Ngày 21/11 sẽ công bố báo cáo thực trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam

Báo cáo thực trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam được xây dựng trên khảo sát tình hình an toàn thông tin của 160 tổ chức trên địa bàn, sẽ được Chi hội VNISA phía Nam công bố tại hội thảo “Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2019” vào ngày 21/11 tới.


Thông tin trên vừa được đại diện Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam), chia sẻ tại buổi họp báo công bố sự kiện “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019” diễn ra sáng nay, ngày 7/11, tại TP.HCM.


Ngày 21/11 sẽ công bố báo cáo thực trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam

Chi hội VNISA phía Nam vừa tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện "Ngày An toàn thông tin Việt Nam" 2019.


Năm 2019 sẽ là lần thứ 12 hội thảo - triển lãm quốc tế "Ngày An toàn thông tin Việt Nam" được tổ chức. Hằng năm, sự kiện này luôn thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng CNTT-TT trong cả nước bởi chủ đề luôn bám sát các vấn đề quan trọng, nổi bật, mang tính thời sự trong lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin trong nước cũng như trên thế giới.


Có chủ đề “Nâng tầm An toàn, An ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số”,  “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm nay tiếp tục được tổ chức ở cả hai miền Nam - Bắc. Trước khi diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/11, sự kiện sẽ được tổ chức tại TP.HCM trong ngày 21/11, bởi VNISA phía Nam cùng Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT và Sở TT&TT TP.HCM, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT và UBND TP.HCM.


Thông tin thêm về báo cáo thực trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam sẽ được công bố trong phiên buổi sáng của hội thảo “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019" tổ chức ngay 21/11 tới ở TP.HCM, đại diện Chi hội VNISA phía Nam cho biết, được xây dựng trên khảo sát tình hình ATTT của 160 tổ chức trên địa bàn phía Nam, báo cáo là tấm gương phản chiếu tình hình thực tế từ góc nhìn về an toàn thông tin trong năm 2019.


“Xu hướng sử dụng CNTT như một công cụ quan trọng tạo sự khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra phương thức kinh doanh mới… được nhận thấy khá rõ với hơn 1/3 doanh nghiệp triển khai ứng dụng mới, hệ thống CNTT mới.


Doanh nghiệp cũng có các góc nhìn khác về nguồn gốc của rủi ro như: đe dọa cho an toàn thông tin của doanh nghiệp năm nay xuất phát từ bên ngoài (tin tặc, tổ chức tội phạm) nhiều hơn từ bên trong (nhân viên đang làm hoặc đã nghỉ việc) so với khảo sát của năm trước 2018.


Chuyển dịch từ tự làm đến thuê ngoài hoặc kết hợp cả hai; xu hướng chú trọng tới phân hoạch mạng thật tốt bên cạnh các giải pháp truyền thống ứng dụng tường lửa (firewall) và phòng chống mã độc (anti-virus); sử dụng chữ ký số để thực hóa thế giới số… là những thay đổi có thể nhận thấy qua đợt khảo sát tình hình an toàn thông tin khu vực phía Nam năm nay”, đại diện Chi hội VNISA phía Nam chia sẻ.


Đại diện Chi hội VNISA phía Nam nhấn mạnh, bên cạnh những con số nói lên từ thực tế, báo cáo cũng sẽ cung cấp cho người đọc một bức tranh lớn về an toàn thông tin trên thế giới và tại Việt Nam trong năm qua với những phân tích về mã độc, cách thức mã độc lan truyền, những tấn công có chủ đích (APT) động lực của tấn công mạng dưới góc nhìn của các lãnh đạo an toàn thông tin (Chief Information Security Officer –CISO).


Từ các góc nhìn đó, thông tin về thời gian phát hiện “kẻ dấu mặt”, về độ tin cậy khi xác thực mạnh đến mức nào, đâu là điểm cần tập trung theo dõi, rà soát cũng được chia sẻ, phân tích trong báo cáo thực trạng an toàn thông tin 2019 của Chi hội VNISA phía Nam.


Cũng trong phiên hội thảo buổi sáng ngày 21/11, các nhà quản lý, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp CNTT, an toàn thông tin trong và ngoài nước cũng sẽ trao đổi về các vấn đề thời sự an toàn thông tin cũng như vấn đề “Nâng tầm An toàn, An ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số”.


Theo chương trình, trong phiên hội thảo vào chiều cùng ngày, sẽ diễn ra tọa đàm chuyên sâu với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong tấn công và phòng thủ” gồm các tham luận từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin, trí tuệ nhân tạo trong tấn công và phòng thủ.


Song song với hội thảo, trong khuôn khổ “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019” tại TP.HCM còn có khu trình diễn công nghệ, trưng bày, triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm CNTT, an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp.


Vân Anh


Loading...Ngay 21/11 se cong bo bao cao thuc trang an toan thong tin khu vuc phia Nam


Bao cao thuc trang an toan thong tin khu vuc phia Nam duoc xay dung tren khao sat tinh hinh an toan thong tin cua 160 to chuc tren dia ban, se duoc Chi hoi VNISA phia Nam cong bo tai hoi thao “Ngay an toan thong tin Viet Nam 2019” vao ngay 21/11 toi.


Thong tin tren vua duoc dai dien Hiep hoi An toan Thong tin Viet Nam - Chi hoi phia Nam (VNISA phia Nam), chia se tai buoi hop bao cong bo su kien “Ngay An toan thong tin Viet Nam 2019” dien ra sang nay, ngay 7/11, tai TP.HCM.


Ngay 21/11 se cong bo bao cao thuc trang an toan thong tin khu vuc phia Nam

Chi hoi VNISA phia Nam vua to chuc hop bao gioi thieu su kien "Ngay An toan thong tin Viet Nam" 2019.


Nam 2019 se la lan thu 12 hoi thao - trien lam quoc te "Ngay An toan thong tin Viet Nam" duoc to chuc. Hang nam, su kien nay luon thu hut duoc su quan tam manh me cua cong dong CNTT-TT trong ca nuoc boi chu de luon bam sat cac van de quan trong, noi bat, mang tinh thoi su trong linh vuc CNTT, an toan thong tin trong nuoc cung nhu tren the gioi.


Co chu de “Nang tam An toan, An ninh thong tin quoc gia trong ky nguyen so”,  “Ngay An toan thong tin Viet Nam” nam nay tiep tuc duoc to chuc o ca hai mien Nam - Bac. Truoc khi dien ra tai Ha Noi vao ngay 29/11, su kien se duoc to chuc tai TP.HCM trong ngay 21/11, boi VNISA phia Nam cung Cuc An toan thong tin - Bo TT&TT va So TT&TT TP.HCM, duoi su bao tro cua Bo TT&TT va UBND TP.HCM.


Thong tin them ve bao cao thuc trang an toan thong tin khu vuc phia Nam se duoc cong bo trong phien buoi sang cua hoi thao “Ngay An toan thong tin Viet Nam 2019" to chuc ngay 21/11 toi o TP.HCM, dai dien Chi hoi VNISA phia Nam cho biet, duoc xay dung tren khao sat tinh hinh ATTT cua 160 to chuc tren dia ban phia Nam, bao cao la tam guong phan chieu tinh hinh thuc te tu goc nhin ve an toan thong tin trong nam 2019.


“Xu huong su dung CNTT nhu mot cong cu quan trong tao su khac biet, nang cao nang luc canh tranh, tao ra phuong thuc kinh doanh moi… duoc nhan thay kha ro voi hon 1/3 doanh nghiep trien khai ung dung moi, he thong CNTT moi.


Doanh nghiep cung co cac goc nhin khac ve nguon goc cua rui ro nhu: de doa cho an toan thong tin cua doanh nghiep nam nay xuat phat tu ben ngoai (tin tac, to chuc toi pham) nhieu hon tu ben trong (nhan vien dang lam hoac da nghi viec) so voi khao sat cua nam truoc 2018.


Chuyen dich tu tu lam den thue ngoai hoac ket hop ca hai; xu huong chu trong toi phan hoach mang that tot ben canh cac giai phap truyen thong ung dung tuong lua (firewall) va phong chong ma doc (anti-virus); su dung chu ky so de thuc hoa the gioi so… la nhung thay doi co the nhan thay qua dot khao sat tinh hinh an toan thong tin khu vuc phia Nam nam nay”, dai dien Chi hoi VNISA phia Nam chia se.


Dai dien Chi hoi VNISA phia Nam nhan manh, ben canh nhung con so noi len tu thuc te, bao cao cung se cung cap cho nguoi doc mot buc tranh lon ve an toan thong tin tren the gioi va tai Viet Nam trong nam qua voi nhung phan tich ve ma doc, cach thuc ma doc lan truyen, nhung tan cong co chu dich (APT) dong luc cua tan cong mang duoi goc nhin cua cac lanh dao an toan thong tin (Chief Information Security Officer –CISO).


Tu cac goc nhin do, thong tin ve thoi gian phat hien “ke dau mat”, ve do tin cay khi xac thuc manh den muc nao, dau la diem can tap trung theo doi, ra soat cung duoc chia se, phan tich trong bao cao thuc trang an toan thong tin 2019 cua Chi hoi VNISA phia Nam.


Cung trong phien hoi thao buoi sang ngay 21/11, cac nha quan ly, cac chuyen gia va dai dien doanh nghiep CNTT, an toan thong tin trong va ngoai nuoc cung se trao doi ve cac van de thoi su an toan thong tin cung nhu van de “Nang tam An toan, An ninh thong tin quoc gia trong ky nguyen so”.


Theo chuong trinh, trong phien hoi thao vao chieu cung ngay, se dien ra toa dam chuyen sau voi chu de “Tri tue nhan tao trong tan cong va phong thu” gom cac tham luan tu cac don vi hoat dong trong linh vuc an toan bao mat thong tin, tri tue nhan tao trong tan cong va phong thu.


Song song voi hoi thao, trong khuon kho “Ngay An toan thong tin Viet Nam 2019” tai TP.HCM con co khu trinh dien cong nghe, trung bày, triẻn lãm giói thiẹu các giải pháp, sản phảm CNTT, an toan thong tin của các to chuc, doanh nghiẹp.


Van Anh


Loading...

Ngày 21/11 sẽ công bố báo cáo thực trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam

Báo cáo thực trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam được xây dựng trên khảo sát tình hình an toàn thông tin của 160 tổ chức trên địa bàn, sẽ được Chi hội VNISA phía Nam công bố tại hội thảo “Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2019” vào ngày 21/11 tới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: