Hướng dẫn đăng ký gói 4G MobiFone C90

Gói cước C90 của MobiFone tạo nên cơn sốt với ưu đãi dung lượng lên đến 60 GB/tháng, cước phí 90.000 đồng, đồng thời miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi liên mạng.


Các nhà mạng thường có những gói cước ưu đãi hấp dẫn dành cho thuê bao thân thiết. Như gói cước C90 của MobiFone cũng tạo nên một cơn sốt với ưu đãi dung lượng lên đến 60 GB/tháng, cước phí 90.000 đồng, đồng thời miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi liên mạng.


Gói cước C90 thực tế là gói có điều kiện, hãy cùng BanTinCongNghe tìm hiểu về quy trình đăng ký gói cước này. Nếu cần cập nhật thông tin chúng ta có thể liên hệ tổng đài 9090 hoặc 1800.1090


zb1-huong-dan-dang-ky-goi-4g-mobifone-c90-cach-dang-ky-4g-mobi-c90-thang-60-gb-ngay-2-gb.jpg

Gói cước C90 của MobiFone tạo nên cơn sốt với ưu đãi dung lượng lên đến 60 GB/tháng với cước phí 90.000 đồng, đồng thời miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi liên mạng.


Hướng dẫn đăng ký 4G Mobi C90 60 GB/tháng

Gói C90 của MobiFone giới hạn đối tượng tham gia, do đó chỉ những thuê bao thuộc đối tượng mới có thể đăng ký gói cước thành công. Điều kiện cụ thể là thuê bao trả trước mạng MobiFone đang hoạt động kích hoạt mới từ ngày 10/8/2017 trở về sau và thuộc danh sách áp dụng.


Người dùng có thể soạn tin KT DSKM gửi 999 hoặc gọi đến tổng đài Mobi 9090 để biết thuê bao của mình có thuộc đối tượng đăng ký gói C90 hay không.


Để đăng ký gói C90, người dùng soạn tin nhắn với cú pháp DK C90 gửi 9084; cước phí của gói C90 là 90.000 đồng trong chu kỳ tháng, riêng chu kỳ đầu tiên MobiFone ưu đãi 90.000 đồng trong 2 tháng, các chu kỳ tiếp theo gói cước sẽ về mức 90.000 đồng/tháng.


Bên dưới đây là phần tổng hợp thông tin về gói cước C90 của MobiFone:


Cước phí: 90.000 đồng/tháng (riêng chu kỳ đầu tiên MobiFone ưu đãi 90.000 đồng trong 2 tháng)


Thời hạn: 30 ngày (tự động gia hạn khi sang chu kỳ mới)


Dung lượng: 60 GB trong 30 ngày, mỗi ngày sẽ cộng 2 GB (sử dụng hết lưu lượng gói cước sẽ tự động ngắt kết nối mạng)


Ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 20 phút trong chu kỳ gói, miễn phí 50 phút thoại liên mạng trong nước.


Đăng ký: soạn DK C90 gửi 999.


Tra cứu ưu đãi còn lại: soạn tin KT C90 gửi 999.


Hủy gia hạn: soạn HUY C90 gửi 999.


Anh Hào (Tổng hợp)


Loading...Huong dan dang ky goi 4G MobiFone C90


Goi cuoc C90 cua MobiFone tao nen con sot voi uu dai dung luong len den 60 GB/thang, cuoc phi 90.000 dong, dong thoi mien phi tat ca cac cuoc goi noi mang duoi 20 phut, mien phi 50 phut goi lien mang.


Cac nha mang thuong co nhung goi cuoc uu dai hap dan danh cho thue bao than thiet. Nhu goi cuoc C90 cua MobiFone cung tao nen mot con sot voi uu dai dung luong len den 60 GB/thang, cuoc phi 90.000 dong, dong thoi mien phi tat ca cac cuoc goi noi mang duoi 20 phut, mien phi 50 phut goi lien mang.


Goi cuoc C90 thuc te la goi co dieu kien, hay cung BanTinCongNghe tim hieu ve quy trinh dang ky goi cuoc nay. Neu can cap nhat thong tin chung ta co the lien he tong dai 9090 hoac 1800.1090


zb1-huong-dan-dang-ky-goi-4g-mobifone-c90-cach-dang-ky-4g-mobi-c90-thang-60-gb-ngay-2-gb.jpg

Goi cuoc C90 cua MobiFone tao nen con sot voi uu dai dung luong len den 60 GB/thang voi cuoc phi 90.000 dong, dong thoi mien phi tat ca cac cuoc goi noi mang duoi 20 phut, mien phi 50 phut goi lien mang.


Huong dan dang ky 4G Mobi C90 60 GB/thang

Goi C90 cua MobiFone gioi han doi tuong tham gia, do do chi nhung thue bao thuoc doi tuong moi co the dang ky goi cuoc thanh cong. Dieu kien cu the la thue bao tra truoc mang MobiFone dang hoat dong kich hoat moi tu ngay 10/8/2017 tro ve sau va thuoc danh sach ap dung.


Nguoi dung co the soan tin KT DSKM gui 999 hoac goi den tong dai Mobi 9090 de biet thue bao cua minh co thuoc doi tuong dang ky goi C90 hay khong.


De dang ky goi C90, nguoi dung soan tin nhan voi cu phap DK C90 gui 9084; cuoc phi cua goi C90 la 90.000 dong trong chu ky thang, rieng chu ky dau tien MobiFone uu dai 90.000 dong trong 2 thang, cac chu ky tiep theo goi cuoc se ve muc 90.000 dong/thang.


Ben duoi day la phan tong hop thong tin ve goi cuoc C90 cua MobiFone:


Cuoc phi: 90.000 dong/thang (rieng chu ky dau tien MobiFone uu dai 90.000 dong trong 2 thang)


Thoi han: 30 ngay (tu dong gia han khi sang chu ky moi)


Dung luong: 60 GB trong 30 ngay, moi ngay se cong 2 GB (su dung het luu luong goi cuoc se tu dong ngat ket noi mang)


Uu dai: mien phi tat ca cac cuoc goi noi mang co thoi luong duoi 20 phut trong chu ky goi, mien phi 50 phut thoai lien mang trong nuoc.


Dang ky: soan DK C90 gui 999.


Tra cuu uu dai con lai: soan tin KT C90 gui 999.


Huy gia han: soan HUY C90 gui 999.


Anh Hao (Tong hop)


Loading...

Hướng dẫn đăng ký gói 4G MobiFone C90

Gói cước C90 của MobiFone tạo nên cơn sốt với ưu đãi dung lượng lên đến 60 GB/tháng, cước phí 90.000 đồng, đồng thời miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi liên mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: