Hướng dẫn từ chối tin nhắn quảng cáo của Viettel

Thuê bao Viettel có thể lựa chọn từ chối tin nhắn quảng cáo ở mảng cụ thể nào mình không quan tâm, trong khi vẫn nhận thông tin quảng cáo mình quan tâm, ví dụ như khuyến mại nạp thẻ.


Hàng ngày một thuê bao thông thường có thể nhận được rất nhiều các tin nhắn quảng cáo khác nhau từ nhà mạng di động. Bài viết này sẽ tổng hợp cách từ chối nhận tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng dành cho các thuê bao Viettel khi cần thiết.


Hiện nay các thuê bao Viettel có thể lựa chọn từ chối tin nhắn quảng cáo ở mảng cụ thể nào mình không quan tâm, trong khi vẫn nhận thông tin quảng cáo mình quan tâm (ví dụ như khuyến mại nạp thẻ). Lưu ý thông thường cuối tin nhắn quảng cáo cũng đều ghi kèm cú pháp từ chối.


Nếu cần giải đáp các thắc mắc, chúng ta có thể liên hệ tổng đài Viettel.


Hướng dẫn từ chối tin nhắn quảng cáo Viettel

b1-huong-dan-tu-choi-tin-nhan-quang-cao-viettel-cach-tu-choi-tin-nhan-rac-viettel.jpg


Để từ chối tin nhắn quảng cáo khuyến mại nạp thẻ (thường từ tài khoản NAPTHE_VT), người dùng soạn TC1 gửi 199.


Để từ chối tin nhắn quảng cáo khuyến mại khác (thường từ tài khoản VIETTEL_KM), người dùng soạn TC2 gửi 199.


Để từ chối tin nhắn quảng cáo các dịch vụ Viettel (thường từ tài khoản VIETTEL_QC), người dùng soạn TC3 gửi 199, hoặc TC2 gửi 199.


Để từ chối tin nhắn quảng cáo các dịch vụ ngoài (thường từ tài khoản VIETTEL_DV), người dùng soạn TC4 gửi 199.


Để từ chối tin nhắn quảng cáo Viettel++, người dùng soạn HUY gửi 9000.


Anh Hào (Tổng hợp)

Huong dan tu choi tin nhan quang cao cua Viettel


Thue bao Viettel co the lua chon tu choi tin nhan quang cao o mang cu the nao minh khong quan tam, trong khi van nhan thong tin quang cao minh quan tam, vi du nhu khuyen mai nap the.


Hang ngay mot thue bao thong thuong co the nhan duoc rat nhieu cac tin nhan quang cao khac nhau tu nha mang di dong. Bai viet nay se tong hop cach tu choi nhan tin nhan quang cao tu nha mang danh cho cac thue bao Viettel khi can thiet.


Hien nay cac thue bao Viettel co the lua chon tu choi tin nhan quang cao o mang cu the nao minh khong quan tam, trong khi van nhan thong tin quang cao minh quan tam (vi du nhu khuyen mai nap the). Luu y thong thuong cuoi tin nhan quang cao cung deu ghi kem cu phap tu choi.


Neu can giai dap cac thac mac, chung ta co the lien he tong dai Viettel.


Huong dan tu choi tin nhan quang cao Viettel

b1-huong-dan-tu-choi-tin-nhan-quang-cao-viettel-cach-tu-choi-tin-nhan-rac-viettel.jpg


De tu choi tin nhan quang cao khuyen mai nap the (thuong tu tai khoan NAPTHE_VT), nguoi dung soan TC1 gui 199.


De tu choi tin nhan quang cao khuyen mai khac (thuong tu tai khoan VIETTEL_KM), nguoi dung soan TC2 gui 199.


De tu choi tin nhan quang cao cac dich vu Viettel (thuong tu tai khoan VIETTEL_QC), nguoi dung soan TC3 gui 199, hoac TC2 gui 199.


De tu choi tin nhan quang cao cac dich vu ngoai (thuong tu tai khoan VIETTEL_DV), nguoi dung soan TC4 gui 199.


De tu choi tin nhan quang cao Viettel++, nguoi dung soan HUY gui 9000.


Anh Hao (Tong hop)


Hướng dẫn từ chối tin nhắn quảng cáo của Viettel

Thuê bao Viettel có thể lựa chọn từ chối tin nhắn quảng cáo ở mảng cụ thể nào mình không quan tâm, trong khi vẫn nhận thông tin quảng cáo mình quan tâm, ví dụ như khuyến mại nạp thẻ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: