Giải pháp phòng chống mã độc của Bkav, Viettel được công nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI và Giải pháp phát hiện, chống tấn công có chủ đích lớp Endpoint của Viettel là 2 sản phẩm đã được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ.


Phần mềm diệt virus của Bkav, Viettel được được công nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật | Giải pháp phòng chống mã độc của Bkav, Viettel được được công nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Thời gian tới, Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật theo kết quả đánh giá của Bộ TT&TT (Ảnh minh họa: Internet)


Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (gọi tắt là mã độc) vừa được Bộ TT&TT công bố.


Theo đó, thời điểm hiện tại, Danh mục này hiện có 2 sản phẩm, bao gồm: Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI của Công ty cổ phần phần mềm diệt virus Bkav; Giải pháp phát hiện, chống tấn công có chủ đích lớp Endpoint (Viettel Endpoint Detection & Response - VEDR) của Công ty An ninh mạng Viettel thuộc Tập đoàn Viettel.


Được biết, các doanh nghiệp có sản phẩm phòng chống mã độc được Bộ TT&TT được cấp chứng nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14 đều phải thỏa mãn các tiêu chí cụ thể do Cục An toàn thông tin thuộc Bộ đưa ra như: phải có giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7; khả năng cung cấp thông tin về các loại mã độc mới; có đội ngũ chuyên gia phân tích mã độc; có khả năng phát hiện, lấy mẫu mã độc mới trong thời gian dưới 12 giờ; có khả năng phân tích và đưa vào giải pháp để gỡ bỏ mã độc trong thời gian dưới 24 giờ.


Giải pháp phòng chống mã độc của Bkav, Viettel được công nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Giải pháp Bkav Endpoint AI của Bkav được thiết kế để tương thích hoàn toàn với hệ điều hành Microsoft Windows 10 đồng thời vẫn hoạt động ổn định trên các máy tính chạy Win XP, Win 7, 8, 8.1.


Trong đó, giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI là phiên bản dành cho các cơ quan, doanh nghiệp có hệ thống mạng nội bộ quy mô lớn. Phiên bản này được thiết kế đặc biệt hoạt động theo mô hình quản lý tập trung trên một Server (máy chủ) duy nhất hoặc nhiều Server phân cấp, bảo vệ an toàn tối đa cho từng máy tính cũng như trên toàn hệ thống mạng trước những nguy cơ về virus, trojan, rootkit, spyware, adware...


Được tích hợp khả năng thống kê, báo cáo, Bkav Endpoint AI giúp người quản trị mạng sẽ luôn nắm được thông tin tổng quan cũng như chi tiết mới nhất về tình hình virus máy tính trong toàn hệ thống, biết được loại virus nào đang lây lan trong mạng, những máy nào bị nhiễm virus, xử lý triệt để virus hay chưa, những máy nào chưa cập nhật chương trình diệt virus mới nhất... Với những thông tin này, người quản trị sẽ chủ động đưa ra các phương án xử lý chính xác và kịp thời, nhằm ngăn chặn tối đa các nguy cơ có thể ảnh hưởng tới hệ thống.


Bkav Endpoint AI có khả năng tiêu diệt malware theo thời gian thực, đặc biệt tích hợp các công nghệ phát hiện mã độc dựa trên phân tích hành vi, giúp ngăn chặn malware mà không cần cập nhật mẫu nhận diện. Do đó có thể bảo vệ máy tính của người dùng chống lại mọi nguy cơ về malware, kể cả các malware tấn công có chủ đích như phần mềm gián điệp, keylogger hay các loại mã độc mã hóa tống tiền Ransomeware… Các công cụ quản lý của Bkav Endpoint AI cũng cho phép người quản trị cài đặt chương trình diệt virus, đặt lịch quét, ra lệnh quét cho các máy tính trong mạng từ xa, giảm thiểu thời gian, công sức và chi phí để quản trị hệ thống diệt virus trong mạng.


Đối với giải pháp phát hiện, chống tấn công có chủ đích lớp Endpoint (Viettel Endpoint Detection & Response – VEDR), thông tin từ Công ty An ninh mạng Viettel cho hay, khác với các sản phẩm Antivirus truyền thống, VEDR là sản phẩm thế hệ mới, tập trung vào bài toán phát hiện và phản ứng với tấn công chủ đích kỹ thuật cao (tấn công APT) – loại tấn công nguy hiểm bậc nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay.


Các dòng sản phẩm Antivirus hiện nay trên thị trường nhận diện mã độc dựa trên các dấu hiệu biết trước (signature), các hành vi độc hại đặc trưng – không thể nhận diện và ngăn chặn được tấn công chủ đích với các loại mã độc không biết trước (không có signature), hành vi mờ khó đánh giá, diễn ra trong khoảng thời gian dài.


“Trong khi đó, VEDR giống như các “camera” giăng khắp nơi trong toàn hệ thống, thu lại mọi hành vi dù là nhỏ nhất và đưa về xử lý tập trung với các công nghệ phân tích thông minh, xâu chuỗi các sự kiện vô nghĩa thành các chuỗi tấn công có nghĩa và cảnh báo, điều tra, ngăn chặn tấn công ngay lập tức”, đại diện Công ty An ninh mạng Viettel cho biết.


Trước đó, triển khai nhiệm vụ được giao Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 14, trong khuôn khổ Hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2019 diễn ra ngày 17/4, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT đã chủ trì, phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và 5 thành viên sáng lập đã công bố ra mắt “Liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng”, gồm: Công ty An ninh mạng Viettel, Trung tâm An toàn thông tin VNPT, Trung tâm An ninh mạng FPT, Công ty cổ phần BKAV và Công ty TNHH An ninh, an toàn thông tin CMC. Liên minh này nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng để tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin quốc gia và cộng đồng người dùng Internet tại Việt Nam.


M.T

Giai phap phong chong ma doc cua Bkav, Viettel duoc cong nhan dap ung yeu cau ky thuat


Giai phap tong the phong chong virus cho cac co quan, doanh nghiep Bkav Endpoint AI va Giai phap phat hien, chong tan cong co chu dich lop Endpoint cua Viettel la 2 san pham da duoc Bo TT&TT cong bo dap ung yeu cau ky thuat theo Chi thi 14 cua Thu tuong Chinh phu.


Phan mem diet virus cua Bkav, Viettel duoc duoc cong nhan dap ung yeu cau ky thuat | Giai phap phong chong ma doc cua Bkav, Viettel duoc duoc cong nhan dap ung yeu cau ky thuat

Thoi gian toi, Danh muc san pham phong, chong phan mem doc hai dap ung yeu cau ky thuat theo Chi thi 14 cua Thu tuong Chinh phu se tiep tuc cap nhat theo ket qua danh gia cua Bo TT&TT (Anh minh hoa: Internet)


Danh muc san pham phong, chong phan mem doc hai dap ung yeu cau ky thuat theo Chi thi so 14/CT-TTg ngay 25/5/2018 cua Thu tuong Chinh phu ve nang cao nang luc phong, chong phan mem doc hai (goi tat la ma doc) vua duoc Bo TT&TT cong bo.


Theo do, thoi diem hien tai, Danh muc nay hien co 2 san pham, bao gom: Giai phap tong the phong chong virus cho cac co quan, doanh nghiep Bkav Endpoint AI cua Cong ty co phan phan mem diet virus Bkav; Giai phap phat hien, chong tan cong co chu dich lop Endpoint (Viettel Endpoint Detection & Response - VEDR) cua Cong ty An ninh mang Viettel thuoc Tap doan Viettel.


Duoc biet, cac doanh nghiep co san pham phong chong ma doc duoc Bo TT&TT duoc cap chung nhan dap ung yeu cau ky thuat theo Chi thi 14 deu phai thoa man cac tieu chi cu the do Cuc An toan thong tin thuoc Bo dua ra nhu: phai co giai phap ho tro ky thuat 24/7; kha nang cung cap thong tin ve cac loai ma doc moi; co doi ngu chuyen gia phan tich ma doc; co kha nang phat hien, lay mau ma doc moi trong thoi gian duoi 12 gio; co kha nang phan tich va dua vao giai phap de go bo ma doc trong thoi gian duoi 24 gio.


Giai phap phong chong ma doc cua Bkav, Viettel duoc cong nhan dap ung yeu cau ky thuat

Giai phap Bkav Endpoint AI cua Bkav duoc thiet ke de tuong thich hoan toan voi he dieu hanh Microsoft Windows 10 dong thoi van hoat dong on dinh tren cac may tinh chay Win XP, Win 7, 8, 8.1.


Trong do, giai phap tong the phong chong virus cho cac co quan, doanh nghiep Bkav Endpoint AI la phien ban danh cho cac co quan, doanh nghiep co he thong mang noi bo quy mo lon. Phien ban nay duoc thiet ke dac biet hoat dong theo mo hinh quan ly tap trung tren mot Server (may chu) duy nhat hoac nhieu Server phan cap, bao ve an toan toi da cho tung may tinh cung nhu tren toan he thong mang truoc nhung nguy co ve virus, trojan, rootkit, spyware, adware...


Duoc tich hop kha nang thong ke, bao cao, Bkav Endpoint AI giup nguoi quan tri mang se luon nam duoc thong tin tong quan cung nhu chi tiet moi nhat ve tinh hinh virus may tinh trong toan he thong, biet duoc loai virus nao dang lay lan trong mang, nhung may nao bi nhiem virus, xu ly triet de virus hay chua, nhung may nao chua cap nhat chuong trinh diet virus moi nhat... Voi nhung thong tin nay, nguoi quan tri se chu dong dua ra cac phuong an xu ly chinh xac va kip thoi, nham ngan chan toi da cac nguy co co the anh huong toi he thong.


Bkav Endpoint AI co kha nang tieu diet malware theo thoi gian thuc, dac biet tich hop cac cong nghe phat hien ma doc dua tren phan tich hanh vi, giup ngan chan malware ma khong can cap nhat mau nhan dien. Do do co the bao ve may tinh cua nguoi dung chong lai moi nguy co ve malware, ke ca cac malware tan cong co chu dich nhu phan mem gian diep, keylogger hay cac loai ma doc ma hoa tong tien Ransomeware… Cac cong cu quan ly cua Bkav Endpoint AI cung cho phep nguoi quan tri cai dat chuong trinh diet virus, dat lich quet, ra lenh quet cho cac may tinh trong mang tu xa, giam thieu thoi gian, cong suc va chi phi de quan tri he thong diet virus trong mang.


Doi voi giai phap phat hien, chong tan cong co chu dich lop Endpoint (Viettel Endpoint Detection & Response – VEDR), thong tin tu Cong ty An ninh mang Viettel cho hay, khac voi cac san pham Antivirus truyen thong, VEDR la san pham the he moi, tap trung vao bai toan phat hien va phan ung voi tan cong chu dich ky thuat cao (tan cong APT) – loai tan cong nguy hiem bac nhat cho cac to chuc, doanh nghiep hien nay.


Cac dong san pham Antivirus hien nay tren thi truong nhan dien ma doc dua tren cac dau hieu biet truoc (signature), cac hanh vi doc hai dac trung – khong the nhan dien va ngan chan duoc tan cong chu dich voi cac loai ma doc khong biet truoc (khong co signature), hanh vi mo kho danh gia, dien ra trong khoang thoi gian dai.


“Trong khi do, VEDR giong nhu cac “camera” giang khap noi trong toan he thong, thu lai moi hanh vi du la nho nhat va dua ve xu ly tap trung voi cac cong nghe phan tich thong minh, xau chuoi cac su kien vo nghia thanh cac chuoi tan cong co nghia va canh bao, dieu tra, ngan chan tan cong ngay lap tuc”, dai dien Cong ty An ninh mang Viettel cho biet.


Truoc do, trien khai nhiem vu duoc giao Thu tuong Chinh phu giao tai Chi thi 14, trong khuon kho Hoi thao va trien lam quoc te ve an toan, an ninh mang Viet Nam - Vietnam Security Summit 2019 dien ra ngay 17/4, Cuc An toan thong tin - Bo TT&TT da chu tri, phoi hop voi Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) va 5 thanh vien sang lap da cong bo ra mat “Lien minh xu ly ma doc va phong chong tan cong mang”, gom: Cong ty An ninh mang Viettel, Trung tam An toan thong tin VNPT, Trung tam An ninh mang FPT, Cong ty co phan BKAV va Cong ty TNHH An ninh, an toan thong tin CMC. Lien minh nay nham doan ket, tap hop luc luong de tang cuong hop tac, chia se thong tin phuc vu cong tac dam bao an toan thong tin quoc gia va cong dong nguoi dung Internet tai Viet Nam.


M.T


Giải pháp phòng chống mã độc của Bkav, Viettel được công nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI và Giải pháp phát hiện, chống tấn công có chủ đích lớp Endpoint của Viettel là 2 sản phẩm đã được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: