CNTT nằm trong Top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam trong quý III/2019

Theo thống kê dựa trên nhu cầu tuyển dụng từ Navigos Search, trong quý III/2019, top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại Việt Nam lần lượt là: sản xuất công nghệ cao; ngành hàng tiêu dùng nhanh; CNTT; ngân hàng, tài chính và dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.


CNTT nằm trong Top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam trong quý III/2019

Theo báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cao cấp quý 3/2019 vừa được Navigos công bố, CNTT cũng là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại thị trường Việt Nam, chỉ xếp sau sản xuất công nghệ cao và ngành hàng tiêu dùng nhanh. (Ảnh minh họa)


Tập đoàn tuyển dụng nhân sự Navigos Group hôm nay, ngày 7/11, đã công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng Navigos Search trong quý 3/2019.


Công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search cùng với website tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks cùng thuộc sở hữu của tập đoàn Navigos Group.


Cùng với việc điểm ra Top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong quý 3/2019 dựa trên thống kê dữ liệu nhu cầu tuyển dụng từ Navigos Search, đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp trung và cao cấp này cho biết: sản xuất công nghệ cao và ngành hàng tiêu dùng có mức lương đãi ngộ cao nhất. Nếu so cùng một cấp bậc và vị trí công việc, hai lĩnh vực này có thể đề xuất mức lương cao hơn gấp 2,5 so với ngành bán lẻ, và trả cao hơn gần gấp 4 lần so với dịch vụ khách sạn.


Cũng theo quan sát của Navigos Search, nhiều doanh nghiệp từ các nước châu Âu có xu hướng tìm kiếm ứng viên làm việc độc lập (home based) thông qua các công ty cung ứng nhân sự tại Việt Nam và báo cáo về trụ sở tại châu Âu như: Ý, Đức, Pháp. “Đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang trở thành nơi đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp đến từ châu Âu”, Navigos Group nêu.


Với lĩnh vực thương mại, kinh doanh công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư đến từ Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) lại có xu hướng đặt trụ sở đại diện tại Ấn Độ, thay vì tại đất nước của họ. Theo đó, các nhà tuyển dụng này cũng có nhu cầu tìm ứng viên làm việc độc lập tại Việt Nam, tuy nhiên ứng viên được yêu cầu sẽ báo cáo trực tiếp cho văn phòng tại Ấn Độ.


Navigos chia sẻ thêm, các ứng viên làm việc độc lập giữ vị trí cấp quản lý được trả mức lương khoảng 2.000 – 4.000 USD/tháng, các chi phí đi lại, công tác, liên lạc… được công ty chi trả toàn bộ. Ngoài việc yêu cầu ứng viên tự trang bị thiết bị làm việc như máy tính xách tay, nhà tuyển dụng cũng đề cao khả năng quản lý thời gian và tính tự kỷ luật trong công việc.


Navigos nhận định, cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ - Trung trì hoãn chưa có kết luận cuối cùng, dẫn đến nhiều nhà đầu tư đưa ra quyết định vào Việt Nam nhanh chóng hơn so với trước. Theo ghi nhận của Navigos Search, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, tăng vốn đăng ký tăng lên nhiều hơn so với trước đây.


Navigos cho rằng, sự trì hoãn của đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng được xem là lý do có liên quan đến sự tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực Công nghiệp sản xuất tại miền Bắc, theo đó nhu cầu tuyển dụng ứng viên cấp cao của quý 3/2019 đã tăng lên 30% so với quý 2 năm nay.


Trong báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cao cấp quý 3/2019 mới công bố,  Navigos cũng đưa ra dự đoán, trong 6 tháng tiếp theo, ngành Công nghệ cao vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu tuyển dụng do các lĩnh vực như bất động sản, giáo dục có xu hướng đẩy mạnh phát triển các mô hình số hóa. Trong thời gian tới, sẽ có thêm các công ty khởi nghiệp mới trong lĩnh vực EdTech (giáo dục trên nền tảng công nghệ).


“Phần lớn các ứng viên cấp trung trong nước vẫn đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của thị trường, tuy nhiên ở một số lĩnh vực mới ứng viên cấp cao người Việt chưa đáp ứng được về chuyên môn. Do đó, nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên tuyển dụng ứng viên đến từ các nước như châu Âu, Mỹ, Úc, hoặc sử dụng được tiếng Anh như người bản xứ”, Navigos thông tin.


Bên cạnh đó, trong quý 3/2019, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong mảng năng lượng ghi nhận dấu hiệu “ấm dần” do một số dự án lớn phía Nam bắt đầu triển khai và xây dựng. Các nhà tuyển dụng có xu hướng tìm kiếm ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt, bên cạnh những yêu cầu về kinh nghiệm và chuyên môn. Nhu cầu các kỹ sư vận hành các dự án năng lượng tái tạo cũng được dự báo tăng lên trong quý 4/2019 và năm 2020.


Vân Anh


Loading...CNTT nam trong Top 5 linh vuc co nhu cau tuyen dung cao tai Viet Nam trong quy III/2019


Theo thong ke dua tren nhu cau tuyen dung tu Navigos Search, trong quy III/2019, top 5 linh vuc co nhu cau tuyen dung cao nhat tai Viet Nam lan luot la: san xuat cong nghe cao; nganh hang tieu dung nhanh; CNTT; ngan hang, tai chinh va dich vu tu van doanh nghiep.


CNTT nam trong Top 5 linh vuc co nhu cau tuyen dung cao tai Viet Nam trong quy III/2019

Theo bao cao nhu cau tuyen dung nhan su cap trung va cao cap quy 3/2019 vua duoc Navigos cong bo, CNTT cung la linh vuc co nhu cau tuyen dung cao tai thi truong Viet Nam, chi xep sau san xuat cong nghe cao va nganh hang tieu dung nhanh. (Anh minh hoa)


Tap doan tuyen dung nhan su Navigos Group hom nay, ngay 7/11, da cong bo thong tin ve nhu cau tuyen dung nhan su trung va cao cap tai thi truong Viet Nam thong qua nhu cau tuyen dung cua cac khach hang Navigos Search trong quy 3/2019.


Cong ty tuyen dung nhan su cap trung va cap cao Navigos Search cung voi website tim kiem viec lam truc tuyen VietnamWorks cung thuoc so huu cua tap doan Navigos Group.


Cung voi viec diem ra Top 5 linh vuc co nhu cau tuyen dung cao nhat trong quy 3/2019 dua tren thong ke du lieu nhu cau tuyen dung tu Navigos Search, don vi cung cap dich vu tuyen dung nhan su cap trung va cao cap nay cho biet: san xuat cong nghe cao va nganh hang tieu dung co muc luong dai ngo cao nhat. Neu so cung mot cap bac va vi tri cong viec, hai linh vuc nay co the de xuat muc luong cao hon gap 2,5 so voi nganh ban le, va tra cao hon gan gap 4 lan so voi dich vu khach san.


Cung theo quan sat cua Navigos Search, nhieu doanh nghiep tu cac nuoc chau Au co xu huong tim kiem ung vien lam viec doc lap (home based) thong qua cac cong ty cung ung nhan su tai Viet Nam va bao cao ve tru so tai chau Au nhu: Y, Duc, Phap. “Day la dau hieu cho thay Viet Nam dang tro thanh noi dau tu tiem nang cho cac doanh nghiep den tu chau Au”, Navigos Group neu.


Voi linh vuc thuong mai, kinh doanh cong nghiep, cac doanh nghiep dau tu den tu Bac My (My, Canada) lai co xu huong dat tru so dai dien tai An Do, thay vi tai dat nuoc cua ho. Theo do, cac nha tuyen dung nay cung co nhu cau tim ung vien lam viec doc lap tai Viet Nam, tuy nhien ung vien duoc yeu cau se bao cao truc tiep cho van phong tai An Do.


Navigos chia se them, cac ung vien lam viec doc lap giu vi tri cap quan ly duoc tra muc luong khoang 2.000 – 4.000 USD/thang, cac chi phi di lai, cong tac, lien lac… duoc cong ty chi tra toan bo. Ngoai viec yeu cau ung vien tu trang bi thiet bi lam viec nhu may tinh xach tay, nha tuyen dung cung de cao kha nang quan ly thoi gian va tinh tu ky luat trong cong viec.


Navigos nhan dinh, cuoc dam phan thuong mai giua My - Trung tri hoan chua co ket luan cuoi cung, dan den nhieu nha dau tu dua ra quyet dinh vao Viet Nam nhanh chong hon so voi truoc. Theo ghi nhan cua Navigos Search, ty le giai ngan von dau tu, tang von dang ky tang len nhieu hon so voi truoc day.


Navigos cho rang, su tri hoan cua dam phan thuong mai My - Trung cung duoc xem la ly do co lien quan den su tang truong nhu cau tuyen dung trong linh vuc Cong nghiep san xuat tai mien Bac, theo do nhu cau tuyen dung ung vien cap cao cua quy 3/2019 da tang len 30% so voi quy 2 nam nay.


Trong bao cao nhu cau tuyen dung nhan su cap trung va cao cap quy 3/2019 moi cong bo,  Navigos cung dua ra du doan, trong 6 thang tiep theo, nganh Cong nghe cao van tiep tuc co su tang truong manh ve nhu cau tuyen dung do cac linh vuc nhu bat dong san, giao duc co xu huong day manh phat trien cac mo hinh so hoa. Trong thoi gian toi, se co them cac cong ty khoi nghiep moi trong linh vuc EdTech (giao duc tren nen tang cong nghe).


“Phan lon cac ung vien cap trung trong nuoc van dap ung duoc cac yeu cau tuyen dung cua thi truong, tuy nhien o mot so linh vuc moi ung vien cap cao nguoi Viet chua dap ung duoc ve chuyen mon. Do do, nha tuyen dung se uu tien tuyen dung ung vien den tu cac nuoc nhu chau Au, My, Uc, hoac su dung duoc tieng Anh nhu nguoi ban xu”, Navigos thong tin.


Ben canh do, trong quy 3/2019, nhu cau tuyen dung nhan su trong mang nang luong ghi nhan dau hieu “am dan” do mot so du an lon phia Nam bat dau trien khai va xay dung. Cac nha tuyen dung co xu huong tim kiem ung vien co kha nang su dung ngoai ngu tot, ben canh nhung yeu cau ve kinh nghiem va chuyen mon. Nhu cau cac ky su van hanh cac du an nang luong tai tao cung duoc du bao tang len trong quy 4/2019 va nam 2020.


Van Anh


Loading...

CNTT nằm trong Top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam trong quý III/2019

Theo thống kê dựa trên nhu cầu tuyển dụng từ Navigos Search, trong quý III/2019, top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại Việt Nam lần lượt là: sản xuất công nghệ cao; ngành hàng tiêu dùng nhanh; CNTT; ngân hàng, tài chính và dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: