Apple bị kiện vì lưu trữ dữ liệu iCloud bằng dịch vụ của bên thứ ba

Các khách hàng Mỹ vừa nộp đơn kiện Apple vì không thông báo rõ ràng với người dùng việc hãng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để lưu trữ dữ liệu iCloud.


Cụ thể, khi người dùng Apple ở Mỹ đăng ký dịch vụ iCloud, họ sẽ ký hợp đồng có nội dung: “Khi iCloud bật, dữ liệu của bạn sẽ được Apple tự động gửi và lưu trữ”. Tuy nhiên, Apple đôi khi sẽ lưu trữ dữ liệu iCloud của khách hàng trên các dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba như Amazon Web Services hoặc Google Cloud Platform nhưng trong điều khoản thỏa thuận không đề cập đến.


Apple bị kiện vì lưu trữ dữ liệu iCloud bằng dịch vụ của bên thứ ba


Các khách hàng trên cho rằng việc Apple không thông báo về các hoạt động lưu trữ này là vi phạm hợp đồng. Họ đã trình đơn kiện nhà sản xuất iPhone quảng cáo sai và vi phạm Luật Cạnh tranh không lành mạnh của bang California (Mỹ), đồng thời yêu cầu Apple phải trả tiền cho tất cả thuê bao iCloud đăng ký từ 20/8/2015 đến nay.


“Việc lựa chọn đối tác lưu trữ dữ liệu là một vấn đề cần thiết và quan trọng, liên quan đến việc ủy thác tất cả dữ liệu của người dùng – gồm những thông tin nhạy cảm như hình ảnh, tài liệu và nội dung email. Do đó, người dùng cần được biết ai sẽ cung cấp bộ lưu trữ này và chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu của họ”, đơn kiện viết.


Mặc dù trong hướng dẫn bảo mật iOS có nêu rõ dữ liệu người dùng iCloud được mã hóa trước khi lưu trữ thông qua các dịch vụ bên thứ ba. Tuy nhiên, bên nguyên tỏ ra không tin tưởng vào hoạt động của bên thứ ba, đồng thời cho rằng không có gì đảm bảo dữ liệu của người dùng không bị xâm phạm.


Mặt khác, Apple đã tuyên bố dữ liệu được lưu trữ bởi chính họ và hãng đã tính phí bảo hiểm Apple cho các dịch vụ iCloud. Đơn kiện nhấn mạnh việc khách hàng sử dụng dịch vụ vì tin tưởng và coi trọng thương hiệu Apple chứ không phải niềm tin vào bên thứ ba. Đồng thời tuyên bố việc Táo Khuyết không minh bạch trong hợp đồng đã làm tổn hại niềm tin của khách hàng vào dịch vụ của hãng.


Hoàng Trang

Apple bi kien vi luu tru du lieu iCloud bang dich vu cua ben thu ba


Cac khach hang My vua nop don kien Apple vi khong thong bao ro rang voi nguoi dung viec hang su dung dich vu cua ben thu ba de luu tru du lieu iCloud.


Cu the, khi nguoi dung Apple o My dang ky dich vu iCloud, ho se ky hop dong co noi dung: “Khi iCloud bat, du lieu cua ban se duoc Apple tu dong gui va luu tru”. Tuy nhien, Apple doi khi se luu tru du lieu iCloud cua khach hang tren cac dich vu luu tru cua ben thu ba nhu Amazon Web Services hoac Google Cloud Platform nhung trong dieu khoan thoa thuan khong de cap den.


Apple bi kien vi luu tru du lieu iCloud bang dich vu cua ben thu ba


Cac khach hang tren cho rang viec Apple khong thong bao ve cac hoat dong luu tru nay la vi pham hop dong. Ho da trinh don kien nha san xuat iPhone quang cao sai va vi pham Luat Canh tranh khong lanh manh cua bang California (My), dong thoi yeu cau Apple phai tra tien cho tat ca thue bao iCloud dang ky tu 20/8/2015 den nay.


“Viec lua chon doi tac luu tru du lieu la mot van de can thiet va quan trong, lien quan den viec uy thac tat ca du lieu cua nguoi dung – gom nhung thong tin nhay cam nhu hinh anh, tai lieu va noi dung email. Do do, nguoi dung can duoc biet ai se cung cap bo luu tru nay va chiu trach nhiem quan ly du lieu cua ho”, don kien viet.


Mac du trong huong dan bao mat iOS co neu ro du lieu nguoi dung iCloud duoc ma hoa truoc khi luu tru thong qua cac dich vu ben thu ba. Tuy nhien, ben nguyen to ra khong tin tuong vao hoat dong cua ben thu ba, dong thoi cho rang khong co gi dam bao du lieu cua nguoi dung khong bi xam pham.


Mat khac, Apple da tuyen bo du lieu duoc luu tru boi chinh ho va hang da tinh phi bao hiem Apple cho cac dich vu iCloud. Don kien nhan manh viec khach hang su dung dich vu vi tin tuong va coi trong thuong hieu Apple chu khong phai niem tin vao ben thu ba. Dong thoi tuyen bo viec Tao Khuyet khong minh bach trong hop dong da lam ton hai niem tin cua khach hang vao dich vu cua hang.


Hoang Trang


Apple bị kiện vì lưu trữ dữ liệu iCloud bằng dịch vụ của bên thứ ba

Các khách hàng Mỹ vừa nộp đơn kiện Apple vì không thông báo rõ ràng với người dùng việc hãng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để lưu trữ dữ liệu iCloud.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: