Đại học Anh Quốc Việt Nam khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) chính thức khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng, mở ra hàng trăm cơ hội cho sinh viên tài năng tiếp cận với một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới.


Thành lập năm 2018, quỹ học bổng BUV có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2020, BUV chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 40 tỷ đồng với số lượng hàng trăm suất. Đặc biệt, 2020 cũng là năm đầu tiên BUV trao tặng “Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh” - học bổng toàn phần danh giá trị giá 800 triệu đồng.


Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh bao gồm toàn bộ học phí của khóa học cử nhân tại BUV do đại học Staffordshire (Vương quốc Anh) cấp bằng, khóa dự bị và chi phí đi lại trong vòng phỏng vấn dành cho học sinh ở xa (nếu có). Các tiêu chí xét tuyển bao gồm thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia hoạt động xã hội, ngoại khóa, mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân,…


Đại học Anh Quốc Việt Nam khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng
 Ngài Gareth Ward - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam (trái), trao tượng trưng Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh cho GS.TS Raymond Gordon, Hiệu trưởng trường BUV

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là trường quốc tế cấp bằng cử nhân trực tiếp từ trường Đại học London và trường Đại học Staffordshire danh tiếng. Sứ mệnh của BUV là cung cấp bằng cấp chuẩn Anh quốc và môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam để kiến tạo một thế hệ những người trẻ đam mê tìm hiểu, khám phá, những người sẽ thay đổi thế giới.


Đại học Anh Quốc Việt Nam khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng

Thành lập năm 2009, hiện nay BUV giảng dạy 11 chương trình cử nhân và 01 chương trình thạc sỹ. 100% sinh viên tại BUV tìm được việc làm hoặc tiếp tục học lên cao học trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp. Với hơn 300 đối tác thuộc nhiều lĩnh vực, cùng chương trình thực tập dành cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất, BUV giúp sinh viên có được kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc thực tế, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng cũng như sẵn sàng phát triển sự nghiệp ngay sau khi ra trường.


Các sinh viên sẽ học tập tại cơ sở mới của BUV tại khu đô thị Ecopark với số vốn đầu tư 25 triệu USD cho giai đoạn đầu tiên, đáp ứng nhu cầu học tập của 2.000 sinh viên. Cơ sở BUV với trang thiết bị dạy và học hiện đại cùng kiến trúc với chỉ dẫn thiết kế mang tính biểu tượng của 4IR, được công nhận là một trong những môi trường giáo dục tốt nhất châu Á. Khi hoàn thành ba giai đoạn, toàn bộ khuôn viên BUV tại Ecopark sẽ có tổng vốn đầu tư lên đến 70 triệu USD, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 7.000 sinh viên.


Đại học Anh Quốc Việt Nam khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng

GS.TS Raymond Gordon - Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhấn mạnh: “BUV rất vinh dự nhận được sự ủng hộ của ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam khi tiếp nhận “Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh” với giá trị rất lớn. Đây là minh chứng cho chất lượng giáo dục của BUV, với khuôn viên học tập nổi bật, tái hiện chính xác môi trường học tập Anh Quốc tại Việt Nam. Những suất học bổng toàn phần sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên trẻ Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục chất lượng Anh Quốc và cơ sở vật chất hiện đại, qua đó kiến tạo một tương lai hứa hẹn nhiều thành công cho mỗi sinh viên, gia đình và đất nước”.


Đại học Anh Quốc Việt Nam khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng

Để giúp phụ huynh và học sinh tìm hiểu về các cơ hội học bổng BUV cùng các tiêu chí xét tuyển, chuẩn bị hồ sơ, BUV tổ chức buổi chia sẻ thông tin từ 13h30 đến 15h00 thứ Bảy, ngày 22/02/2020, phát trực tiếp trên fanpage của BUV tại địa chỉ https://www.fb.com/Britishuniversityvietnam/. Hiện nay, BUV cũng đã chính thức tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng.


Để biết thêm thông tin, truy cập https://www.buv.edu.vn/ hoặc liên hệ đường dây nóng 0966 629 909 hoặc email: info@buv.edu.vn.


Thúy Ngà


Dai hoc Anh Quoc Viet Nam khoi dong quy hoc bong 40 ty dong


Truong Dai hoc Anh Quoc Viet Nam (British University Vietnam - BUV) chinh thuc khoi dong quy hoc bong 40 ty dong, mo ra hang tram co hoi cho sinh vien tai nang tiep can voi mot trong nhung nen giao duc hang dau the gioi.


Thanh lap nam 2018, quy hoc bong BUV co muc tieu mang lai cho sinh vien co hoi hoc tap chuong trinh dai hoc va sau dai hoc cua Vuong quoc Anh trong moi truong giao duc chuan quoc te ngay tai Viet Nam. Nam 2020, BUV chinh thuc nang gia tri quy hoc bong len 40 ty dong voi so luong hang tram suat. Dac biet, 2020 cung la nam dau tien BUV trao tang “Hoc bong Dai su Vuong quoc Anh” - hoc bong toan phan danh gia tri gia 800 trieu dong.


Hoc bong Dai su Vuong quoc Anh bao gom toan bo hoc phi cua khoa hoc cu nhan tai BUV do dai hoc Staffordshire (Vuong quoc Anh) cap bang, khoa du bi va chi phi di lai trong vong phong van danh cho hoc sinh o xa (neu co). Cac tieu chi xet tuyen bao gom thanh tich hoc tap, kinh nghiem tham gia hoat dong xa hoi, ngoai khoa, muc tieu va ke hoach phat trien ban than,…


Dai hoc Anh Quoc Viet Nam khoi dong quy hoc bong 40 ty dong
 Ngai Gareth Ward - Dai su Dac menh Toan quyen Vuong quoc Anh tai Viet Nam (trai), trao tuong trung Hoc bong Dai su Vuong quoc Anh cho GS.TS Raymond Gordon, Hieu truong truong BUV

Truong Dai hoc Anh Quoc Viet Nam la truong quoc te cap bang cu nhan truc tiep tu truong Dai hoc London va truong Dai hoc Staffordshire danh tieng. Su menh cua BUV la cung cap bang cap chuan Anh quoc va moi truong hoc tap chuan quoc te cho sinh vien Viet Nam de kien tao mot the he nhung nguoi tre dam me tim hieu, kham pha, nhung nguoi se thay doi the gioi.


Dai hoc Anh Quoc Viet Nam khoi dong quy hoc bong 40 ty dong

Thanh lap nam 2009, hien nay BUV giang day 11 chuong trinh cu nhan va 01 chuong trinh thac sy. 100% sinh vien tai BUV tim duoc viec lam hoac tiep tuc hoc len cao hoc trong vong 3 thang sau khi tot nghiep. Voi hon 300 doi tac thuoc nhieu linh vuc, cung chuong trinh thuc tap danh cho sinh vien ngay tu nam thu nhat, BUV giup sinh vien co duoc kien thuc chuyen mon va ky nang lam viec thuc te, dap ung nhu cau cua nha tuyen dung cung nhu san sang phat trien su nghiep ngay sau khi ra truong.


Cac sinh vien se hoc tap tai co so moi cua BUV tai khu do thi Ecopark voi so von dau tu 25 trieu USD cho giai doan dau tien, dap ung nhu cau hoc tap cua 2.000 sinh vien. Co so BUV voi trang thiet bi day va hoc hien dai cung kien truc voi chi dan thiet ke mang tinh bieu tuong cua 4IR, duoc cong nhan la mot trong nhung moi truong giao duc tot nhat chau A. Khi hoan thanh ba giai doan, toan bo khuon vien BUV tai Ecopark se co tong von dau tu len den 70 trieu USD, dap ung nhu cau dao tao cho 7.000 sinh vien.


Dai hoc Anh Quoc Viet Nam khoi dong quy hoc bong 40 ty dong

GS.TS Raymond Gordon - Hieu truong truong Dai hoc Anh Quoc Viet Nam nhan manh: “BUV rat vinh du nhan duoc su ung ho cua ngai Dai su dac menh toan quyen Vuong quoc Anh tai Viet Nam khi tiep nhan “Hoc bong Dai su Vuong quoc Anh” voi gia tri rat lon. Day la minh chung cho chat luong giao duc cua BUV, voi khuon vien hoc tap noi bat, tai hien chinh xac moi truong hoc tap Anh Quoc tai Viet Nam. Nhung suat hoc bong toan phan se mo ra co hoi cho sinh vien tre Viet Nam tiep can voi nen giao duc chat luong Anh Quoc va co so vat chat hien dai, qua do kien tao mot tuong lai hua hen nhieu thanh cong cho moi sinh vien, gia dinh va dat nuoc”.


Dai hoc Anh Quoc Viet Nam khoi dong quy hoc bong 40 ty dong

De giup phu huynh va hoc sinh tim hieu ve cac co hoi hoc bong BUV cung cac tieu chi xet tuyen, chuan bi ho so, BUV to chuc buoi chia se thong tin tu 13h30 den 15h00 thu Bay, ngay 22/02/2020, phat truc tiep tren fanpage cua BUV tai dia chi https://www.fb.com/Britishuniversityvietnam/. Hien nay, BUV cung da chinh thuc tiep nhan ho so ung tuyen hoc bong.


De biet them thong tin, truy cap https://www.buv.edu.vn/ hoac lien he duong day nong 0966 629 909 hoac email: info@buv.edu.vn.


Thuy NgaĐại học Anh Quốc Việt Nam khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) chính thức khởi động quỹ học bổng 40 tỷ đồng, mở ra hàng trăm cơ hội cho sinh viên tài năng tiếp cận với một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: