Lắp điểm đo chất lượng không khí PAM Air như thế nào?

Hãy cùng tìm hiểu và cân nhắc chuyện lắp đặt thiết bị đo chất lượng không khí của PAM Air cho khu vực nơi mình sinh sống.


Lắp điểm đo chất lượng không khí PAM Air giá bao nhiêu?

PAM Air là ứng dụng hỗ trợ theo dõi chỉ số chất lượng không khí từ nhiều điểm đo trong thành phố được nhiều người biết đến (xem hướng dẫn sử dụng PAM Air ở đây). Mặc dù vậy không phải ai cũng biết rằng có thể đăng ký lắp đặt thêm điểm đo PAM Air quanh khu vực của mình.


Thiết bị đo không khí cơ bản của PAM Air có thể đo nồng độ bụi mịn PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm; kết nối dữ liệu bằng WiFi và 3G; theo dõi giám sát thông qua ứng dụng trên điện thoại; kết xuất dữ liệu theo yêu cầu; đồng thời có thể yêu cầu thêm định vị GPS. Giá trị hiệu dụng của thiết bị là bán kính 200m từ điểm quan trắc.


Giá thành lắp đặt thiết bị PAM Air là 4.990.000 đồng. Thiết bị PAM Air yêu cầu bảo trì 2 tháng/lần, yêu cầu thay thế cảm biến 2 năm/lần (có thể sớm hơn nếu nồng độ ô nhiễm lớn). Người lắp đặt cũng có thể yêu cầu hiển thị logo của đơn vị lắp điểm đo để hiển thị trên app chung (hiển thị logo để quảng bá thương hiệu, giá 250.000đ/tháng).


Địa điểm đặt thiết bị đo PAM Air được khuyến khích là có tính chất đại diện cho các khu vực trong thành phố; nằm trong hoặc gần các địa điểm hoạt động, vui chơi, tham quan, giải trí của người dân và khách du lịch; nằm trong hoặc gần các trường PTTH, PTCS, tiểu học, nhà trẻ, mẫu giáo; nằm trong hoặc gần các khu vực đang có hoạt động xây dựng như xây chung cư, làm đường...


Với những thông tin như trên, chúng ta có thể cân nhắc chuyện lắp đặt thiết bị đo PAM Air cho khu vực của mình.


zb1-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-175236.jpg

Thiết bị đo không khí cơ bản của PAM Air có thể đo nồng độ bụi mịn PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm.


Đặt lắp điểm đo chất lượng không khí PAM Air ở đâu?

Hiện nay để lắp đặt thiết bị làm điểm đo PAM Air, ngoài việc có thể liên hệ thông qua số điện thoại trên trang web Pamair.org, chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Rada và vào mục "Green Services"...


b1-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-142910.jpg

Hiện nay để lắp đặt thiết bị làm điểm đo PAM Air, chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Rada và vào mục "Green Services".b2-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-142921.jpg

Dịch vụ bản đồ chất lượng không khí trong phần "Air Quality Map".b3-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-143718.jpg

Bấm vào "Book" để đặt lắp thiết bị đo PAM Air.


Lap diem do chat luong khong khi PAM Air nhu the nao?


Hay cung tim hieu va can nhac chuyen lap dat thiet bi do chat luong khong khi cua PAM Air cho khu vuc noi minh sinh song.


Lap diem do chat luong khong khi PAM Air gia bao nhieu?

PAM Air la ung dung ho tro theo doi chi so chat luong khong khi tu nhieu diem do trong thanh pho duoc nhieu nguoi biet den (xem huong dan su dung PAM Air o day). Mac du vay khong phai ai cung biet rang co the dang ky lap dat them diem do PAM Air quanh khu vuc cua minh.


Thiet bi do khong khi co ban cua PAM Air co the do nong do bui min PM2.5, nhiet do va do am; ket noi du lieu bang WiFi va 3G; theo doi giam sat thong qua ung dung tren dien thoai; ket xuat du lieu theo yeu cau; dong thoi co the yeu cau them dinh vi GPS. Gia tri hieu dung cua thiet bi la ban kinh 200m tu diem quan trac.


Gia thanh lap dat thiet bi PAM Air la 4.990.000 dong. Thiet bi PAM Air yeu cau bao tri 2 thang/lan, yeu cau thay the cam bien 2 nam/lan (co the som hon neu nong do o nhiem lon). Nguoi lap dat cung co the yeu cau hien thi logo cua don vi lap diem do de hien thi tren app chung (hien thi logo de quang ba thuong hieu, gia 250.000d/thang).


Dia diem dat thiet bi do PAM Air duoc khuyen khich la co tinh chat dai dien cho cac khu vuc trong thanh pho; nam trong hoac gan cac dia diem hoat dong, vui choi, tham quan, giai tri cua nguoi dan va khach du lich; nam trong hoac gan cac truong PTTH, PTCS, tieu hoc, nha tre, mau giao; nam trong hoac gan cac khu vuc dang co hoat dong xay dung nhu xay chung cu, lam duong...


Voi nhung thong tin nhu tren, chung ta co the can nhac chuyen lap dat thiet bi do PAM Air cho khu vuc cua minh.


zb1-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-175236.jpg

Thiet bi do khong khi co ban cua PAM Air co the do nong do bui min PM2.5, nhiet do va do am.


Dat lap diem do chat luong khong khi PAM Air o dau?

Hien nay de lap dat thiet bi lam diem do PAM Air, ngoai viec co the lien he thong qua so dien thoai tren trang web Pamair.org, chung ta co the su dung ung dung Rada va vao muc "Green Services"...


b1-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-142910.jpg

Hien nay de lap dat thiet bi lam diem do PAM Air, chung ta co the su dung ung dung Rada va vao muc "Green Services".b2-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-142921.jpg

Dich vu ban do chat luong khong khi trong phan "Air Quality Map".b3-lap-diem-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-nhu-the-nao-gia-bao-nhieu-dat-lap-thiet-bi-do-chat-luong-khong-khi-pam-air-o-dau-screenshot_20191009-143718.jpg

Bam vao "Book" de dat lap thiet bi do PAM Air.Lắp điểm đo chất lượng không khí PAM Air như thế nào?

Hãy cùng tìm hiểu và cân nhắc chuyện lắp đặt thiết bị đo chất lượng không khí của PAM Air cho khu vực nơi mình sinh sống.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: