Facebook chưa liên thông 3 dịch vụ nhắn tin trong năm 2019?

Đây là khẳng định của Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg.


Lời khẳng định này vừa được CEO Facebook Mark Zuckerberg đưa ra tại hội nghị công bố kết quả kinh doanh quý 4/2018 của hãng mới đây. Mặc dù là người trực tiếp quyết định và chỉ đạo việc liên thông tin nhắn giữa các ứng dụng dịch vụ nhắn tin, gồm Messenger, WhatsApp và Instagram, nhưng ông đã tuyên bố dự án này có thể sẽ không triển khai xong trước năm 2020 và thậm chí sẽ kéo dài lâu hơn. Và CEO Mark Zuckerberg cũng cho biết, dự án trên vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Việc mã hóa đầu cuối chính là "điểm nghẽn" trong quá trình liên thông các dịch vụ nhắn tin của mạng xã hội lớn nhất thế giới, và việc này đã khiến công việc liên thông bị kéo dài như CEO Facebook đã tuyên bố.
Trước đó, tờ Thời báo New York đã đưa tin, ba dịch vụ nhắn tin của Facebook gồm Messenger, WhatsApp và Instagram - hiện đang cung cấp độc lập - sẽ vẫn là các ứng dụng riêng rẽ, nhưng sẽ lần đầu tiên có sự liên thông chức năng nhắn tin giữa các ứng dụng này. Chẳng hạn, một người dùng Messenger có thể gửi tin nhắn tới một người bạn trên WhatsApp. Liên quan đến vụ việc này, tạp chí Thế giới Vi tính đã đưa tin, giới chức các nước châu Âu và Mỹ bày tỏ sự lo lắng và cho rằng, sự liên thông này có thể đặt ra nghi vấn về hành vi độc quyền. Trong khi đó, một số người lại cho rằng, việc liên thông các dịch vụ nhắn tin Facebook được cho là một động thái nhằm cạnh tranh với dịch vụ nhắn tin iMessage của Apple. Hiện các ứng dụng của Facebook có tới 2,5 tỷ người dùng mỗi tháng và đang thống trị lưu lượng truy cập di động. Một phát ngôn viên của Facebook đã từng xác nhận với hãng tin CNBC rằng, cả ba ứng dụng sau khi liên thông sẽ cung cấp mã hóa đầu cuối. Tuy nhiên, theo giới phân tích công nghệ, chính yếu tố bảo mật này (việc mã hóa đầu cuối) là "điểm nghẽn" trong quá trình liên thông các dịch vụ nhắn tin của mạng xã hội lớn nhất thế giới, và việc này đã khiến công việc liên thông bị kéo dài như CEO Facebook đã tuyên bố.

Facebook chua lien thong 3 dich vu nhan tin trong nam 2019?


Day la khang dinh cua Giam doc dieu hanh kiem nha sang lap mang xa hoi Facebook Mark Zuckerberg.


Loi khang dinh này vua duoc CEO Facebook Mark Zuckerberg dua ra tai hoi nghi công bo ket qua kinh doanh quý 4/2018 cua hãng moi dây. Mac dù là nguoi truc tiep quyet dinh và chi dao viec liên thông tin nhan giua các ung dung dich vu nhan tin, gom Messenger, WhatsApp và Instagram, nhung ông dã tuyên bo du án này có the se không trien khai xong truoc nam 2020 và tham chí se kéo dài lâu hon. Và CEO Mark Zuckerberg cung cho biet, du án trên van còn rat nhieu viec phai làm.
Viec mã hóa dau cuoi chính là "diem nghen" trong quá trình liên thông các dich vu nhan tin cua mang xã hoi lon nhat the gioi, và viec này dã khien công viec liên thông bi kéo dài nhu CEO Facebook dã tuyên bo.
Truoc dó, to Thoi báo New York dã dua tin, ba dich vu nhan tin cua Facebook gom Messenger, WhatsApp và Instagram - hien dang cung cap doc lap - se van là các ung dung riêng re, nhung se lan dau tiên có su liên thông chuc nang nhan tin giua các ung dung này. Chang han, mot nguoi dùng Messenger có the gui tin nhan toi mot nguoi ban trên WhatsApp. Liên quan den vu viec này, tap chí The gioi Vi tính dã dua tin, gioi chuc các nuoc châu Âu và My bày to su lo lang và cho rang, su liên thông này có the dat ra nghi van ve hành vi doc quyen. Trong khi dó, mot so nguoi lai cho rang, viec liên thông các dich vu nhan tin Facebook duoc cho là mot dong thái nham canh tranh voi dich vu nhan tin iMessage cua Apple. Hien các ung dung cua Facebook có toi 2,5 ty nguoi dùng moi tháng và dang thong tri luu luong truy cap di dong. Mot phát ngôn viên cua Facebook dã tung xác nhan voi hãng tin CNBC rang, ca ba ung dung sau khi liên thông se cung cap mã hóa dau cuoi. Tuy nhiên, theo gioi phân tích công nghe, chính yeu to bao mat này (viec mã hóa dau cuoi) là "diem nghen" trong quá trình liên thông các dich vu nhan tin cua mang xã hoi lon nhat the gioi, và viec này dã khien công viec liên thông bi kéo dài nhu CEO Facebook dã tuyên bo.


Facebook chưa liên thông 3 dịch vụ nhắn tin trong năm 2019?

Đây là khẳng định của Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: