Tin giả trên Facebook lũng đoạn bầu cử tại Nigeria

Mạng xã hội Facebook vừa bị tố là đã tiếp tay cho vấn nạn tin giả tại châu Phi, qua đó làm lũng đoạn các cuộc bầu cử tại một số quốc gia trong khu vực.


Trong một cuộc điều tra mới đây của hãng tin Al Jazeera đối với các tin tức trên mạng xã hội - diễn ra trước và trong cuộc bầu cử ở Nigeria, các nhà điều tra đã phát hiện hệ thống phê duyệt quảng cáo tự động của Facebook có thể bị lừa khá dễ dàng, khiến mạng xã hội này tạo ra kẽ hở để truyền bá những thông tin sai lệch và tin tức giả về cuộc bầu cử. Cụ thể, trong một thử nghiệm của hãng Al Jazeera, quảng cáo của hãng tin này đã được Facebook chấp thuận bao gồm một tuyên bố sai rằng: nhóm vũ trang Boko Haram sẽ tham gia cuộc bầu cử.
Các poster tranh cử của các ứng cử viên ở Nigeria.
Ngoài ra, các "tuyên bố giả" khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Atiku Abubakar, hay thời hạn thu thập thẻ cử tri cá nhân ở Nigeria được kéo dài thêm một tuần và hàng ngàn người tị nạn Nigeria được gia hạn bỏ phiếu sau ngày bầu cử 16/2, dù đều là giả nhưng vẫn được Facebook chấp thuận. Cả bốn "tuyên bố giả" nói trên đã được mạng xã hội Facebook phê duyệt quảng cáo cho các bài viết, được chạy trên nền tảng truyền thông xã hội sau khi Al Jazeera thực hiện một số thay đổi nhỏ - để khắc phục sự từ chối ban đầu của Facebook, và đã đánh lừa được hệ thống phê duyệt của mạng xã hội lớn nhất thế giới một cách dễ dàng. Thực tế cho thấy, trước thềm bầu cử mới, giới chức Nigeria phải vật lộn với "vấn nạn tin giả", đang lan rộng khắp quốc gia này. Theo Nhật báo Phố Wall, tình hình nghiêm trọng tới mức chính phủ Nigeria đã phải phát đi cảnh báo rằng: thông tin sai lệch có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc bầu cử sắp tới. Theo đó, cảnh sát Nigeria đã phải sử dụng các chương trình phát thanh và đường dây điện thoại để chống lại những thông tin sai lệch. Chính phủ Nigeria cho biết, việc chia sẻ hình ảnh giả cùng với lời bình luận không chính xác đã dẫn đến nhiều vụ chết người ở miền Trung nước này. Cũng tương tự như tại Ấn Độ (đã xảy ra), sự phát tán không kiểm soát của tin giả thông qua Facebook và nền tảng nhắn tin WhatsApp đã làm trầm trọng thêm sự chia rẽ căng thẳng về sắc tộc, chính trị, tôn giáo và xã hội ở quốc gia Tây Phi. Liên quan đến việc này, vào tháng trước, Facebook từng cho biết "sẽ tạm thời không cho phép quảng cáo chính trị nhắm mục tiêu đến Nigeria" - vốn được mua từ bên ngoài quốc gia này, trong nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng của nước ngoài trong cuộc bầu cử tại Nigeria vào ngày 16/2 vừa qua. Các biện pháp mới từ Facebook, bao gồm hạn chế chuyển tiếp tin nhắn WhatsApp, cấm quảng cáo nước ngoài và sử dụng công cụ kiểm tra thực tế của bên thứ ba cũng đã được thực hiện, nhưng vẫn không thể ngăn chặn dòng tin tức giả mạo ở Nigeria.Tin gia tren Facebook lung doan bau cu tai Nigeria


Mang xa hoi Facebook vua bi to la da tiep tay cho van nan tin gia tai chau Phi, qua do lam lung doan cac cuoc bau cu tai mot so quoc gia trong khu vuc.


Trong mot cuoc dieu tra moi dây cua hãng tin Al Jazeera doi voi các tin tuc trên mang xã hoi - dien ra truoc và trong cuoc bau cu o Nigeria, các nhà dieu tra dã phát hien he thong phê duyet quang cáo tu dong cua Facebook có the bi lua khá de dàng, khien mang xã hoi này tao ra ke ho de truyen bá nhung thông tin sai lech và tin tuc gia ve cuoc bau cu. Cu the, trong mot thu nghiem cua hãng Al Jazeera, quang cáo cua hãng tin này dã duoc Facebook chap thuan bao gom mot tuyên bo sai rang: nhóm vu trang Boko Haram se tham gia cuoc bau cu.
Các poster tranh cu cua các ung cu viên o Nigeria.
Ngoài ra, các "tuyên bo gia" khác, bao gom Tong thong My Donald Trump lên tieng ung ho lãnh dao phe doi lap Atiku Abubakar, hay thoi han thu thap the cu tri cá nhân o Nigeria duoc kéo dài thêm mot tuan và hàng ngàn nguoi ti nan Nigeria duoc gia han bo phieu sau ngày bau cu 16/2, dù deu là gia nhung van duoc Facebook chap thuan. Ca bon "tuyên bo gia" nói trên dã duoc mang xã hoi Facebook phê duyet quang cáo cho các bài viet, duoc chay trên nen tang truyen thông xã hoi sau khi Al Jazeera thuc hien mot so thay doi nho - de khac phuc su tu choi ban dau cua Facebook, và dã dánh lua duoc he thong phê duyet cua mang xã hoi lon nhat the gioi mot cách de dàng. Thuc te cho thay, truoc them bau cu moi, gioi chuc Nigeria phai vat lon voi "van nan tin gia", dang lan rong khap quoc gia này. Theo Nhat báo Pho Wall, tình hình nghiêm trong toi muc chính phu Nigeria dã phai phát di canh báo rang: thông tin sai lech có the là moi de doa lon nhat doi voi cuoc bau cu sap toi. Theo dó, canh sát Nigeria dã phai su dung các chuong trình phát thanh và duong dây dien thoai de chong lai nhung thông tin sai lech. Chính phu Nigeria cho biet, viec chia se hình anh gia cùng voi loi bình luan không chính xác dã dan den nhieu vu chet nguoi o mien Trung nuoc này. Cung tuong tu nhu tai An Do (dã xay ra), su phát tán không kiem soát cua tin gia thông qua Facebook và nen tang nhan tin WhatsApp dã làm tram trong thêm su chia re cang thang ve sac toc, chính tri, tôn giáo và xã hoi o quoc gia Tây Phi. Liên quan den viec này, vào tháng truoc, Facebook tung cho biet "se tam thoi không cho phép quang cáo chính tri nham muc tiêu den Nigeria" - von duoc mua tu bên ngoài quoc gia này, trong no luc ngan chan anh huong cua nuoc ngoài trong cuoc bau cu tai Nigeria vào ngày 16/2 vua qua. Các bien pháp moi tu Facebook, bao gom han che chuyen tiep tin nhan WhatsApp, cam quang cáo nuoc ngoài và su dung công cu kiem tra thuc te cua bên thu ba cung dã duoc thuc hien, nhung van không the ngan chan dòng tin tuc gia mao o Nigeria.

Tin giả trên Facebook lũng đoạn bầu cử tại Nigeria

Mạng xã hội Facebook vừa bị tố là đã tiếp tay cho vấn nạn tin giả tại châu Phi, qua đó làm lũng đoạn các cuộc bầu cử tại một số quốc gia trong khu vực.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: