Ứng dụng mua thuốc trực tuyến SPHACY

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang ghi nhận tốc độ phát triển nhanh chóng với nhiều nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp công nghệ số.


 • MACSQuant Analyzer 10: thiết bị y tế xét nghiệm nhanh chất lượng tế bào
 • Techmart chuyên ngành y tế 2018: Những hội thảo không thể bỏ lỡ
 • Công nghệ khí y tế và khí vô trùng áp lực dương trong phòng mổ
 • Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám: hơn 70 công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao
 • Hệ thống khí trong cơ sở y tế: Những điều cần biết
 • Y tế thông minh – gọi bác sĩ tức thì

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang ghi nhận tốc độ phát triển nhanh chóng với nhiều nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp công nghệ số.


Theo dự báo từ hãng nghiên cứu thị trường IBM, độ lớn thị trường dược phẩm nước ta sẽ đạt 7,7 tỷ USD (184.563 tỷ đồng) vào năm 2021, và lên tới mức 16,1 tỷ USD (289.164 tỷ đồng) năm 2026, với tỷ lệ tăng trưởng kép lên tới 11% tính theo đồng Việt Nam.


Hãng nghiên cứu thị trường IMS Health cũng báo hiệu chi tiêu cho dược phẩm bình quân đầu người tại Việt Nam sẽ nâng lên mức 50USD/người/năm vào năm 2020.


Những con số thống kê này rất tiềm năng với bất kỳ nhà đầu tư hay bán lẻ thuốc nào trên thị trường, nhất là vào thời kỳ công nghệ 4.0, khi con người có thể tận dụng những nền tảng thông minh vào kinh doanh hiệu quả.


Theo dự tính ở tương lai gần, công nghệ phân tích quy trình (PAT: Process Analytical Technology) đã thảo luận và thử nghiệm tại các tập đoàn và công ty dược phẩm hàng đầu sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy dược phẩm hiện đại. Các nhà sản xuất - kinh doanh dược phẩm cũng hứa hẹn ứng dụng các giải pháp “thuật toán đám mây” được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi khối (blockchain) phân cấp lưu trữ thông tin hiệu quả.


Nếu trên thế giới đã phổ biến những ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa và tại nhà, thì gần đây xu hướng tiến bộ này cũng đang lan tỏa ở Việt Nam.


Nhận thấy nỗ lực mang đến những sản phẩm y tế chất lượng cao của nhiều nhà thuốc bán lẻ cùng khoảng trống chưa được số hóa từ các dịch vụ y tế truyền thống, SPHACY đã đem đến ứng dụng mua thuốc và các thực phẩm chăm sóc sức khoẻ trực tuyến.


Ứng dụng này nhằm giải quyết nhu cầu mua thuốc mọi lúc mợi nơi, quản lý đơn thuốc, nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc, tạo nguồn thu bình ổn giá thuốc, giúp các cơ quan quản lý nhà nước trích xuất số liêu, quản lý thực trạng mua bán thuốc tránh tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh, tăng giá thuốc, thuốc giả, kém chất lượng.


Sản phẩm có mặt trên nền tảng công nghệ Androi và IOS với tên “SPHACY” thực hiện các chức năng sau:


• Giúp người dân mua thuốc tại bất kỳ nơi đâu và tại mọi thời điểm, quản lý việc mua bán thuốc theo đơn, không kê đơn, thuốc kháng sinh, tư vấn về cách sử dụng thuốc. Lưu trữ và thống kê việc sử dụng các thuốc cho từng người;
• Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc gợi ý tên thuốc, đơn thuốc được sử dụng trong các trường hợp bệnh sử đơn giản thông thường như ho , cảm cúm, tiêu chảy…
• Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và kinh tế , tránh tình trạng mua bán, sử dụng thuốc không rõ xuất xứ, giá cả, không đảm bảo chất lượng cũng như xu hướng sử dụng thiết bị di động thông minh trong các giao dịch điện tử.Ung dung mua thuoc truc tuyen SPHACY


Thi truong duoc pham Viet Nam dang ghi nhan toc do phat trien nhanh chong voi nhieu nha dau tu cung nhu cac doanh nghiep cong nghe so.


 • MACSQuant Analyzer 10: thiet bi y te xét nghiem nhanh chat luong te bào
 • Techmart chuyên ngành y te 2018: Nhung hoi thao không the bo lo
 • Công nghe khí y te và khí vô trùng áp luc duong trong phòng mo
 • Techmart Y te - Giai pháp môi truong cho benh vien và phòng khám: hon 70 công nghe và thiet bi san sàng chuyen giao
 • He thong khí trong co so y te: Nhung dieu can biet
 • Y te thông minh – goi bác si tuc thì

Thi truong duoc pham Viet Nam dang ghi nhan toc do phát trien nhanh chóng voi nhieu nhà dau tu cung nhu các doanh nghiep công nghe so.


Theo du báo tu hãng nghiên cuu thi truong IBM, do lon thi truong duoc pham nuoc ta se dat 7,7 ty USD (184.563 ty dong) vào nam 2021, và lên toi muc 16,1 ty USD (289.164 ty dong) nam 2026, voi ty le tang truong kép lên toi 11% tính theo dong Viet Nam.


Hãng nghiên cuu thi truong IMS Health cung báo hieu chi tiêu cho duoc pham bình quân dau nguoi tai Viet Nam se nâng lên muc 50USD/nguoi/nam vào nam 2020.


Nhung con so thong kê này rat tiem nang voi bat ky nhà dau tu hay bán le thuoc nào trên thi truong, nhat là vào thoi ky công nghe 4.0, khi con nguoi có the tan dung nhung nen tang thông minh vào kinh doanh hieu qua.


Theo du tính o tuong lai gan, công nghe phân tích quy trình (PAT: Process Analytical Technology) dã thao luan và thu nghiem tai các tap doàn và công ty duoc pham hàng dau se duoc ung dung rong rãi trong các nhà máy duoc pham hien dai. Các nhà san xuat - kinh doanh duoc pham cung hua hen ung dung các giai pháp “thuat toán dám mây” duoc ho tro boi công nghe chuoi khoi (blockchain) phân cap luu tru thông tin hieu qua.


Neu trên the gioi dã pho bien nhung ung dung cham sóc suc khoe tu xa và tai nhà, thì gan dây xu huong tien bo này cung dang lan toa o Viet Nam.


Nhan thay no luc mang den nhung san pham y te chat luong cao cua nhieu nhà thuoc bán le cùng khoang trong chua duoc so hóa tu các dich vu y te truyen thong, SPHACY dã dem den ung dung mua thuoc và các thuc pham cham sóc suc khoe truc tuyen.


Ung dung này nham giai quyet nhu cau mua thuoc moi lúc moi noi, quan lý don thuoc, nâng cao hieu qua su dung thuoc, tao nguon thu bình on giá thuoc, giúp các co quan quan lý nhà nuoc trích xuat so liêu, quan lý thuc trang mua bán thuoc tránh tình trang lam dung thuoc kháng sinh, tang giá thuoc, thuoc gia, kém chat luong.


San pham có mat trên nen tang công nghe Androi và IOS voi tên “SPHACY” thuc hien các chuc nang sau:


• Giúp nguoi dân mua thuoc tai bat ky noi dâu và tai moi thoi diem, quan lý viec mua bán thuoc theo don, không kê don, thuoc kháng sinh, tu van ve cách su dung thuoc. Luu tru và thong kê viec su dung các thuoc cho tung nguoi;
• Ung dung trí tue nhân tao trong viec goi ý tên thuoc, don thuoc duoc su dung trong các truong hop benh su don gian thông thuong nhu ho , cam cúm, tiêu chay…
• Dáp ung nhu cau thuc tien cua nguoi dân ve su dung thuoc an toàn, hop lý và kinh te , tránh tình trang mua bán, su dung thuoc không rõ xuat xu, giá ca, không dam bao chat luong cung nhu xu huong su dung thiet bi di dong thông minh trong các giao dich dien tu.
Ứng dụng mua thuốc trực tuyến SPHACY

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang ghi nhận tốc độ phát triển nhanh chóng với nhiều nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp công nghệ số.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: