Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên miền Trung

Chương trình ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp CNTT (PISI-CIT) nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tư duy năng động, ý tưởng khởi nghiệp cũng như giúp học sinh, sinh viên hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh và phát triển sản phầm sáng tạo CNTT-TT.


Chiều ngày 22/3/2019, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc Chương trình ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp CNTT PISI–CIT 2019.


Theo PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT: “Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp Công nghệ thông tin – PISI-CIT” là chương trình hỗ trợ và tài trợ để triển khai các ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) dành cho học sinh, sinh viên khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, được Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng khởi xướng, phối hợp với các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp CNTT-TT , với sự tài trợ của dự án Đối tác đổi mới sáng tạo IPP (Innovation Partnership Program) từ năm 2015.


Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tư duy năng động, ý tưởng khởi nghiệp cũng như giúp học sinh, sinh viên hiện thực hóa được giấc mơ kinh doanh và phát triển sản phầm sáng tạo CNTT-TT".


Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên miền Trung

PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Cao đẳng CNTT  (thứ 7 từ trái  qua) và bả Nguyễn Thị Diệu Anh, Cố vấn chương trình PISI trao giấy chứng nhận cho 10 dự án  lọt vào vòng sơ tuyển chương trình PISI 2019


Theo đó, hàng năm, chương trình này phát động và tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp về CNTT. Ý tưởng khởi nghiệp và sáng tạo đề xuất bao gồm các dạng: ý tưởng kinh doanh, ý tưởng phát triển sản phẩm ứng dụng, ý tưởng phát triển dịch vụ,… trong lĩnh vực CNTT.


Năm 2019, PISI tiếp tục được tổ chức với nhiều điểm mới, mở rộng đến các lĩnh vực công nghệ cao và thương mại điện tử, đi theo xu hướng thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Chương trình được phát động từ tháng 11/2018. Tính đến tháng 2/2019, chương trình đã nhận được hơn 42 ý tưởng từ các bạn sinh viên. Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự tham gia, đồng hành và hỗ trợ rất tích cực của các chuyên gia trong nước và quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp như Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo IPP, tổ chức PUMP Hà Lan, Nemo Partner Trading and Management – Hàn Quốc, Sở TT&TT Đà Nẵng, Hiệp Hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng, các công ty Microsoft, IBM, FPT, Gameloft và nhiều doanh nghiệp khác.


Cũng tại sự kiện khai mạc, Ban tổ chức đã công bố danh sách 10 dự án lọt vào vòng sơ tuyển chương trình PISI 2019, bao gồm: Ứng dụng kết nối du lịch cùng người trẻ; Nhà thông minh; Cảm biến nồng độ cồn; Hệ thống điểm danh thông minh tại phòng học; Trồng rau thủy canh tại nhà; Từ điển tiếng Anh cho sinh viên Công nghệ Thông tin; Ứng dụng dạy nấu ăn; Sách sẻ chia; Đồng hành cùng xe buýt thông minh; Xe lăn dành cho người khiếm thị.


Các dự án này sẽ được chương trình hỗ trợ và đào tạo miễn phí về khởi nghiệp, kỹ năng, nghệ thuật và thủ tục pháp lý về kinh doanh; Tư vấn các giải pháp để hoàn thiện và triển khai ý tưởng; Hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật, công nghệ để thực hiện ý tưởng; Hỗ trợ triển khai và thử nghiệm ý tưởng tại các vườn ươm và doanh nghiệp CNTT lớn, đồng thời được hỗ trợ mỗi dự án là 3 triệu đồng.


Những ý tưởng tiềm năng sẽ được chương trình giới thiệu cho Quỹ Lotus Impact và Vườn ươm Thành phố Đà Nẵng chọn lựa đầu tư kinh phí và hỗ trợ ươm tạo đặc biệt.  


Được khởi xướng từ năm 2015, đến nay, qua 3 năm thực hiện, Chương trình PISI đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chương trình không chỉ hỗ trợ cho các bạn sinh viên có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, đào tạo nhiều kỹ năng cho sinh viên – điều kiện thuận lợi để các bạn trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, mà hơn thế nữa, chương trình đã tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối được các trường đại học – doanh nghiệp – cơ quan chính quyền nhằm hỗ trợ khởi nghiệp cho thế hệ trẻ.


Chương trình đã thu hút được sự quan tâm, tham gia đông đảo của cộng đồng khởi nghiêp: hơn 40 nhóm dự án khởi nghiệp và sáng tạo tham gia vòng sơ tuyển; 15 nhóm dự án được chọn lựa hỗ trợ ươm tạo; 5 nhóm dự  án được Quỹ Lotus Impact (Mỹ) chọn hỗ trợ/đầu tư; gần 90 lượt chuyên gia trong nước và quốc tế được mời tham gia chia sẽ, tư vấn và giảng dạy; gần 40 tổ chức đối tác hỗ trợ được kết nối....

Uom mam y tuong sang tao va khoi nghiep cho sinh vien mien Trung


Chuong trinh uom mam y tuong sang tao va khoi nghiep CNTT (PISI-CIT) nham muc dich thuc day tinh than sang tao, tu duy nang dong, y tuong khoi nghiep cung nhu giup hoc sinh, sinh vien hien thuc hoa giac mo kinh doanh va phat trien san pham sang tao CNTT-TT.


Chieu ngay 22/3/2019, Truong Cao dang Cong nghe Thong tin - Dai hoc Da Nang da to chuc khai mac Chuong trinh uom mam y tuong sang tao va khoi nghiep CNTT PISI–CIT 2019.


Theo PGS.TS Huynh Cong Phap, Hieu truong Truong Cao dang CNTT: “Uom mam y tuong sang tao va khoi nghiep Cong nghe thong tin – PISI-CIT” la chuong trinh ho tro va tai tro de trien khai cac y tuong sang tao va khoi nghiep ve linh vuc cong nghe thong tin va truyen thong (CNTT-TT) danh cho hoc sinh, sinh vien khu vuc Mien Trung – Tay Nguyen, duoc Truong Cao dang Cong nghe Thong tin - Dai hoc Da Nang khoi xuong, phoi hop voi cac don vi dao tao, cac doanh nghiep CNTT-TT , voi su tai tro cua du an Doi tac doi moi sang tao IPP (Innovation Partnership Program) tu nam 2015.


Chuong trinh nham muc dich thuc day tinh than sang tao, tu duy nang dong, y tuong khoi nghiep cung nhu giup hoc sinh, sinh vien hien thuc hoa duoc giac mo kinh doanh va phat trien san pham sang tao CNTT-TT".


Uom mam y tuong sang tao va khoi nghiep cho sinh vien mien Trung

PGS.TS Huynh Cong Phap, Hieu truong Cao dang CNTT  (thu 7 tu trai  qua) va ba Nguyen Thi Dieu Anh, Co van chuong trinh PISI trao giay chung nhan cho 10 du an  lot vao vong so tuyen chuong trinh PISI 2019


Theo do, hang nam, chuong trinh nay phat dong va tim kiem cac y tuong sang tao va khoi nghiep ve CNTT. Y tuong khoi nghiep va sang tao de xuat bao gom cac dang: y tuong kinh doanh, y tuong phat trien san pham ung dung, y tuong phat trien dich vu,… trong linh vuc CNTT.


Nam 2019, PISI tiep tuc duoc to chuc voi nhieu diem moi, mo rong den cac linh vuc cong nghe cao va thuong mai dien tu, di theo xu huong thoi dai Cuoc cach mang cong nghiep 4.0.


Chuong trinh duoc phat dong tu thang 11/2018. Tinh den thang 2/2019, chuong trinh da nhan duoc hon 42 y tuong tu cac ban sinh vien. Dac biet, chuong trinh da nhan duoc su tham gia, dong hanh va ho tro rat tich cuc cua cac chuyen gia trong nuoc va quoc te, cac to chuc, doanh nghiep nhu Chuong trinh doi tac doi moi sang tao IPP, to chuc PUMP Ha Lan, Nemo Partner Trading and Management – Han Quoc, So TT&TT Da Nang, Hiep Hoi Doanh nghiep phan mem Da Nang, cac cong ty Microsoft, IBM, FPT, Gameloft va nhieu doanh nghiep khac.


Cung tai su kien khai mac, Ban to chuc da cong bo danh sach 10 du an lot vao vong so tuyen chuong trinh PISI 2019, bao gom: Ung dung ket noi du lich cung nguoi tre; Nha thong minh; Cam bien nong do con; He thong diem danh thong minh tai phong hoc; Trong rau thuy canh tai nha; Tu dien tieng Anh cho sinh vien Cong nghe Thong tin; Ung dung day nau an; Sach se chia; Dong hanh cung xe buyt thong minh; Xe lan danh cho nguoi khiem thi.


Cac du an nay se duoc chuong trinh ho tro va dao tao mien phi ve khoi nghiep, ky nang, nghe thuat va thu tuc phap ly ve kinh doanh; Tu van cac giai phap de hoan thien va trien khai y tuong; Ho tro va dao tao ky thuat, cong nghe de thuc hien y tuong; Ho tro trien khai va thu nghiem y tuong tai cac vuon uom va doanh nghiep CNTT lon, dong thoi duoc ho tro moi du an la 3 trieu dong.


Nhung y tuong tiem nang se duoc chuong trinh gioi thieu cho Quy Lotus Impact va Vuon uom Thanh pho Da Nang chon lua dau tu kinh phi va ho tro uom tao dac biet.  


Duoc khoi xuong tu nam 2015, den nay, qua 3 nam thuc hien, Chuong trình PISI da dat duoc nhieu ket qua dang khich le. Chuong trinh khong chi ho tro cho cac ban sinh vien co y tuong sang tao khoi nghiep, dao tao nhieu ky nang cho sinh vien – dieu kien thuan loi de cac ban tro thanh nguon nhan luc chat luong cao cho xa hoi, ma hon the nua, chuong trinh da tao ra mot he sinh thai khoi nghiep, ket noi duoc cac truong dai hoc – doanh nghiep – co quan chinh quyen nham ho tro khoi nghiep cho the he tre.


Chuong trinh da thu hut duoc su quan tam, tham gia dong dao cua cong dong khoi nghiep: hon 40 nhom du an khoi nghiep va sang tao tham gia vong so tuyen; 15 nhom du an duoc chon lua ho tro uom tao; 5 nhom du  an duoc Quy Lotus Impact (My) chon ho tro/dau tu; gan 90 luot chuyen gia trong nuoc va quoc te duoc moi tham gia chia se, tu van va giang day; gan 40 to chuc doi tac ho tro duoc ket noi....


Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên miền Trung

Chương trình ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp CNTT (PISI-CIT) nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tư duy năng động, ý tưởng khởi nghiệp cũng như giúp học sinh, sinh viên hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh và phát triển sản phầm sáng tạo CNTT-TT.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: