Tỏa sáng ước mơ cùng Dell

Cuộc thi Tỏa sáng Ước mơ đã diễn ra ở 8 khu vực trên toàn quốc, trải qua nhiều vòng thi thể hiện tài năng, kỹ năng mềm và đồng hành cùng Ban tổ chức tham gia chiến dịch hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường.


Tối 28/12, chung kết cuộc thi Tỏa sáng ước mơ do Dell phối hợp cùng Intel và Microsoft tài trợ đã diễn ra đầy sôi động với sự tham gia của 35 nam thanh nữ tú.


Như BanTinCongNghe từng thông tin, đây là cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi, học hỏi và giao lưu bổ ích cho giới trẻ trên toàn quốc.


Khởi động từ tháng 3/2018, sau gần một năm, đêm chung kết Tỏa sáng ước mơ được diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) không chỉ là khoảnh khắc ghi dấu nỗ lực của thí sinh mà còn mang đến không khí sôi động như chính tinh thần tuổi trẻ của các bạn.


Tại vòng chung kết Cuộc thi Tỏa sáng ước mơ, các bạn thí sinh đã thực hiện 4 phần thi trong đó, phần đầu tiên - Gương Mặt Thương Hiệu: thí sinh sẽ được BTC bố trí chụp hình chuyên nghiệp tại TP.HCM, thông qua đó chọn ra những thí sinh có gương mặt và phong cách xuất sắc để trở thành Gương Mặt Thương Hiệu cho sản phẩm Dell, đồng thời hình ảnh sẽ được đưa lên trang chủ của chương trình để bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất.


Trong phần thi thứ 2 - Kết Nối: thí sinh thể hiện sự nhanh nhẹn, thông minh và tinh thần đồng đội qua những hoạt động đội nhóm, giao lưu cùng BGK.


Ở phần thi thứ 3 - Cùng Dell tham gia hoạt động xã hội: 35 bạn thí sinh đã cùng Dell tham gia hoạt động tình nguyện thăm hỏi, chăm sóc và tặng quà cho các cụ già cao tuổi tại Viện dưỡng lão Thị Nghè – 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào sáng ngày 27/12/2018. Tại buổi này, Ban giám khảo đi cùng và chấm điểm các thí sinh trong quá trình đi; Và phần thi thứ 4 - Phút Giây Tỏa Sáng: thí sinh được chia nhóm, chọn trang phục và biểu diễn trên nền nhạc theo 4 chủ đề của A Day With Dell.


Ông Vũ Văn Trực - Giám đốc phát triển kinh doanh Dell EMC Việt Nam cho biết thông qua Cuộc thi Tỏa sáng ước mơ, thông qua những hoạt động từ thiện vì con người, vì môi trường, Dell Việt Nam mong muốn góp phần mang đến giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Toa sang uoc mo cung Dell


Cuoc thi Toa sang Uoc mo da dien ra o 8 khu vuc tren toan quoc, trai qua nhieu vong thi the hien tai nang, ky nang mem va dong hanh cung Ban to chuc tham gia chien dich huong ung phong trao bao ve moi truong.


Toi 28/12, chung ket cuoc thi Toa sáng uoc mo do Dell phoi hop cùng Intel và Microsoft tài tro dã dien ra day sôi dong voi su tham gia cua 35 nam thanh nu tú.


Nhu BanTinCongNghe tung thông tin, dây là cuoc thi duoc to chuc nham tao sân choi, hoc hoi và giao luu bo ích cho gioi tre trên toàn quoc.


Khoi dong tu tháng 3/2018, sau gan mot nam, dêm chung ket Toa sáng uoc mo duoc dien ra tai Nhà thi dau Quân khu 7 (TP.HCM) không chi là khoanh khac ghi dau no luc cua thí sinh mà còn mang den không khí sôi dong nhu chính tinh than tuoi tre cua các ban.


Tai vòng chung ket Cuoc thi Toa sáng uoc mo, các ban thí sinh dã thuc hien 4 phan thi trong dó, phan dau tiên - Guong Mat Thuong Hieu: thí sinh se duoc BTC bo trí chup hình chuyên nghiep tai TP.HCM, thông qua dó chon ra nhung thí sinh có guong mat và phong cách xuat sac de tro thành Guong Mat Thuong Hieu cho san pham Dell, dong thoi hình anh se duoc dua lên trang chu cua chuong trình de bình chon cho thí sinh duoc yêu thích nhat.


Trong phan thi thu 2 - Ket Noi: thí sinh the hien su nhanh nhen, thông minh và tinh than dong doi qua nhung hoat dong doi nhóm, giao luu cùng BGK.


O phan thi thu 3 - Cùng Dell tham gia hoat dong xã hoi: 35 ban thí sinh dã cùng Dell tham gia hoat dong tình nguyen tham hoi, cham sóc và tang quà cho các cu già cao tuoi tai Vien duong lão Thi Nghè – 153 Xô Viet Nghe Tinh, Q.Bình Thanh, TP.HCM vào sáng ngày 27/12/2018. Tai buoi này, Ban giám khao di cùng và cham diem các thí sinh trong quá trình di; Và phan thi thu 4 - Phút Giây Toa Sáng: thí sinh duoc chia nhóm, chon trang phuc và bieu dien trên nen nhac theo 4 chu de cua A Day With Dell.


Ông Vu Van Truc - Giám doc phát trien kinh doanh Dell EMC Viet Nam cho biet thông qua Cuoc thi Toa sáng uoc mo, thông qua nhung hoat dong tu thien vì con nguoi, vì môi truong, Dell Viet Nam mong muon góp phan mang den giá tri tot dep hon cho cong dong.


Tỏa sáng ước mơ cùng Dell

Cuộc thi Tỏa sáng Ước mơ đã diễn ra ở 8 khu vực trên toàn quốc, trải qua nhiều vòng thi thể hiện tài năng, kỹ năng mềm và đồng hành cùng Ban tổ chức tham gia chiến dịch hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: