Hướng dẫn tra cứu ưu đãi của Viettel++

Hiện nay danh sách các ưu đãi của Viettel++ đã khá nhiều và đáng chú ý. Nếu chưa biết cách tra cứu ưu đãi hoặc đổi điểm Viettel++ chúng ta có thể xem qua hướng dẫn.


Vừa qua Viettel ra mắt chương trình chăm sóc khách hàng. Trong buổi ra mắt, ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết "Viettel đang khởi tạo nên cuộc cách mạng về chăm sóc khách hàng tại Việt Nam". Theo đó Viettel quan tâm đến tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứ không chỉ một vài nhóm khách hàng cụ thể.


Viettel++ sẽ tự động tích lũy điểm và nâng hạng cho khách hàng dựa trên các tương tác, giao dịch của khách hàng với nhà mạng, ví dụ như nạp tiền vào tài khoản hay gia hạn gói data. Ngoài ra khi khách hàng sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ, hệ thống sẽ gộp điểm chung giúp khách hàng nâng hạng hội viên nhanh hơn và hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền hơn.


Hiện nay danh sách các ưu đãi của Viettel++ đã khá nhiều và đáng chú ý. Nếu chưa biết cách tra cứu ưu đãi hoặc đổi điểm Viettel++ chúng ta có thể xem qua hướng dẫn dưới đây.


Hướng dẫn đổi điểm Viettel++

Trên website


Người dùng có thể đăng nhập trên website cong.viettel.vn (vào đây) bằng số điện thoại, sau đó vào mục "Ưu đãi" để xem danh sách các chương trình ưu đãi để đổi điểm.


b1-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

Để sử dụng điểm nhận ưu đãi Viettel++, người dùng có thể đăng nhập trên website cong.viettel.vn (vào đây) bằng số điện thoại.


b2-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

Nhập số điện thoại để nhận mã OTP gửi về và đăng nhập.


b3-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

Vào "Ưu đãi".


b5-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

Hiện nay danh sách các ưu đãi của Viettel++ đã khá nhiều và đáng chú ý với các hạng mục khác nhau.


Trên ứng dụng My Viettel


Trên ứng dụng My Viettel cũng sẽ có mục Viettel++ để chúng ta vào "Ưu đãi" để xem danh sách các chương trình ưu đãi.


e1-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-screenshot_20190719-155028(1).jpg

Trên ứng dụng My Viettel cũng sẽ có mục Viettel++ để chúng ta vào "Ưu đãi" để xem danh sách các chương trình ưu đãi.


Qua *098#


Bước 1: Bấm gọi *098#


Bước 2: Chọn mục Viettel++


Bước 3: Bấm 1 để xem điểm tích lũy, bấm 2 để sử dụng điểm


Anh Hào (Tổng hợp)

Huong dan tra cuu uu dai cua Viettel++


Hien nay danh sach cac uu dai cua Viettel++ da kha nhieu va dang chu y. Neu chua biet cach tra cuu uu dai hoac doi diem Viettel++ chung ta co the xem qua huong dan.


Vua qua Viettel ra mat chuong trinh cham soc khach hang. Trong buoi ra mat, ong Cao Anh Son, Tong Giam doc Tong Cong ty Vien thong Viettel cho biet "Viettel dang khoi tao nen cuoc cach mang ve cham soc khach hang tai Viet Nam". Theo do Viettel quan tam den tat ca cac khach hang dang su dung dich vu chu khong chi mot vai nhom khach hang cu the.


Viettel++ se tu dong tich luy diem va nang hang cho khach hang dua tren cac tuong tac, giao dich cua khach hang voi nha mang, vi du nhu nap tien vao tai khoan hay gia han goi data. Ngoai ra khi khach hang su dung dong thoi nhieu dich vu, he thong se gop diem chung giup khach hang nang hang hoi vien nhanh hon va huong nhieu uu dai dac quyen hon.


Hien nay danh sach cac uu dai cua Viettel++ da kha nhieu va dang chu y. Neu chua biet cach tra cuu uu dai hoac doi diem Viettel++ chung ta co the xem qua huong dan duoi day.


Huong dan doi diem Viettel++

Tren website


Nguoi dung co the dang nhap tren website cong.viettel.vn (vao day) bang so dien thoai, sau do vao muc "Uu dai" de xem danh sach cac chuong trinh uu dai de doi diem.


b1-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

De su dung diem nhan uu dai Viettel++, nguoi dung co the dang nhap tren website cong.viettel.vn (vao day) bang so dien thoai.


b2-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

Nhap so dien thoai de nhan ma OTP gui ve va dang nhap.


b3-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

Vao "Uu dai".


b5-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-.jpg

Hien nay danh sach cac uu dai cua Viettel++ da kha nhieu va dang chu y voi cac hang muc khac nhau.


Tren ung dung My Viettel


Tren ung dung My Viettel cung se co muc Viettel++ de chung ta vao "Uu dai" de xem danh sach cac chuong trinh uu dai.


e1-huong-dan-doi-diem-viettel-cach-kiem-diem-viettel-screenshot_20190719-155028(1).jpg

Tren ung dung My Viettel cung se co muc Viettel++ de chung ta vao "Uu dai" de xem danh sach cac chuong trinh uu dai.


Qua *098#


Buoc 1: Bam goi *098#


Buoc 2: Chon muc Viettel++


Buoc 3: Bam 1 de xem diem tich luy, bam 2 de su dung diem


Anh Hao (Tong hop)


Hướng dẫn tra cứu ưu đãi của Viettel++

Hiện nay danh sách các ưu đãi của Viettel++ đã khá nhiều và đáng chú ý. Nếu chưa biết cách tra cứu ưu đãi hoặc đổi điểm Viettel++ chúng ta có thể xem qua hướng dẫn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: