấu - bên góc phải để cho phép công cụ chạy liên tục. Đây là cách dễ dàng nhất để bảo vệ USB của bạn, hãy lưu lại để sử dụng nhé.
Ngô Viết Hùng / Via AddictivetipsHuong dan cach su dung cong cu USB Disk Ejection tren Windows 10


Tren Windows 10, neu muon ngat USB mot cach an toan, ban phai vao Taskbar, click phai va chon Eject...Tuy nhien hom..


Tren Windows 10, neu muon ngat USB mot cach an toan, ban phai vao Taskbar, click phai va chon Eject...Tuy nhien hom nay, TCN chia se cho ban mot cong cu cho phep ban tao phim tat de ngat USB mot cach nhanh chong ma van an toan hon rut truc tiep khoi may.
Huong dan cach su dung cong cu USB Disk Ejection tren Windows 10

Huong dan su dung cong cu USB Disk Ejection

De tao phim tat, ban hay su dung cong cu mang ten USB Disk Ejection. Cac buoc lam don gian nhu sau:
Buoc 1: Tai va cai dat USB Disk Ejection o link duoi.
  • Download USB Disk Ejector
Buoc 2: Sau khi tai ve, hay cam USB vao va click More > Options
Buoc 3: Den tab Hotkeys, o muc Bring to the front/minimize toggle, chung ta se chon cach ma cong cu xac dinh dung o USB cua ban. Ban chi can chu y chon mot trong hai tuy chon duoi.
  • Eject a drive - by drive letter: Phim tat Ngat o dia cac USB co ky tu o dia la...
  • Eject a drive - by drive label: Phim tat Ngat o dia cac USB co ten la...
Minh se dat ten cho USB cua minh de ngat cho nhanh, vi vay minh chon Eject a drive - by drive label. Phia ben phai se la thiet lap phim tat, minh se dung Ctrl + K. Sau khi hoan tat hay click Add
Hay dong phan mem xuong thanh Taskbar bang cach click vao dau - ben goc phai de cho phep cong cu chay lien tuc. Day la cach de dang nhat de bao ve USB cua ban, hay luu lai de su dung nhe.
Ngo Viet Hung / Via Addictivetips

Hướng dẫn cách sử dụng công cụ USB Disk Ejection trên Windows 10

Trên Windows 10, nếu muốn ngắt USB một cách an toàn, bạn phải vào Taskbar, click phải và chọn Eject...Tuy nhiên hôm..
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: