bTaskee – kết nối giữa người giúp việc và chủ nhà

Ứng dụng bTaskee có chức năng kết nối những chủ nhà có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa với những người giúp việc.


 • Khởi nghiệp nông nghiệp thông minh lên ngôi tại cuộc thi IoT Startup 2017
 • Khai mạc Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 2017
 • Giải pháp đặt trước và đấu giá chỗ đậu xe đăng quang cuộc thi Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu
 • Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Tìm kiếm dự án khởi nghiệp cho ngành du lịch TP.HCM

Thuê người giúp việc từ lâu đã là một nhu cầu trong xã hội ngày càng bận rộn. Nhiều gia đình tại thành thị đã quen với việc thuê người dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ em, người già, nấu nướng...


Một dự báo của Chính phủ cho biết nhu cầu lao động giúp việc của cả nước năm 2015 là 250.000 người. Còn riêng TP.HCM, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động TP.HCM thì Thành phố cần khoảng 10.000 người giúp việc và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhưng thị trường mới đáp ứng được 30%.Nhiều đơn vị cung ứng lao động đã xuất hiện trên mảnh đất màu mỡ này. Các đơn vị cung cấp lao động giúp việc tạm phân loại thành 3 mô hình chính: Mô hình truyền thống (tuyển dụng, đào tạo và cung cấp lao động); mô hình bán truyền thống (có thêm sự hỗ trợ của công nghệ cho quá trình giao dịch, xử lý và đánh giá chất lượng dịch vụ); mô hình chỉ thuần làm công nghệ để kết nối cung cầu nhưng không trực tiếp tuyển dụng lao động (tương tự như Uber).


Tháng 3/2016, ứng dụng giúp việc theo giờ - bTakee ra đời, kết nối khách hàng có nhu cầu và người giúp việc, đặt tiêu chí tiện ích và tín nhiệm lên hàng đầu. Ứng dụng không chỉ giải quyết thách thức của những người có nhu cầu tìm người giúp việc mà còn tạo ra nhiều công việc cho người lao động.


Mô hình của bTaskee tương tự mô hình của Uber hay Grabtaxi, huy động được nguồn lực nhàn rỗi từ phía các đơn vị cung ứng dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, nguồn lao động tự do và kiểm soát chất lượng người làm việc bằng chính đánh giá của cộng đồng.


Với ứng dụng này, người giúp việc đăng ký hồ sơ và lựa chọn đầu việc thích hợp cho mình, bTaskee sẽ tạo tài khoản cho những khách hàng cần người giúp việc theo giờ. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ có ngay một người giúp việc ưng ý. Không hợp đồng dài hạn - đăng việc khi bạn cần, người lao động có thể nhận hàng trăm đầu việc mỗi tháng. Mỗi đầu việc làm 2-3 giờ, người giúp việc trung bình được trả 145.000 VNĐ.


Không chỉ giúp việc cố định, những việc đột xuất như sửa điện, sửa ống nước... khi cần, người dùng phải mất nhiều thời gian tìm kiếm người sữa. Có khi còn phải "chịu đựng" tình trạng hỏng hóc trong gia đình một thời gian dài cho đến khi tìm được người có chuyên môn.

Kể từ khi ra mắt công chúng vào tháng 4/2016, đến nay bTaskee đã phục vụ được hơn 50.000 khách hàng và hơn 150.000 công việc đã hoàn thành. Trong tương lai, bTaskee sẽ mở rộng hơn nhiều dịch vụ khác nhau và hướng đến nhiều thị trường mới trong khu vực để có thể mang lại nhiều giá trị và lợi ích cho khách hàng.


Để giữ chân khách hàng và người giúp việc, bTaskee nâng cao dịch vụ và tìm kiếm nhiều đầu mối công việc, giúp người làm theo giờ có thu nhập cao hơn khi chỉ làm cố định cho một gia đình. Đặc biệt, có hợp đồng bảo hiểm cho người giúp việc và khách hàng với trị giá hơn 2 tỷ đồng.


Đến nay, bTaskee đã hoạt động rộng khắp tại 3 thành phố. Mỗi ngày có hơn 500 đầu việc kết nối thành công. Mục tiêu của bTaskee là tạo ra việc làm cho 10.000 lao động trên cả nước. Bên cạnh kỳ vọng sẽ phát triển ứng dụng này rộng ra các nước Đông Nam Á, trước mắt là Thái Lan và Malaysia.

Với mô hình hoạt động hiệu quả và tiềm năng mở rộng, mô hình khởi nghiệp startup ứng dụng giúp việc nhà theo giờ bTaskee giành giải nhất cuộc thi Funding Camp 2018 có chủ đề "Jumping to 4.0 - Tự động hóa và Dữ liệu thông minh". Startup Funding Camp (Trại gọi vốn khởi nghiệp - SFC) là chương trình kết nối đầu tư dành cho các startup mang tầm cỡ quốc gia, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo tổ chức.


Đội ứng dụng giúp việc theo giờ bTaskee là một trong 3 đội được công ty ALMA tài trợ cơ hội gọi vốn trực tiếp với các quỹ đầu tư quốc tế tại Israel; giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các startup công nghệ khởi nghiệp thành công tại quốc gia Trung Đông này.


bTaskee – ket noi giua nguoi giup viec va chu nha


Ung dung bTaskee co chuc nang ket noi nhung chu nha co nhu cau don dep nha cua voi nhung nguoi giup viec.


 • Khoi nghiep nông nghiep thông minh lên ngôi tai cuoc thi IoT Startup 2017
 • Khai mac Trien lãm Công nghe và Hoi nghi Khoi nghiep Doi moi sáng tao 2017
 • Giai pháp dat truoc và dau giá cho dau xe dang quang cuoc thi Khoi nghiep vì thành pho tôi yêu
 • Nâng cao nhan thuc ve so huu trí tue trong hoat dong khoi nghiep và doi moi sáng tao
 • Tìm kiem du án khoi nghiep cho ngành du lich TP.HCM

Thuê nguòi giúp việc tù lâu dã là một nhu cầu trong xã hoi ngày càng ban ron. Nhieu gia dình tai thành thi dã quen voi viec thuê nguoi dọn dẹp nhà của, cham sóc trẻ em, nguòi già, nấu nuóng...


Một dụ báo của Chính phủ cho biết nhu cầu lao dộng giúp việc của cả nuóc nam 2015 là 250.000 nguòi. Còn riêng TP.HCM, theo Trung tâm Du báo nhu cau nhân luc và thi truong lao dong TP.HCM thì Thành pho cần khoảng 10.000 nguòi giúp việc và sẽ tiếp tục tang trong thòi gian tói, nhung thị truòng mói dáp úng duọc 30%.Nhiều don vị cung úng lao dộng dã xuất hiện trên manh dat màu mo này. Các don vi cung cap lao dong giúp viec tam phân loai thành 3 mô hình chính: Mô hình truyen thong (tuyen dung, dào tao và cung cap lao dong); mô hình bán truyen thong (có thêm su ho tro cua công nghe cho quá trình giao dich, xu lý và dánh giá chat luong dich vu); mô hình chi thuan làm công nghe de ket noi cung cau nhung không truc tiep tuyen dung lao dong (tuong tu nhu Uber).


Tháng 3/2016, ung dung giúp viec theo gio - bTakee ra doi, ket noi khách hàng có nhu cau và nguoi giúp viec, dat tiêu chí tien ích và tín nhiem lên hàng dau. Ung dung không chi giai quyet thách thuc cua nhung nguoi có nhu cau tìm nguoi giúp viec mà còn tao ra nhieu công viec cho nguoi lao dong.


Mô hình cua bTaskee tuong tu mô hình cua Uber hay Grabtaxi, huy dong duoc nguon luc nhàn roi tu phía các don vi cung ung dich vu don dep nhà cua, nguon lao dong tu do và kiem soát chat luong nguoi làm viec bang chính dánh giá cua cong dong.


Voi ung dung này, nguoi giúp viec dang ký ho so và lua chon dau viec thích hop cho mình, bTaskee se tao tài khoan cho nhung khách hàng can nguoi giúp viec theo gio. Chi voi vài thao tác don gian, ban se có ngay mot nguoi giúp viec ung ý. Không hop dong dài han - dang viec khi ban can, nguoi lao dong có the nhan hàng tram dau viec moi tháng. Moi dau viec làm 2-3 gio, nguoi giúp viec trung bình duoc tra 145.000 VND.


Không chi giúp viec co dinh, nhung viec dot xuat nhu sua dien, sua ong nuoc... khi can, nguoi dùng phai mat nhieu thoi gian tìm kiem nguoi sua. Có khi còn phai "chiu dung" tình trang hong hóc trong gia dình mot thoi gian dài cho den khi tìm duoc nguoi có chuyên môn.

Ke tu khi ra mat công chúng vào tháng 4/2016, den nay bTaskee dã phuc vu duoc hon 50.000 khách hàng và hon 150.000 công viec dã hoàn thành. Trong tuong lai, bTaskee se mo rong hon nhieu dich vu khác nhau và huong den nhieu thi truong moi trong khu vuc de có the mang lai nhieu giá tri và loi ích cho khách hàng.


De giu chân khách hàng và nguoi giúp viec, bTaskee nâng cao dich vu và tìm kiem nhieu dau moi công viec, giúp nguoi làm theo gio có thu nhap cao hon khi chi làm co dinh cho mot gia dình. Dac biet, có hop dong bao hiem cho nguoi giúp viec và khách hàng voi tri giá hon 2 ty dong.


Den nay, bTaskee dã hoat dong rong khap tai 3 thành pho. Moi ngày có hon 500 dau viec ket noi thành công. Muc tiêu cua bTaskee là tao ra viec làm cho 10.000 lao dong trên ca nuoc. Bên canh ky vong se phát trien ung dung này rong ra các nuoc Dông Nam Á, truoc mat là Thái Lan và Malaysia.

Voi mô hình hoat dong hieu qua và tiem nang mo rong, mô hình khoi nghiep startup ung dung giúp viec nhà theo gio bTaskee giành giai nhat cuoc thi Funding Camp 2018 có chu de "Jumping to 4.0 - Tu dong hóa và Du lieu thông minh". Startup Funding Camp (Trai goi von khoi nghiep - SFC) là chuong trình ket noi dau tu dành cho các startup mang tam co quoc gia, do Trung uong Hoi Liên hiep Thanh niên Viet Nam chi dao to chuc.


Doi ung dung giúp viec theo gio bTaskee là mot trong 3 doi duoc công ty ALMA tài tro co hoi goi von truc tiep voi các quy dau tu quoc te tai Israel; giao luu, hoc hoi kinh nghiem tu các startup công nghe khoi nghiep thành công tai quoc gia Trung Dông này.bTaskee – kết nối giữa người giúp việc và chủ nhà

Ứng dụng bTaskee có chức năng kết nối những chủ nhà có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa với những người giúp việc.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: