Interloan bất ngờ chiến thắng tại Fintech Challenge Vietnam 2019 

Vượt qua 200 Fintech startups đến từ 28 quốc gia, Interloan đã bất ngờ giành hạng 3 tại chương trình thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam 2019, được tổ chức ngày 7/11 vừa qua.


Interloan bất ngờ chiến thắng tại Fintech Challenge Vietnam 2019 

Đại diện Interloan nhận giải thưởng


Chương trình thử thách sáng tạo công nghệ tài chính Việt Nam 2019 (Fintech Challenge Vietnam) do Ngân hàng nhà nước tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong, một dự án do Chính phủ Australia và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.


Đây là cuộc thi dành cho các công ty Fintech nhằm khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới và thúc đẩy sự hợp tác giừa ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để tạo động lực cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam. Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức và kéo dài từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019.


Và ngày 7/11 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã tổ chức Ngày trình diễn giải pháp công nghệ của chương trình, tại đây Interloan, một startup về Fintech của Việt Nam đã bất ngờ vượt qua 200 startup khác đến từ 28 quốc gia, để giành giải ba của chương trình, giải thưởng Interloan nhận được là 505.000USD. Nói là bất ngờ, vì ngay cả những người sáng lập ra startup này ngay từ đầu đăng ký tham gia thử thách với mục đích học hỏi kinh nghiệm là chính, thế nhưng Interloan đã làm được nhiều hơn thế khi về đích ở vị trí thứ 3.


Interloan là một startup fintech được thành lập năm 2018 bởi một nhóm founder Việt Nam tới từ lĩnh vực ngân hàng và công nghệ thông tin. Mô hình của Interloan là cung cấp một nền tảng kết nối giữa nhà đầu tư và người vay là cán bộ nhân viên trong các doanh nghiệp đã hợp tác. Thông qua nền tảng này, nhà đầu tư có thể cho người vay ứng lương với mức lãi suất 16.5-19% một năm với các thông tin xếp hạng và chấm điểm được cung cấp bởi Interloan. Toàn bộ các giao dịch giữa nhà đầu tư và người vay được thực hiện thông qua các ngân hàng đối tác của Interloan để đảm bảo tính minh bạch cho mô hình.


Lê Mỹ


Loading...Interloan bat ngo chien thang tai Fintech Challenge Vietnam 2019 


Vuot qua 200 Fintech startups den tu 28 quoc gia, Interloan da bat ngo gianh hang 3 tai chuong trinh thu thach sang tao cung cong nghe tai chinh Viet Nam 2019, duoc to chuc ngay 7/11 vua qua.


Interloan bat ngo chien thang tai Fintech Challenge Vietnam 2019 

Dai dien Interloan nhan giai thuong


Chuong trinh thu thach sang tao cong nghe tai chinh Viet Nam 2019 (Fintech Challenge Vietnam) do Ngan hang nha nuoc to chuc voi su ho tro cua Du an Sang kien ho tro khu vuc tu nhan vung Mekong, mot du an do Chinh phu Australia va Ngan hang phat trien Chau A (ADB) tai tro.


Day la cuoc thi danh cho cac cong ty Fintech nham khuyen khich ung dung cac cong nghe moi va thuc day su hop tac giua ngan hang va cac nha cung cap giai phap cong nghe de tao dong luc cho su phat trien cua thi truong tai chinh Viet Nam. Day la lan thu 2 chuong trinh duoc to chuc va keo dai tu thang 8/2019 den thang 11/2019.


Va ngay 7/11 vua qua, Ngan hang nha nuoc da to chuc Ngay trinh dien giai phap cong nghe cua chuong trinh, tai day Interloan, mot startup ve Fintech cua Viet Nam da bat ngo vuot qua 200 startup khac den tu 28 quoc gia, de gianh giai ba cua chuong trinh, giai thuong Interloan nhan duoc la 505.000USD. Noi la bat ngo, vi ngay ca nhung nguoi sang lap ra startup nay ngay tu dau dang ky tham gia thu thach voi muc dich hoc hoi kinh nghiem la chinh, the nhung Interloan da lam duoc nhieu hon the khi ve dich o vi tri thu 3.


Interloan la mot startup fintech duoc thanh lap nam 2018 boi mot nhom founder Viet Nam toi tu linh vuc ngan hang va cong nghe thong tin. Mo hinh cua Interloan la cung cap mot nen tang ket noi giua nha dau tu va nguoi vay la can bo nhan vien trong cac doanh nghiep da hop tac. Thong qua nen tang nay, nha dau tu co the cho nguoi vay ung luong voi muc lai suat 16.5-19% mot nam voi cac thong tin xep hang va cham diem duoc cung cap boi Interloan. Toan bo cac giao dich giua nha dau tu va nguoi vay duoc thuc hien thong qua cac ngan hang doi tac cua Interloan de dam bao tinh minh bach cho mo hinh.


Le My


Loading...

Interloan bất ngờ chiến thắng tại Fintech Challenge Vietnam 2019 

Vượt qua 200 Fintech startups đến từ 28 quốc gia, Interloan đã bất ngờ giành hạng 3 tại chương trình thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam 2019, được tổ chức ngày 7/11 vừa qua.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: