Nhiều tổ chức tại châu Âu bị hacker tấn công

Hôm qua - 20/2/2019, hãng máy tính Mỹ Microsoft vừa phát đi thông báo, họ đã phát hiện nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính trị, tổ chức phi chính phủ tại các nước ở châu Âu.


Thông báo này được đăng tải trên trang web của Microsoft. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018, đơn vị nghiên cứu về Tội phạm kỹ thuật số và Trung tâm dò xét các mối đe dọa tình báo của hãng đã phát hiện hàng loạt các vụ tấn công mạng đã được thực hiện, nhằm vào dữ liệu của các nhân viên thuộc Hội đồng đối ngoại Đức, văn phòng của Viện Aspen và Quỹ Marshall Đức tại châu Âu. Thông báo cũng chỉ rõ, tài khoản cá nhân của khoảng 104 nhân viên thuộc các cơ quan nói trên tại Bỉ, Pháp, Đức, Ba Lan, Romania và Serbia đã bị ảnh hưởng.
Microsoft vừa phát đi thông báo, họ đã phát hiện nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính trị, tổ chức phi chính phủ tại các nước ở châu Âu.
Microsoft cho biết, nhiều vụ tấn công bắt nguồn từ một nhóm tin tặc có tên là Strontium. Nhóm này còn có một số tên gọi khác như APT 28, Gấu Fancy, Sofancy hay Bão Pawn, tùy thuộc vào thời gian và đích tấn công của chúng vào cowe quan/tổ chức nào. Bên cạnh đó, Microsoft cũng cam kết sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ an ninh mạng AccountGuard của hãng đối với khách hàng tại 12 nước ở châu Âu, trong đó có Đức, Pháp và Tây Ban Nha, nhằm đảm bảo an ninh dữ liệu mạng cho các tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, khách hàng tại các nước khác tại châu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Bồ Đào Nha và Slovakia cũng sẽ được tiếp cận dịch vụ bảo mật này. Cũng có liên quan đến tấn công mạng, cách đây vài ngày, trên diễn đàn Whitehat.vn đã xuất hiện một thông báo rằng: "Đang có một chiến dịch tấn công mạng có chủ đích vào máy chủ ở Việt Nam", mà Thế giới Vi tính đã đưa. Theo đó, hàng trăm máy chủ tại Việt Nam đã bị tấn công và các địa chỉ phát động tấn công của hacker được xác định là xuất phát từ Nga, châu Âu và châu Mỹ.Nhieu to chuc tai chau Au bi hacker tan cong


Hom qua - 20/2/2019, hang may tinh My Microsoft vua phat di thong bao, ho da phat hien nhieu vu tan cong mang nham vao cac co quan chinh tri, to chuc phi chinh phu tai cac nuoc o chau Au.


Thông báo này duoc dang tai trên trang web cua Microsoft. Theo dó, trong khoang thoi gian tu tháng 9/2018 den tháng 12/2018, don vi nghiên cuu ve Toi pham ky thuat so và Trung tâm dò xét các moi de doa tình báo cua hãng dã phát hien hàng loat các vu tan công mang dã duoc thuc hien, nham vào du lieu cua các nhân viên thuoc Hoi dong doi ngoai Duc, van phòng cua Vien Aspen và Quy Marshall Duc tai châu Âu. Thông báo cung chi rõ, tài khoan cá nhân cua khoang 104 nhân viên thuoc các co quan nói trên tai Bi, Pháp, Duc, Ba Lan, Romania và Serbia dã bi anh huong.
Microsoft vua phát di thông báo, ho dã phát hien nhieu vu tan công mang nham vào các co quan chính tri, to chuc phi chính phu tai các nuoc o châu Âu.
Microsoft cho biet, nhieu vu tan công bat nguon tu mot nhóm tin tac có tên là Strontium. Nhóm này còn có mot so tên goi khác nhu APT 28, Gau Fancy, Sofancy hay Bão Pawn, tùy thuoc vào thoi gian và dích tan công cua chúng vào cowe quan/to chuc nào. Bên canh dó, Microsoft cung cam ket se tiep tuc mo rong dich vu an ninh mang AccountGuard cua hãng doi voi khách hàng tai 12 nuoc o châu Âu, trong dó có Duc, Pháp và Tây Ban Nha, nham dam bao an ninh du lieu mang cho các to chuc và cá nhân. Ngoài ra, khách hàng tai các nuoc khác tai châu Âu nhu Thuy Dien, Dan Mach, Hà Lan, Phan Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Bo Dào Nha và Slovakia cung se duoc tiep can dich vu bao mat này. Cung có liên quan den tan công mang, cách dây vài ngày, trên dien dàn Whitehat.vn dã xuat hien mot thông báo rang: "Dang có mot chien dich tan công mang có chu dích vào máy chu o Viet Nam", mà The gioi Vi tính dã dua. Theo dó, hàng tram máy chu tai Viet Nam dã bi tan công và các dia chi phát dong tan công cua hacker duoc xác dinh là xuat phát tu Nga, châu Âu và châu My.

Nhiều tổ chức tại châu Âu bị hacker tấn công

Hôm qua - 20/2/2019, hãng máy tính Mỹ Microsoft vừa phát đi thông báo, họ đã phát hiện nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính trị, tổ chức phi chính phủ tại các nước ở châu Âu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: