Hàng trăm tài xế taxi truyền thống tập trung dán biểu ngữ đòi gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Hàng trăm tài xế taxi Thanh Nga, Mai Linh, Thăng Long,.. đã tập trung đông đảo tại đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), dán khẩu hiệu yêu cầu gắn hộp đèn cho taxi hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ.


Hàng trăm tài xế taxi truyền thống tập trung dán biểu ngữ đòi gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Các tài xế chia nhau khẩu hiệu và dán khẩu hiệu này lên xe


Số lượng xe và tài xế tập trung tại khu vực này khá đông đảo với số lượng lên đến hàng người. Các tài xế này chia nhau biểu ngữ với dụng nội: "Hộp đèn nhận diện xe hợp đồng điện tử dưới 09 chỗ: công bằng, minh bạch – Tại sao không làm?”


Theo quan sát của phóng viên BanTinCongNghe, các tài xế của các doanh nghiệp taxi thuộc Hiệp hội Taxi miền Bắc như: Mai Linh, Thanh Nga, Thăng Long,...tập trung tại đây để nhận và dán biểu ngữ lên xe, sau đó rời đi khá trật tự.


Hàng trăm tài xế taxi truyền thống tập trung dán biểu ngữ đòi gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Taxi Mai Linh tập trung rất đông tại đường Nguyễn Văn Huyên


Trả lời câu hỏi của phóng viên BanTinCongNghe về nguyên nhân có mặt tại đây và dán biểu ngữ, anh Yên, tài xế của hãng taxi Thanh Nga cho biết:"Thời gian vừa qua, các hãng taxi công nghệ vào kinh doanh ở việt nam đã gây ra ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của anh em taxi truyền thống. Các hãng taxi công nghệ được ưu đãi trong khi chúng tôi bị hạn chế không được kinh doanh ở các khu đường cấm, giờ cấm. Mọi thứ đang mập mờ, khó nhận biết được xe taxi kinh doanh hay xe gia đình nên vẫn có thể kinh doanh được. Chúng tôi cảm thấy điều đó không công bằng. Do đó chúng tôi kiến nghị giữa taxi truyền thống và công nghệ phải có những điểm chung để tạo điều kiện có sân kinh doanh đảm bảo công bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và cả tài xế."


Hàng trăm tài xế taxi truyền thống tập trung dán biểu ngữ đòi gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Cũng theo đại diện của Hiệp hội Taxi Hà Nội đây là hoạt động do phía Hiệp hội kêu gọi. Theo đó, Hiệp hội taxi Hà Nội tuyên truyền khẩu hiệu bằng cách tổ chức cho các tài xế của các doanh nghiệp dán đề can sau xe taxi và di chuyển trên các tuyến đường hoặc đỗ, dừng tại các nơi công cộng trên nguyên tắc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông. Thực hiện đúng như vậy thì hoàn toàn hợp pháp.


Hàng trăm tài xế taxi truyền thống tập trung dán biểu ngữ đòi gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Các xe đã dán xong khẩu hiệu và rời đi khá trật tự


Việc dán khẩu hiệu này chỉ chứa đựng nội dung mang tính bảy tỏ quan điểm về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các quy định trong Dự thảo liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng taxi truyền thống – là nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh và tác động trực tiếp của Dự thảo Nghị định. "Khẩu hiệu này không hề chứa đựng bất kỳ từ ngữ nào xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của các cá nhân, tổ chức khác", phía Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết.


Cũng trong một văn bản vừa được gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất giữ nguyên quy định của dự thảo nghị định là xe taxi phải có hộp đèn với chữ "taxi" gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu của hộp đèn là 12x30cm. Với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86, qua 11 lần, Bộ Giao thông Vận tải đã trình đều có nội dung quy định xe taxi phải có hộp đèn với chữ "taxi" gắn cố định trên nóc xe đồng thời quy định rõ thêm về kích thước tối thiểu đảm bảo nhận diện được tốt hơn.


Theo nội dung quy định tại dự thảo Nghị định, xe taxi phải có hộp đèn với chữ "taxi" gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu của hộp đèn là 12x30cm. Đây là quy định chung cho tất cả các xe taxi, gồm taxi sử dụng đồng hồ tính tiền (gọi tắt là taxi truyền thống) và xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi.


Duy Vũ

Hang tram tai xe taxi truyen thong tap trung dan bieu ngu doi gan hop den cho taxi cong nghe


Hang tram tai xe taxi Thanh Nga, Mai Linh, Thang Long,.. da tap trung dong dao tai duong Nguyen Van Huyen (Ha Noi), dan khau hieu yeu cau gan hop den cho taxi hop dong dien tu duoi 9 cho.


Hang tram tai xe taxi truyen thong tap trung dan bieu ngu doi gan hop den cho taxi cong nghe

Cac tai xe chia nhau khau hieu va dan khau hieu nay len xe


So luong xe va tai xe tap trung tai khu vuc nay kha dong dao voi so luong len den hang nguoi. Cac tai xe nay chia nhau bieu ngu voi dung noi: "Hop den nhan dien xe hop dong dien tu duoi 09 cho: cong bang, minh bach – Tai sao khong lam?”


Theo quan sat cua phong vien BanTinCongNghe, cac tai xe cua cac doanh nghiep taxi thuoc Hiep hoi Taxi mien Bac nhu: Mai Linh, Thanh Nga, Thang Long,...tap trung tai day de nhan va dan bieu ngu len xe, sau do roi di kha trat tu.


Hang tram tai xe taxi truyen thong tap trung dan bieu ngu doi gan hop den cho taxi cong nghe

Taxi Mai Linh tap trung rat dong tai duong Nguyen Van Huyen


Tra loi cau hoi cua phong vien BanTinCongNghe ve nguyen nhan co mat tai day va dan bieu ngu, anh Yen, tai xe cua hang taxi Thanh Nga cho biet:"Thoi gian vua qua, cac hang taxi cong nghe vao kinh doanh o viet nam da gay ra anh huong rat nhieu den thu nhap cua anh em taxi truyen thong. Cac hang taxi cong nghe duoc uu dai trong khi chung toi bi han che khong duoc kinh doanh o cac khu duong cam, gio cam. Moi thu dang map mo, kho nhan biet duoc xe taxi kinh doanh hay xe gia dinh nen van co the kinh doanh duoc. Chung toi cam thay dieu do khong cong bang. Do do chung toi kien nghi giua taxi truyen thong va cong nghe phai co nhung diem chung de tao dieu kien co san kinh doanh dam bao cong bang loi ich giua doanh nghiep va ca tai xe."


Hang tram tai xe taxi truyen thong tap trung dan bieu ngu doi gan hop den cho taxi cong nghe

Cung theo dai dien cua Hiep hoi Taxi Ha Noi day la hoat dong do phia Hiep hoi keu goi. Theo do, Hiep hoi taxi Ha Noi tuyen truyen khau hieu bang cach to chuc cho cac tai xe cua cac doanh nghiep dan de can sau xe taxi va di chuyen tren cac tuyen duong hoac do, dung tai cac noi cong cong tren nguyen tac dam bao an ninh, trat tu an toan giao thong. Thuc hien dung nhu vay thi hoan toan hop phap.


Hang tram tai xe taxi truyen thong tap trung dan bieu ngu doi gan hop den cho taxi cong nghe

Cac xe da dan xong khau hieu va roi di kha trat tu


Viec dan khau hieu nay chi chua dung noi dung mang tinh bay to quan diem ve Du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh 86 ve kinh doanh va dieu kien kinh doanh van tai bang xe o to. Cac quy dinh trong Du thao lien quan truc tiep den quyen va loi ich hop phap cua cong dong taxi truyen thong – la nhom doi tuong chiu su dieu chinh va tac dong truc tiep cua Du thao Nghi dinh. "Khau hieu nay khong he chua dung bat ky tu ngu nao xam pham den danh du, nhan pham, uy tin cua cac ca nhan, to chuc khac", phia Hiep hoi taxi Ha Noi cho biet.


Cung trong mot van ban vua duoc gui den Van phong Chinh phu, Bo Giao thong Van tai thong nhat giu nguyen quy dinh cua du thao nghi dinh la xe taxi phai co hop den voi chu "taxi" gan co dinh tren noc xe, kich thuoc toi thieu cua hop den la 12x30cm. Voi du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh 86, qua 11 lan, Bo Giao thong Van tai da trinh deu co noi dung quy dinh xe taxi phai co hop den voi chu "taxi" gan co dinh tren noc xe dong thoi quy dinh ro them ve kich thuoc toi thieu dam bao nhan dien duoc tot hon.


Theo noi dung quy dinh tai du thao Nghi dinh, xe taxi phai co hop den voi chu "taxi" gan co dinh tren noc xe, kich thuoc toi thieu cua hop den la 12x30cm. Day la quy dinh chung cho tat ca cac xe taxi, gom taxi su dung dong ho tinh tien (goi tat la taxi truyen thong) va xe taxi su dung phan mem de dat xe, huy chuyen, tinh cuoc chuyen di.


Duy Vu


Hàng trăm tài xế taxi truyền thống tập trung dán biểu ngữ đòi gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Hàng trăm tài xế taxi Thanh Nga, Mai Linh, Thăng Long,.. đã tập trung đông đảo tại đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), dán khẩu hiệu yêu cầu gắn hộp đèn cho taxi hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: