Intel tuyên bố rút khỏi thị trường modem 5G cho smartphone

Intel vừa thông báo kế hoạch rút khỏi thị trường modem smartphone 5G để tập trung vào modem 4G và 5G cho PC, IoT và thiết bị khác.


Intel tuyên bố rút khỏi thị trường modem 5G cho smartphone


Thông báo của Intel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Apple và Qualcomm đạt được thỏa thuận và kết thúc mọi tranh chấp pháp lý đang diễn ra. Intel cho biết không ra mắt modem 5G cho smartphone. Trong tuyên bố, CEO Bob Swan nói rằng “không có lộ trình rõ ràng để đạt lợi nhuận và kết quả khả quan” trong mảng kinh doanh này. 5G vẫn là ưu tiên chiến lược đối với Intel, công ty đã và đang phát triển danh mục sản phẩm không dây và tài sản sở hữu trí tuệ giá trị.


Thỏa thuận mới của Apple và Qualcomm mở ra cơ hội iPhone 2020 dùng chip 5G Qualcomm. Với quyết định của Intel, rõ ràng Apple không còn lựa chọn nào khác ngoài Qualcomm. Trong thời gian xảy ra tranh chấp, Intel là nhà cung ứng modem chip duy nhất cho iPhone 2018 và dự định cung cấp chip 5G cho Apple năm 2020.


Intel đã nghiên cứu chip XMM 8160 5G cho dòng iPhone 2020. Tuy nhiên, có tin đồn hai công ty trở nên căng thẳng sau khi Intel không hoàn thành đúng thời hạn dẫn đến việc Apple mất lòng tin vào khả năng của Intel. Do đó, Apple dường như chỉ còn cách hòa giải với Qualcomm để có thể kịp ra iPhone 5G vào năm 2020 như kế hoạch.


Apple được cho là vẫn gắn bó với chip Intel trong năm 2019 vì đã quá trễ để dùng chip Qualcomm nhưng đến năm 2020, Qualcomm có thể là nhà cung ứng chip duy nhất cho Apple. Để giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm, Apple đang phát triển công nghệ chip riêng nhưng chúng chưa sẵn sàng trước năm 2021.

Intel tuyen bo rut khoi thi truong modem 5G cho smartphone


Intel vua thong bao ke hoach rut khoi thi truong modem smartphone 5G de tap trung vao modem 4G va 5G cho PC, IoT va thiet bi khac.


Intel tuyen bo rut khoi thi truong modem 5G cho smartphone


Thong bao cua Intel duoc dua ra chi vai gio sau khi Apple va Qualcomm dat duoc thoa thuan va ket thuc moi tranh chap phap ly dang dien ra. Intel cho biet khong ra mat modem 5G cho smartphone. Trong tuyen bo, CEO Bob Swan noi rang “khong co lo trinh ro rang de dat loi nhuan va ket qua kha quan” trong mang kinh doanh nay. 5G van la uu tien chien luoc doi voi Intel, cong ty da va dang phat trien danh muc san pham khong day va tai san so huu tri tue gia tri.


Thoa thuan moi cua Apple va Qualcomm mo ra co hoi iPhone 2020 dung chip 5G Qualcomm. Voi quyet dinh cua Intel, ro rang Apple khong con lua chon nao khac ngoai Qualcomm. Trong thoi gian xay ra tranh chap, Intel la nha cung ung modem chip duy nhat cho iPhone 2018 va du dinh cung cap chip 5G cho Apple nam 2020.


Intel da nghien cuu chip XMM 8160 5G cho dong iPhone 2020. Tuy nhien, co tin don hai cong ty tro nen cang thang sau khi Intel khong hoan thanh dung thoi han dan den viec Apple mat long tin vao kha nang cua Intel. Do do, Apple duong nhu chi con cach hoa giai voi Qualcomm de co the kip ra iPhone 5G vao nam 2020 nhu ke hoach.


Apple duoc cho la van gan bo voi chip Intel trong nam 2019 vi da qua tre de dung chip Qualcomm nhung den nam 2020, Qualcomm co the la nha cung ung chip duy nhat cho Apple. De giam su phu thuoc vao Qualcomm, Apple dang phat trien cong nghe chip rieng nhung chung chua san sang truoc nam 2021.


Intel tuyên bố rút khỏi thị trường modem 5G cho smartphone

Intel vừa thông báo kế hoạch rút khỏi thị trường modem smartphone 5G để tập trung vào modem 4G và 5G cho PC, IoT và thiết bị khác.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: