Oppo sắp ra mắt smartphone 5G và camera zoom lossless 10x

Oppo cho biết sẽ công bố những mẫu smartphone công nghệ 5G và smartphone trang bị camera zoom lossless 10x trong khuôn khổ Triển lãm MWC 2019 sắp tới.


 • Mô-đun camera zoom 10x của Oppo sắp được sản xuất hàng loạt
 • Smartphone zoom 10x của Oppo sẽ xuất hiện trong MWC 2019
 • OPPO F9 - bệ phóng công nghệ thành công của OPPO
 • Oppo ra mắt công nghệ Hyper Boost
 • Oppo khoe ý tưởng smartphone màn hình gập

Tại Barcelona (Tây Ban Nha), Oppo vừa tổ chức sự kiện “Oppo 2019 Innovation Event” đầu tiên dành cho giới truyền thông và các đối tác nhằm công bố một số thông tin quan trọng về những tiến bộ công nghệ smartphone trong đầu năm 2019. Cụ thể, hãng sẽ ra mắt công nghệ camera zoom lossless 10x đầu tiên trên thế giới tại Triển lãm MWC (Mobile World Congress) 2019 và dẫn đầu trong việc phát triển smartphone công nghệ 5G.


Oppo đã đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và cam kết thúc đẩy quá trình Nghiên cứu và Phát triển R&D (Research & Development). Chính cam kết này giúp OPPO mang đến những sáng tạo tiên phong trong ngành smartphone như công nghệ làm đẹp hình ảnh, mạng 5G, camera AI, AR/VR và các công nghệ smartphone nổi bật khác.


Dự án “5G Landing Project” của Oppo mang kỷ nguyên mạng di động 5G đến gần hơn với người dùng


5G là tương lai của ngành công nghiệp smartphone và Oppo đã mang kỷ nguyên mạng di động thế hệ thứ 5 đến gần hơn với người dùng bằng việc công bố smartphone 5G đầu tiên trong dự án “Oppo 5G Landing”. Với dự án này, Oppo đề xuất và cam kết phát huy đầy đủ khả năng của các đối tác nhà mạng như Swisscom, Telstra, Optus – và cộng tác mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác tiềm năng như Singtel để thúc đẩy triển khai sản phẩm và dịch vụ 5G.


Tại sự kiện sáng tạo lần này, Oppo cũng đã giới thiệu công nghệ camera zoom lossless 10x đầu tiên trên thế giới, cung cấp khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Zoom lossless 10x là một công nghệ mới được tạo ra với cấu trúc camera ba thấu kính, bao gồm ống kính tele, ống kính góc cực rộng và ống kính camera chính. Để cung cấp thêm giá trị, Oppo giới thiệu chức năng ổn định hình ảnh quang học OIS (Optical Image Stabilization) trên cả ống kính camera chính và ống kính tele để đạt được độ chính xác cao hơn, chống rung tốt hơn.


Oppo sẽ có mặt tại sự kiện MWC 2019 (diễn ra từ ngày 25-28/2/2019) trong các gian hàng của Ericsson và Qualcomm, nơi khách tham dự sẽ được trải nghiệm chơi game đám mây (cloud gaming) thông qua bản demo trực tiếp SoulCalibur6 được phát triển với sự hợp tác của công ty cloud gaming hàng đầu Shadow.

Oppo sap ra mat smartphone 5G va camera zoom lossless 10x


Oppo cho biet se cong bo nhung mau smartphone cong nghe 5G va smartphone trang bi camera zoom lossless 10x trong khuon kho Trien lam MWC 2019 sap toi.


 • Mô-dun camera zoom 10x cua Oppo sap duoc san xuat hàng loat
 • Smartphone zoom 10x cua Oppo se xuat hien trong MWC 2019
 • OPPO F9 - be phóng công nghe thành công cua OPPO
 • Oppo ra mat công nghe Hyper Boost
 • Oppo khoe ý tuong smartphone màn hình gap

Tai Barcelona (Tây Ban Nha), Oppo vua to chuc su kien “Oppo 2019 Innovation Event” dau tiên dành cho gioi truyen thông và các doi tác nham công bo mot so thông tin quan trong ve nhung tien bo công nghe smartphone trong dau nam 2019. Cu the, hãng se ra mat công nghe camera zoom lossless 10x dau tiên trên the gioi tai Trien lãm MWC (Mobile World Congress) 2019 và dan dau trong viec phát trien smartphone công nghe 5G.


Oppo dã day manh dau tu doi moi công nghe và cam ket thúc day quá trình Nghiên cuu và Phát trien R&D (Research & Development). Chính cam ket này giúp OPPO mang den nhung sáng tao tiên phong trong ngành smartphone nhu công nghe làm dep hình anh, mang 5G, camera AI, AR/VR và các công nghe smartphone noi bat khác.


Du án “5G Landing Project” cua Oppo mang ky nguyên mang di dong 5G den gan hon voi nguoi dùng


5G là tuong lai cua ngành công nghiep smartphone và Oppo dã mang ky nguyên mang di dong the he thu 5 den gan hon voi nguoi dùng bang viec công bo smartphone 5G dau tiên trong du án “Oppo 5G Landing”. Voi du án này, Oppo de xuat và cam ket phát huy day du kha nang cua các doi tác nhà mang nhu Swisscom, Telstra, Optus – và cong tác manh me hon nua voi các doi tác tiem nang nhu Singtel de thúc day trien khai san pham và dich vu 5G.


Tai su kien sáng tao lan này, Oppo cung dã gioi thieu công nghe camera zoom lossless 10x dau tiên trên the gioi, cung cap kha nang chup anh chuyên nghiep mà không làm giam chat luong hình anh. Zoom lossless 10x là mot công nghe moi duoc tao ra voi cau trúc camera ba thau kính, bao gom ong kính tele, ong kính góc cuc rong và ong kính camera chính. De cung cap thêm giá tri, Oppo gioi thieu chuc nang on dinh hình anh quang hoc OIS (Optical Image Stabilization) trên ca ong kính camera chính và ong kính tele de dat duoc do chính xác cao hon, chong rung tot hon.


Oppo se có mat tai su kien MWC 2019 (dien ra tu ngày 25-28/2/2019) trong các gian hàng cua Ericsson và Qualcomm, noi khách tham du se duoc trai nghiem choi game dám mây (cloud gaming) thông qua ban demo truc tiep SoulCalibur6 duoc phát trien voi su hop tác cua công ty cloud gaming hàng dau Shadow.


Oppo sắp ra mắt smartphone 5G và camera zoom lossless 10x

Oppo cho biết sẽ công bố những mẫu smartphone công nghệ 5G và smartphone trang bị camera zoom lossless 10x trong khuôn khổ Triển lãm MWC 2019 sắp tới.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: