CEO Nexusguard: Những cuộc tấn công DDoS luôn luôn là “bi kịch” với các nhà cung cấp dịch vụ

Ông Andy Ng, Tổng Giám đốc điều hành Nexusguard đã sử dụng từ “bi kịch” để mô tả về cuộc tấn công DDos đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong một hội thảo vừa được tổ chức.


Tấn công DDos luôn hiện hữu


CEO Nexusguard: Những cuộc tấn công DDoS luôn luôn là “bi kịch” với các nhà cung cấp dịch vụ

CEO Nexusguard Andy Ng chia sẻ trong phiên tọa đàm.


Trong khuôn khổ buổi hội thảo, Giám đốc sản phẩm và tiếp thị của Nexusguard đã chia sẻ tổng quan về tấn công DdoS (các cuộc tấn công từ chối dịch vụ) trên thế giới và Việt Nam với những số liệu mới nhất mà Nexusguard theo dõi và thu thập.


Theo đó, báo cáo quý I/2019 cho biết, Việt Nam đứng vị trí thứ 4 trên toàn cầu, đứng thứ nhất Đông Nam Á về nguồn tấn công DDoS trên toàn cầu.


Con số này cũng khá trùng khớp với nhận định từ Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, các cuộc tấn công DDoS ngày càng dễ thực hiện và việc phòng thủ ngày càng khó khăn.


Việt Nam đang trong quá trình phát triển cách mạng 4.0, các hệ thống thông tin đối mặt với nhiều nguy cơ tấn công mạng, cụ thể là các cuộc tấn công DDoS. Một trong những nguyên nhân của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ là do tình trạng lây nhiễm mã độc và Việt Nam hiện cũng là một trong những quốc gia lây nhiễm mã độc cao trên thế giới.


CEO Nexusguard Andy Ng đã mô tả: “Với nhà cung cấp dịch vụ, các cuộc tấn công DDos luôn luôn là một bi kịch. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, khi chúng tôi trao đổi với các nhà cung cấp dịch vụ, khi họ bị tấn công thì các khách hàng sử dụng dịch vụ đó cũng có nguy cơ bị tấn công”.


"Các nhà cung cấp dịch vụ phải đầu tư vào hạ tầng, thời gian cũng như công sức để bảo vệ trước cuộc tấn công mạng thay cho khách hàng. Nhưng liệu khách hàng có chi trả cho các nỗ lực đó hay không? Nhiều khách hàng nói rằng sẵn sàng trả phí dịch vụ cho 1 tháng, nhưng họ chỉ muốn trả phí dịch vụ đó vì cho rằng mình không bị tấn công. Nhưng thực tế, cuộc tấn công có thể lây nhiễm từ khách hàng này sang khách hàng khác, hàng ngày", ông Andy Ng cho biết.


Đây cũng chính là thức khó khăn lớn nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ vì để có được khách hàng, các doanh nghiệp này phải đầu tư và nỗ lực bảo vệ hệ thống cung cấp trước các cuộc tấn công mạng. Thế nhưng, các cuộc tấn công DDos luôn thay đổi và tiến hóa hàng ngày. Do đó, các doanh nghiệp phải có lực lượng chuyên về an toàn thông tin để bảo vệ doanh nghiệp hiệu quả.


Nhận thức là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp


Khi được hỏi về thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam trước các cuộc tấn công, ông Andy Ng cho rằng: “Nhận thức về vấn đề DDoS là thách thức lớn nhất hiện nay. Mỗi doanh nghiệp phải nhận thức đúng và có chiến lược về an toàn an ninh mạng trong doanh nghiệp của mình”.


Cũng theo chia sẻ của ông Andy Ng, trong quá trình tiếp xúc với các doanh nghiệp, tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều cán bộ kỹ thuật hoặc trưởng bộ phận về IT cũng lo lắng về sự thiếu hụt ngân sách do những người đứng đầu chưa nhận thức đủ nên không chú trọng đầu tư ngân sách đầu tư cho các hệ thống an toàn thông tin. Do đó, trong quá trình hoạt động của mình, Nexusguard luôn cố gắng hợp tác với các Chính phủ và cơ quan nâng cao nhận thức cho mọi người là DDoS có thể xảy ra thường xuyên và có tần suất lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người.


"Tin tặc không bao giờ tấn công để cho vui, chúng nghiên cứu, theo dõi nhiều tháng và sẽ tấn công lúc chúng ta yếu nhất và lúc đó, chúng ta sẽ chịu tổn thương nhiều nhất", CEO cho biết.


Ông Andy Ng, CEO Nexusguard:


"Nexusguard Limited được biết đến là một công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật. Với sự hiện diện mạnh mẽ tại châu Á, Nexusguard đang tham gia bảo vệ các cơ quan chính phủ, các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông và doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công DDoS trong suốt thập kỷ qua. Thông qua Hội thảo này, Nexusguard mong muốn nhận thức về bảo mật sẽ được nâng cao tại Việt Nam khi Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp an toàn mạng và chuyển mình thành quốc gia thông minh. Nexusguard mong muốn được làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông để đảm bảo việc truy cập được và dịch vụ quan trọng được thông suốt”.

CEO Nexusguard: Nhung cuoc tan cong DDoS luon luon la “bi kich” voi cac nha cung cap dich vu


Ong Andy Ng, Tong Giam doc dieu hanh Nexusguard da su dung tu “bi kich” de mo ta ve cuoc tan cong DDos doi voi cac doanh nghiep cung cap dich vu trong mot hoi thao vua duoc to chuc.


Tan cong DDos luon hien huu


CEO Nexusguard: Nhung cuoc tan cong DDoS luon luon la “bi kich” voi cac nha cung cap dich vu

CEO Nexusguard Andy Ng chia se trong phien toa dam.


Trong khuon kho buoi hoi thao, Giam doc san pham va tiep thi cua Nexusguard da chia se tong quan ve tan cong DdoS (cac cuoc tan cong tu choi dich vu) tren the gioi va Viet Nam voi nhung so lieu moi nhat ma Nexusguard theo doi va thu thap.


Theo do, bao cao quy I/2019 cho biet, Viet Nam dung vi tri thu 4 tren toan cau, dung thu nhat Dong Nam A ve nguon tan cong DDoS tren toan cau.


Con so nay cung kha trung khop voi nhan dinh tu Cuc An toan Thong tin (Bo TT&TT) trong boi canh cac cuoc tan cong mang ngay cang gia tang, cac cuoc tan cong DDoS ngay cang de thuc hien va viec phong thu ngay cang kho khan.


Viet Nam dang trong qua trinh phat trien cach mang 4.0, cac he thong thong tin doi mat voi nhieu nguy co tan cong mang, cu the la cac cuoc tan cong DDoS. Mot trong nhung nguyen nhan cua cac cuoc tan cong tu choi dich vu la do tinh trang lay nhiem ma doc va Viet Nam hien cung la mot trong nhung quoc gia lay nhiem ma doc cao tren the gioi.


CEO Nexusguard Andy Ng da mo ta: “Voi nha cung cap dich vu, cac cuoc tan cong DDos luon luon la mot bi kich. O bat cu noi nao tren the gioi, khi chung toi trao doi voi cac nha cung cap dich vu, khi ho bi tan cong thi cac khach hang su dung dich vu do cung co nguy co bi tan cong”.


"Cac nha cung cap dich vu phai dau tu vao ha tang, thoi gian cung nhu cong suc de bao ve truoc cuoc tan cong mang thay cho khach hang. Nhung lieu khach hang co chi tra cho cac no luc do hay khong? Nhieu khach hang noi rang san sang tra phi dich vu cho 1 thang, nhung ho chi muon tra phi dich vu do vi cho rang minh khong bi tan cong. Nhung thuc te, cuoc tan cong co the lay nhiem tu khach hang nay sang khach hang khac, hang ngay", ong Andy Ng cho biet.


Day cung chinh la thuc kho khan lon nhat doi voi cac nha cung cap dich vu vi de co duoc khach hang, cac doanh nghiep nay phai dau tu va no luc bao ve he thong cung cap truoc cac cuoc tan cong mang. The nhung, cac cuoc tan cong DDos luon thay doi va tien hoa hang ngay. Do do, cac doanh nghiep phai co luc luong chuyen ve an toan thong tin de bao ve doanh nghiep hieu qua.


Nhan thuc la thach thuc lon nhat cua doanh nghiep


Khi duoc hoi ve thach thuc lon nhat doi voi cac doanh nghiep Viet Nam truoc cac cuoc tan cong, ong Andy Ng cho rang: “Nhan thuc ve van de DDoS la thach thuc lon nhat hien nay. Moi doanh nghiep phai nhan thuc dung va co chien luoc ve an toan an ninh mang trong doanh nghiep cua minh”.


Cung theo chia se cua ong Andy Ng, trong qua trinh tiep xuc voi cac doanh nghiep, to chuc tai nhieu quoc gia tren the gioi, nhieu can bo ky thuat hoac truong bo phan ve IT cung lo lang ve su thieu hut ngan sach do nhung nguoi dung dau chua nhan thuc du nen khong chu trong dau tu ngan sach dau tu cho cac he thong an toan thong tin. Do do, trong qua trinh hoat dong cua minh, Nexusguard luon co gang hop tac voi cac Chinh phu va co quan nang cao nhan thuc cho moi nguoi la DDoS co the xay ra thuong xuyen va co tan suat lon hon nhieu so voi tuong tuong cua moi nguoi.


"Tin tac khong bao gio tan cong de cho vui, chung nghien cuu, theo doi nhieu thang va se tan cong luc chung ta yeu nhat va luc do, chung ta se chiu ton thuong nhieu nhat", CEO cho biet.


Ong Andy Ng, CEO Nexusguard:


"Nexusguard Limited duoc biet den la mot cong ty da co nhieu nam kinh nghiem trong linh vuc bao mat. Voi su hien dien manh me tai chau A, Nexusguard dang tham gia bao ve cac co quan chinh phu, cac cong ty cung cap dich vu truyen thong va doanh nghiep khoi cac cuoc tan cong DDoS trong suot thap ky qua. Thong qua Hoi thao nay, Nexusguard mong muon nhan thuc ve bao mat se duoc nang cao tai Viet Nam khi Viet Nam dang tim kiem giai phap an toan mang va chuyen minh thanh quoc gia thong minh. Nexusguard mong muon duoc lam viec voi cac nha cung cap dich vu truyen thong de dam bao viec truy cap duoc va dich vu quan trong duoc thong suot”.


CEO Nexusguard: Những cuộc tấn công DDoS luôn luôn là “bi kịch” với các nhà cung cấp dịch vụ

Ông Andy Ng, Tổng Giám đốc điều hành Nexusguard đã sử dụng từ “bi kịch” để mô tả về cuộc tấn công DDos đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong một hội thảo vừa được tổ chức.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: