Google phát triển hai phần mềm hỗ trợ người khiếm thính

Theo thông tin từ Google, hãng này đang tập trung phát triển hai phần mềm hỗ trợ cho người khiếm thính có tên là Live Transcribe và Sound Amplifier, dùng cho các thiết bị Android.


Theo đó, Live Transcribe và Sound Amplifier là 2 tính năng mới của Google mà hãng đang tập trung phát triển cho nền tảng của hệ điều hành Android sắp tới. Google hy vọng đây là những tính năng sẽ giúp cho những người dùng có vấn đề về thính lực (như những người bị điếc hoặc khiếm thính) có thể sử dụng điện thoại Android dễ dàng hơn. Gã khổng lồ tìm kiếm Mỹ cho biết, Live Transcribe là một phần mềm đúng như tên gọi của nó, có thể trực tiếp chuyển giọng nói thành các đoạn văn bản. Đây là một sản phẩm mới, dựa vào sự hợp tác giữa Google với đại học Gallaudet - một trường chuyên dành cho những người khiếm thính, để hoàn thiện. Khi hoàn thành, ứng dụng này sẽ có thể hiểu được 70 ngôn ngữ khác nhau, là một con số khá lớn.
Cả Live Transcribe lẫn Sound Amplifier sau khi hoàn thành đã được đưa lên Google Play Store.
Kết quả của việc nghiên cứu này sẽ hỗ trợ cho những người khiếm thính rất nhiều, và tất nhiên cũng sẽ giúp Google có thêm một lượng người dùng mới, chưa kể đây cũng là "một chiêu" để Google thâm nhập sâu hơn vào một cộng đồng khá lớn là những người khiếm thính, trên thế giới. Ứng dụng tiếp theo mà Google dự định sẽ đem đến cho người dùng - đó là Sound Amplifier, và cũng như tên gọi, nó là 1 công cụ giúp người gặp vấn đề về thính lực có thể lọc và khuếch đại âm thanh. Theo đó, người dùng cần phải đeo tai nghe để khuếch đại các âm thanh thu được từ bên ngoài, đồng thời giúp họ có thể nghe rõ hơn thông qua các thuật toán khi kích hoạt Sound Amplifier. Ý tưởng chính của việc tạo ra phần mềm này là sẽ làm tăng các âm thanh tĩnh và nhỏ, còn các âm thanh lớn sẽ vẫn để nguyên nhưng được "làm mềm" các dải âm có thể nghe, giúp cho việc nghe tốt hơn. Tất nhiên là không thể nói nhờ người dùng cứ xài cái này là không cần phải xài máy trợ thính được, nhưng ít nhất họ cũng có thêm 1 lựa chọn để thử xem cái nào phù hợp với mình hơn, Google cho biết. Cũng theo Google, với những người dùng các thiết bị Apple (hệ điều hành iOS) thì vẫn phải đợi. Sau khi thử nghiệm và thấy "xài ổn", Google sẽ đem hai tính năng mới này lên Apple Store.Google phat trien hai phan mem ho tro nguoi khiem thinh


Theo thong tin tu Google, hang nay dang tap trung phat trien hai phan mem ho tro cho nguoi khiem thinh co ten la Live Transcribe va Sound Amplifier, dung cho cac thiet bi Android.


Theo dó, Live Transcribe và Sound Amplifier là 2 tính nang moi cua Google mà hãng dang tap trung phát trien cho nen tang cua he dieu hành Android sap toi. Google hy vong dây là nhung tính nang se giúp cho nhung nguoi dùng có van de ve thính luc (nhu nhung nguoi bi diec hoac khiem thính) có the su dung dien thoai Android de dàng hon. Gã khong lo tìm kiem My cho biet, Live Transcribe là mot phan mem dúng nhu tên goi cua nó, có the truc tiep chuyen giong nói thành các doan van ban. Dây là mot san pham moi, dua vào su hop tác giua Google voi dai hoc Gallaudet - mot truong chuyên dành cho nhung nguoi khiem thính, de hoàn thien. Khi hoàn thành, ung dung này se có the hieu duoc 70 ngôn ngu khác nhau, là mot con so khá lon.
Ca Live Transcribe lan Sound Amplifier sau khi hoàn thành dã duoc dua lên Google Play Store.
Ket qua cua viec nghiên cuu này se ho tro cho nhung nguoi khiem thính rat nhieu, và tat nhiên cung se giúp Google có thêm mot luong nguoi dùng moi, chua ke dây cung là "mot chiêu" de Google thâm nhap sâu hon vào mot cong dong khá lon là nhung nguoi khiem thính, trên the gioi. Ung dung tiep theo mà Google du dinh se dem den cho nguoi dùng - dó là Sound Amplifier, và cung nhu tên goi, nó là 1 công cu giúp nguoi gap van de ve thính luc có the loc và khuech dai âm thanh. Theo dó, nguoi dùng can phai deo tai nghe de khuech dai các âm thanh thu duoc tu bên ngoài, dong thoi giúp ho có the nghe rõ hon thông qua các thuat toán khi kích hoat Sound Amplifier. Ý tuong chính cua viec tao ra phan mem này là se làm tang các âm thanh tinh và nho, còn các âm thanh lon se van de nguyên nhung duoc "làm mem" các dai âm có the nghe, giúp cho viec nghe tot hon. Tat nhiên là không the nói nho nguoi dùng cu xài cái này là không can phai xài máy tro thính duoc, nhung ít nhat ho cung có thêm 1 lua chon de thu xem cái nào phù hop voi mình hon, Google cho biet. Cung theo Google, voi nhung nguoi dùng các thiet bi Apple (he dieu hành iOS) thì van phai doi. Sau khi thu nghiem và thay "xài on", Google se dem hai tính nang moi này lên Apple Store.

Google phát triển hai phần mềm hỗ trợ người khiếm thính

Theo thông tin từ Google, hãng này đang tập trung phát triển hai phần mềm hỗ trợ cho người khiếm thính có tên là Live Transcribe và Sound Amplifier, dùng cho các thiết bị Android.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: