Huawei ra mắt dòng chip 7nm thế hệ mới dành cho máy chủ

Chipset thế hệ mới của Huawei có tên gọi là Kunpeng 920, được thiết kế để lắp đặt trong các máy chủ ở các trung tâm dữ liệu, nhằm xử lý các dữ liệu tại đây. Với sự ra mắt của dòng chip mới này, Huawei tham vọng hãng sẽ lọt top 5 thế giới về lĩnh vực sản xuất chip.


Vào ngày hôm qua - 7/1, hãng Huawei (Trung Quốc) đã cho ra mắt một chipset thế hệ tiếp theo chuyên dành cho các máy chủ, có khả năng cạnh tranh với những con chip cùng loại do AMD sản xuất, trong bối cảnh "gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc" này đang phải đối mặt với một cuộc tẩy chay đầy tính chính trị trên khắp thế giới, theo hãng tin CNBC. Kunpeng 920 là một con chip thuộc dòng 7nm (nanomet). Đây cũng là công nghệ chip mới nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn mà các hãng sản xuất chip đang hướng tới, bởi nó cho phép các thành phần bên trong nhỏ hơn, mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với các dòng chip xử lý trước đây.
Chipset thế hệ mới của Huawei có tên gọi là Kunpeng 920, được thiết kế để lắp đặt trong các máy chủ ở các trung tâm dữ liệu.
Theo Huawei, chipset mới Kunpeng 920 được thiết kế để lắp đặt và xử lý ở các trung tâm dữ liệu. Con chip này sẽ cung cấp sức mạnh cho máy chủ Tai TaiShan của chính Huawei, cũng được hãng cho ra mắt cùng ngày. Bộ vi xử lý trung tâm (CPU) của Huawei do công ty này tự thiết kế và dựa trên kiến trúc chipset được tạo bởi ARM, công ty có trụ sở tại Anh, hiện thuộc sở hữu của SoftBank. Huawei cũng cho biết, các máy chủ mới của họ với Kunpeng 920 được thiết kế để giúp xử lý và lưu trữ lượng dữ liệu lớn. Trả lời câu hỏi của CNBC về việc liệu áp lực chính trị có thể ảnh hưởng đến doanh số của máy chủ mới hay không, William Xu - Giám đốc Tiếp thị chiến lược của Huawei, cho biết, công ty này hy vọng sẽ thu hút khách hàng bằng cách tạo ra những sản phẩm tốt. "Chỉ bằng cách tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt, chúng tôi mới có thể giành được khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các hạn chế tại thị trường, và cuối cùng tạo ra các sản phẩm được khách hàng công nhận và hoan nghênh," ông Xu nói. Theo CNBC, Huawei rất muốn chứng tỏ rằng họ đang tiến lên phía trước, với việc kinh doanh bất chấp "những cơn sóng gió chính trị" lớn, bao gồm cả vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu - CFO của họ ở Canada, và tiếp tục nhận được các cáo buộc từ Mỹ cũng như các nước khác, rằng: thiết bị của Huawei có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng như một công cụ gián điệp. Và việc Huawei tung ra dòng chip xử lý mới và hệ thống máy chủ TaiShan cũng thể hiện tham vọng lọt vào top 5 hãng cung cấp có công nghệ dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới hiện nay của hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc này.Huawei ra mat dong chip 7nm the he moi danh cho may chu


Chipset the he moi cua Huawei co ten goi la Kunpeng 920, duoc thiet ke de lap dat trong cac may chu o cac trung tam du lieu, nham xu ly cac du lieu tai day. Voi su ra mat cua dong chip moi nay, Huawei tham vong hang se lot top 5 the gioi ve linh vuc san xuat chip.


Vào ngày hôm qua - 7/1, hãng Huawei (Trung Quoc) dã cho ra mat mot chipset the he tiep theo chuyên dành cho các máy chu, có kha nang canh tranh voi nhung con chip cùng loai do AMD san xuat, trong boi canh "gã khong lo công nghe Trung Quoc" này dang phai doi mat voi mot cuoc tay chay day tính chính tri trên khap the gioi, theo hãng tin CNBC. Kunpeng 920 là mot con chip thuoc dòng 7nm (nanomet). Dây cung là công nghe chip moi nhat trong ngành công nghiep bán dan mà các hãng san xuat chip dang huong toi, boi nó cho phép các thành phan bên trong nho hon, manh hon và tiet kiem nang luong hon so voi các dòng chip xu lý truoc dây.
Chipset the he moi cua Huawei có tên goi là Kunpeng 920, duoc thiet ke de lap dat trong các máy chu o các trung tâm du lieu.
Theo Huawei, chipset moi Kunpeng 920 duoc thiet ke de lap dat và xu lý o các trung tâm du lieu. Con chip này se cung cap suc manh cho máy chu Tai TaiShan cua chính Huawei, cung duoc hãng cho ra mat cùng ngày. Bo vi xu lý trung tâm (CPU) cua Huawei do công ty này tu thiet ke và dua trên kien trúc chipset duoc tao boi ARM, công ty có tru so tai Anh, hien thuoc so huu cua SoftBank. Huawei cung cho biet, các máy chu moi cua ho voi Kunpeng 920 duoc thiet ke de giúp xu lý và luu tru luong du lieu lon. Tra loi câu hoi cua CNBC ve viec lieu áp luc chính tri có the anh huong den doanh so cua máy chu moi hay không, William Xu - Giám doc Tiep thi chien luoc cua Huawei, cho biet, công ty này hy vong se thu hút khách hàng bang cách tao ra nhung san pham tot. "Chi bang cách tao ra nhung san pham chat luong tot, chúng tôi moi có the giành duoc khách hàng cua mình. Chúng tôi se tuân thu luat pháp và các han che tai thi truong, và cuoi cùng tao ra các san pham duoc khách hàng công nhan và hoan nghênh," ông Xu nói. Theo CNBC, Huawei rat muon chung to rang ho dang tien lên phía truoc, voi viec kinh doanh bat chap "nhung con sóng gió chính tri" lon, bao gom ca vu bat giu bà Manh Vãn Châu - CFO cua ho o Canada, và tiep tuc nhan duoc các cáo buoc tu My cung nhu các nuoc khác, rang: thiet bi cua Huawei có the duoc chính phu Trung Quoc su dung nhu mot công cu gián diep. Và viec Huawei tung ra dòng chip xu lý moi và he thong máy chu TaiShan cung the hien tham vong lot vào top 5 hãng cung cap có công nghe dich vu dien toán dám mây hàng dau the gioi hien nay cua hãng công nghe khong lo Trung Quoc này.

Huawei ra mắt dòng chip 7nm thế hệ mới dành cho máy chủ

Chipset thế hệ mới của Huawei có tên gọi là Kunpeng 920, được thiết kế để lắp đặt trong các máy chủ ở các trung tâm dữ liệu, nhằm xử lý các dữ liệu tại đây. Với sự ra mắt của dòng chip mới này, Huawei tham vọng hãng sẽ lọt top 5 thế giới về lĩnh vực sản xuất chip.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: