Huawei và ZTE sắp hết đường vào Mỹ?

Hôm qua - ngày 8/2/2019, báo Politico (Mỹ) vừa đưa tin, vào tuần tới, Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cấm các thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong hệ thống các mạng không dây tại Mỹ. Nếu việc này là đúng, Huawei và ZTE sẽ hết đường vào Mỹ.


Tờ báo này được cho là đã trích dẫn ba nguồn tin đáng tin cậy từ bên trong Nhà Trắng và cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có kế hoạch ban hành sắc lệnh trên trước thời điểm diễn ra Hội nghị di động thế giới (MWC) ở Barcelona, bắt đầu diễn ra vào ngày 25/2 tới. Trước thông tin mà tở Politico đã đăng tải, hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận hay giải thích nào.
Huawei là một trong những công ty Trung Quốc bị Mỹ "chĩa mũi dùi". Và đây cũng là một trong những nguồn cơn gây nên cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Cũng có liên quan, vào cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng cân nhắc việc sẽ ban hành sắc lệnh này vào đầu năm nay, nhằm cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông do hai hãng Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất. Đây có thể là động thái tiếp theo của chính quyền Trump nhằm loại bỏ hẳn Huawei Technologies và ZTE Corp - là hai trong số các công ty thiết bị mạng lớn nhất của Trung Quốc, ra khỏi thị trường Mỹ. Và vấn đề càng trở nên cấp bách khi các nhà mạng không dây của Mỹ đang tìm kiếm đối tác khi chuẩn bị áp dụng mạng không dây 5G thế hệ tiếp theo. Trước đó, tại dự luật Quốc phòng của Mỹ - đã được thông qua hồi tháng 8, đã cấm chính phủ Mỹ sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE với cáo buộc hai công ty này làm việc theo lệnh của Chính phủ Trung Quốc và thiết bị của họ có thể được sử dụng để do thám người Mỹ. Tuy nhiên, cả hai công ty Trung Quốc này đều phủ nhận cáo buộc sản phẩm của họ được sử dụng để do thám. Kể từ năm 2012, nhiều sản phẩm viễn thông của Huawei đã bị cấm bán ở Mỹ. Và trong suốt nhiều năm nay, Trung Quốc và Huawei đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ.Huawei va ZTE sap het duong vao My?


Hom qua - ngay 8/2/2019, bao Politico (My) vua dua tin, vao tuan toi, Tong thong Donald Trump se ky mot sac lenh hanh phap de cam cac thiet bi vien thong cua Trung Quoc trong he thong cac mang khong day tai My. Neu viec nay la dung, Huawei va ZTE se het duong vao My.


To báo này duoc cho là dã trích dan ba nguon tin dáng tin cay tu bên trong Nhà Trang và cho biet, chính quyen cua Tong thong Donald Trump dã có ke hoach ban hành sac lenh trên truoc thoi diem dien ra Hoi nghi di dong the gioi (MWC) o Barcelona, bat dau dien ra vào ngày 25/2 toi. Truoc thông tin mà to Politico dã dang tai, hien Nhà Trang van chua dua ra bat ky loi bình luan hay giai thích nào.
Huawei là mot trong nhung công ty Trung Quoc bi My "chia mui dùi". Và dây cung là mot trong nhung nguon con gây nên cuoc chien thuong mai My - Trung.
Cung có liên quan, vào cuoi nam ngoái, Tong thong My Donald Trump dã tung cân nhac viec se ban hành sac lenh này vào dau nam nay, nham cam các công ty My su dung các thiet bi vien thông do hai hãng Huawei và ZTE cua Trung Quoc san xuat. Dây có the là dong thái tiep theo cua chính quyen Trump nham loai bo han Huawei Technologies và ZTE Corp - là hai trong so các công ty thiet bi mang lon nhat cua Trung Quoc, ra khoi thi truong My. Và van de càng tro nên cap bách khi các nhà mang không dây cua My dang tìm kiem doi tác khi chuan bi áp dung mang không dây 5G the he tiep theo. Truoc dó, tai du luat Quoc phòng cua My - dã duoc thông qua hoi tháng 8, dã cam chính phu My su dung thiet bi cua Huawei và ZTE voi cáo buoc hai công ty này làm viec theo lenh cua Chính phu Trung Quoc và thiet bi cua ho có the duoc su dung de do thám nguoi My. Tuy nhiên, ca hai công ty Trung Quoc này deu phu nhan cáo buoc san pham cua ho duoc su dung de do thám. Ke tu nam 2012, nhieu san pham vien thông cua Huawei dã bi cam bán o My. Và trong suot nhieu nam nay, Trung Quoc và Huawei dã nhieu lan phu nhan nhung cáo buoc vô can cu cua My.

Huawei và ZTE sắp hết đường vào Mỹ?

Hôm qua - ngày 8/2/2019, báo Politico (Mỹ) vừa đưa tin, vào tuần tới, Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cấm các thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong hệ thống các mạng không dây tại Mỹ. Nếu việc này là đúng, Huawei và ZTE sẽ hết đường vào Mỹ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: