Xấu hổ Facebook: Trả tiền cho trẻ vị thành niên để nghiên cứu

Mạng xã hội Facebook vừa bị phát hiện đã trả 20USD mỗi tháng cho một số trẻ vị thành niên, chưa đủ tuổi trưởng thành để theo dõi smartphone của chúng. Hành vi này quả là "bẩn thỉu" và rất đáng lên án.


 • Theo dõi các ứng dụng chuyên theo dõi người dùng Facebook
 • Thế giới lên án Apple về vụ "theo dõi người dùng"
 • Hơn 3.300 ứng dụng Android âm thầm theo dõi người dùng
 • Twitter bắt đầu theo dõi người dùng di động
 • Apple nêu 10 lý do theo dõi người dùng và hứa sửa lỗi
 • Facebook trừng trị thẳng tay các Like ảo
Hãng Facebook đã tiến hành một chương trình bí mật để thu thập dữ liệu người dùng, phục vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, điều đáng nói là đối tượng nghiên cứu của hãng lại là những đứa trẻ vị thành niên, chưa trưởng thành và điều này đã khiến cho những đứa trẻ này giống như “chuột thí nghiệm” của Facebook, để có thể thu thập dữ liệu một cách dễ dàng và thoải mái ngay cả trên nền tảng iOS của Apple - trang tin công nghệ TechCrunch vừa cho hay. Cũng theo TechCrunch, kể từ năm 2016, gã khổng lồ mạng xã hội đã trả cho một số người dùng thanh thiếu niên và người lớn tới 20 USD mỗi tháng cộng với phí giới thiệu để cài đặt ứng dụng được gọi là ứng dụng "Facebook Research” (Nghiên cứu Facebook) trên điện thoại Apple hoặc Android. Để che giấu sự tham gia trực tiếp của Facebook, chương trình được cho là được quản lý thông qua các dịch vụ thử nghiệm beta Applause, BetaBound và uTest và được gọi là "Project Atlas."
Dù có nói như thế nào đi nữa, việc Facebook sử dụng trẻ vị thành niên để nghiên cứu hành vi của chúng cũng đáng lên án. Ảnh chỉ để minh họa.
Dẫn lời một chuyên gia bảo mật, TechCrunch tiết lộ rằng, ứng dụng này cho phép Facebook thu thập dữ liệu bao gồm tin nhắn riêng tư trong các ứng dụng truyền thông xã hội, ảnh và video để gửi, email, tìm kiếm trên web và các hoạt động duyệt web. Nó cũng có thể theo dõi thông tin vị trí hiện thời từ các ứng dụng theo dõi vị trí khác được cài đặt trong điện thoại người dùng. Liên quan đến vụ việc, phát ngôn viên của Facebook thừa nhận với hãng tin CNBC rằng, hãng này đang chạy chương trình này để thu thập dữ liệu về thói quen sử dụng. Người phát ngôn Facebook nói: "Cũng giống như nhiều công ty, chúng tôi mời mọi người tham gia nghiên cứu giúp chúng tôi xác định những điều chúng tôi có thể làm tốt hơn." "Do nghiên cứu này nhằm mục đích giúp Facebook hiểu cách mọi người sử dụng thiết bị di động, chúng tôi đã cung cấp thông tin rộng rãi về loại dữ liệu chúng tôi thu thập và cách họ có thể tham gia." "Chúng tôi không thể chia sẻ thông tin này với những người khác và mọi người có thể ngừng tham gia bất cứ lúc nào," phát ngôn viên của Facebook nói thêm. Tất nhiên, những gì mà Facebook đã làm Apple không hề biết, bởi hành động này tiếp tục vi phạm các điều khoản bảo mật. Trong khi đó, không rõ những người dùng tham gia chương trình này có biết Facebook đang theo dõi họ hay không, hoặc nếu có biết họ cũng không để ý, vì chúng chỉ là những đứa trẻ "ăn chưa no, lo chưa tới". Những việc làm này của Facebook có thể có khả năng vi phạm chính sách của Apple do nhiều người dùng trên chương trình đang cài đặt ứng dụng trên iPhone. Tuy nhiên cho đến nay, Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về chương trình trên của Facebook, song một phát ngôn viên của nhà sản xuất iPhone cho biết hãng đã nắm được vấn đề. Đáng nói là, ứng dụng Facebook Research nói trên của Facebook khá giống với một ứng dụng VPN có tên là Onavo, đã từng gây tranh cãi do bí mật thu thập dữ liệu của người dùng. Năm ngoái, Apple đã gỡ bỏ ứng dụng bảo mật Onavo của Facebook khỏi App Store vì ứng dụng này không tuân thủ các quy tắc bảo mật, trong đó quy định các ứng dụng không được phép thu thập thông tin về những ứng dụng khác được cài đặt trên thiết bị của người dùng. Trong năm 2018 vừa qua, Facebook đã gặp rất nhiều rắc rối liên quan đến vấn đề xâm phạm dữ liệu cá nhân của người dùng. Thế nên thông tin về chương trình nghiên cứu bí mật của Facebook càng làm cho nhiều người cảm thấy "ghê tởm" họ. Vấn đề tranh cãi càng gia tăng khi đối tượng người dùng Facebook tuyển chọn để tham gia thử nghiệm này có rất nhiều thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. Theo quy định đã có trong luật, những trẻ em chưa đủ 18 tuổi khi ký hợp đồng cần phải có sự giám sát và đồng ý của phụ huynh, nhưng trong bản cam kết của Facebook chỉ có một ô để tích dấu “thỏa thuận đồng ý của phụ huynh” mà không cần xác nhận bất kỳ điều gì khác. Nhiều người cho rằng, Facebook đang lợi dụng đối tượng người dùng là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, để thu thập dữ liệu và thói quen sử dụng với số tiền 20USD một tháng. Những đứa trẻ này giống như “chuột thí nghiệm” của Facebook, để có thể thu thập dữ liệu một cách dễ dàng và thoải mái ngay cả trên nền tảng iOS của Apple. Phản hồi báo cáo của TechCrunch, đại diện Facebook cho biết: “Giống như nhiều công ty khác, chúng tôi mời mọi người tham gia thử nghiệm để giúp phát triển nền tảng tốt hơn. Thử nghiệm này nhằm giúp Facebook hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng smartphone và các ứng dụng, chúng tôi cũng thông báo với người dùng những dữ liệu được thu thập. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào ra bên ngoài và những người tham gia có thể dừng thử nghiệm bất kỳ lúc nào họ muốn”.Xau ho Facebook: Tra tien cho tre vi thanh nien de nghien cuu


Mang xa hoi Facebook vua bi phat hien da tra 20USD moi thang cho mot so tre vi thanh nien, chua du tuoi truong thanh de theo doi smartphone cua chung. Hanh vi nay qua la "ban thiu" va rat dang len an.


 • Theo dõi các ung dung chuyên theo dõi nguoi dùng Facebook
 • The gioi lên án Apple ve vu "theo dõi nguoi dùng"
 • Hon 3.300 ung dung Android âm tham theo dõi nguoi dùng
 • Twitter bat dau theo dõi nguoi dùng di dong
 • Apple nêu 10 lý do theo dõi nguoi dùng và hua sua loi
 • Facebook trung tri thang tay các Like ao
Hãng Facebook dã tien hành mot chuong trình bí mat de thu thap du lieu nguoi dùng, phuc vu nghiên cuu. Tuy nhiên, dieu dáng nói là doi tuong nghiên cuu cua hãng lai là nhung dua tre vi thành niên, chua truong thành và dieu này dã khien cho nhung dua tre này giong nhu “chuot thí nghiem” cua Facebook, de có the thu thap du lieu mot cách de dàng và thoai mái ngay ca trên nen tang iOS cua Apple - trang tin công nghe TechCrunch vua cho hay. Cung theo TechCrunch, ke tu nam 2016, gã khong lo mang xã hoi dã tra cho mot so nguoi dùng thanh thieu niên và nguoi lon toi 20 USD moi tháng cong voi phí gioi thieu de cài dat ung dung duoc goi là ung dung "Facebook Research” (Nghiên cuu Facebook) trên dien thoai Apple hoac Android. De che giau su tham gia truc tiep cua Facebook, chuong trình duoc cho là duoc quan lý thông qua các dich vu thu nghiem beta Applause, BetaBound và uTest và duoc goi là "Project Atlas."
Dù có nói nhu the nào di nua, viec Facebook su dung tre vi thành niên de nghiên cuu hành vi cua chúng cung dáng lên án. Anh chi de minh hoa.
Dan loi mot chuyên gia bao mat, TechCrunch tiet lo rang, ung dung này cho phép Facebook thu thap du lieu bao gom tin nhan riêng tu trong các ung dung truyen thông xã hoi, anh và video de gui, email, tìm kiem trên web và các hoat dong duyet web. Nó cung có the theo dõi thông tin vi trí hien thoi tu các ung dung theo dõi vi trí khác duoc cài dat trong dien thoai nguoi dùng. Liên quan den vu viec, phát ngôn viên cua Facebook thua nhan voi hãng tin CNBC rang, hãng này dang chay chuong trình này de thu thap du lieu ve thói quen su dung. Nguoi phát ngôn Facebook nói: "Cung giong nhu nhieu công ty, chúng tôi moi moi nguoi tham gia nghiên cuu giúp chúng tôi xác dinh nhung dieu chúng tôi có the làm tot hon." "Do nghiên cuu này nham muc dích giúp Facebook hieu cách moi nguoi su dung thiet bi di dong, chúng tôi dã cung cap thông tin rong rãi ve loai du lieu chúng tôi thu thap và cách ho có the tham gia." "Chúng tôi không the chia se thông tin này voi nhung nguoi khác và moi nguoi có the ngung tham gia bat cu lúc nào," phát ngôn viên cua Facebook nói thêm. Tat nhiên, nhung gì mà Facebook dã làm Apple không he biet, boi hành dong này tiep tuc vi pham các dieu khoan bao mat. Trong khi dó, không rõ nhung nguoi dùng tham gia chuong trình này có biet Facebook dang theo dõi ho hay không, hoac neu có biet ho cung không de ý, vì chúng chi là nhung dua tre "an chua no, lo chua toi". Nhung viec làm này cua Facebook có the có kha nang vi pham chính sách cua Apple do nhieu nguoi dùng trên chuong trình dang cài dat ung dung trên iPhone. Tuy nhiên cho den nay, Apple chua dua ra bat ky bình luan nào ve chuong trình trên cua Facebook, song mot phát ngôn viên cua nhà san xuat iPhone cho biet hãng dã nam duoc van de. Dáng nói là, ung dung Facebook Research nói trên cua Facebook khá giong voi mot ung dung VPN có tên là Onavo, dã tung gây tranh cãi do bí mat thu thap du lieu cua nguoi dùng. Nam ngoái, Apple dã go bo ung dung bao mat Onavo cua Facebook khoi App Store vì ung dung này không tuân thu các quy tac bao mat, trong dó quy dinh các ung dung không duoc phép thu thap thông tin ve nhung ung dung khác duoc cài dat trên thiet bi cua nguoi dùng. Trong nam 2018 vua qua, Facebook dã gap rat nhieu rac roi liên quan den van de xâm pham du lieu cá nhân cua nguoi dùng. The nên thông tin ve chuong trình nghiên cuu bí mat cua Facebook càng làm cho nhieu nguoi cam thay "ghê tom" ho. Van de tranh cãi càng gia tang khi doi tuong nguoi dùng Facebook tuyen chon de tham gia thu nghiem này có rat nhieu thanh thieu niên tu 13 den 17 tuoi. Theo quy dinh dã có trong luat, nhung tre em chua du 18 tuoi khi ký hop dong can phai có su giám sát và dong ý cua phu huynh, nhung trong ban cam ket cua Facebook chi có mot ô de tích dau “thoa thuan dong ý cua phu huynh” mà không can xác nhan bat ky dieu gì khác. Nhieu nguoi cho rang, Facebook dang loi dung doi tuong nguoi dùng là tre chua du tuoi vi thành niên, de thu thap du lieu và thói quen su dung voi so tien 20USD mot tháng. Nhung dua tre này giong nhu “chuot thí nghiem” cua Facebook, de có the thu thap du lieu mot cách de dàng và thoai mái ngay ca trên nen tang iOS cua Apple. Phan hoi báo cáo cua TechCrunch, dai dien Facebook cho biet: “Giong nhu nhieu công ty khác, chúng tôi moi moi nguoi tham gia thu nghiem de giúp phát trien nen tang tot hon. Thu nghiem này nham giúp Facebook hieu rõ hon cách moi nguoi su dung smartphone và các ung dung, chúng tôi cung thông báo voi nguoi dùng nhung du lieu duoc thu thap. Chúng tôi không chia se bat ky du lieu nào ra bên ngoài và nhung nguoi tham gia có the dung thu nghiem bat ky lúc nào ho muon”.

Xấu hổ Facebook: Trả tiền cho trẻ vị thành niên để nghiên cứu

Mạng xã hội Facebook vừa bị phát hiện đã trả 20USD mỗi tháng cho một số trẻ vị thành niên, chưa đủ tuổi trưởng thành để theo dõi smartphone của chúng. Hành vi này quả là "bẩn thỉu" và rất đáng lên án.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: