Mesh Wi-Fi Router: D-Link COVR-C1203

Thiết kế bắt mắt, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, khả năng mở rộng cực kỳ đơn giản, và quan trọng hơn hết là mang đến hệ thống mạng Wi-Fi chất lượng cao, có tính nhất quán, COVR-C1203 chắc chắn sẽ làm người dùng thoả mãn mỗi khi truy cập Internet tại bất cứ đâu trong nhà, văn phòng.


COVR-C1203 về cơ bản là bộ phát Wi-Fi sử dụng công nghệ Mesh Wi-Fi tiên tiến nhất hiện nay với bộ ba thiết bị giống hệt nhau về kiểu dáng lẫn chức năng, cho phép người dùng nhanh chóng mở rộng mạng Wi-Fi của gia đình, văn phòng cỡ vừa hoặc lớn mà không phải lăn tăn chọn mua các sản phẩm mạng tương thích.


Về phần ngoại hình, COVR-C1203 nổi bật với kiểu dáng là quả cầu hình tam giác nhỏ gọn và rất bắt mắt, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng như một vật trang trí khi đặt cạnh TV, trên bàn làm việc hoặc bất cứ đâu trong nhà hay văn phòng.


Đáng chú ý, mặt trên của mỗi nút (Node) COVR đều có một mảnh ghép có thể tháo rời với 3 màu sắc khác nhau, được nhà sản xuất trang bị đi kèm trong bộ phụ kiện của sản phẩm này.


Mỗi nút COVR được trang bị 2 cổng Gigabit Ethernet dành cho kết nối có dây như máy tính để bàn, laptop, ngoại trừ nút COVR chính (hay còn gọi là COVR A) sẽ dành một cổng làm ngõ ra Internet cho toàn hệ thống. Thiết bị này được cấp nguồn qua adapter kết nối với cổng USB type C.


Bên trong mỗi nút COVR được trang bị 3 anten ngầm đẳng hướng hiệu năng cao, có khả năng thu tín hiệu Wi-Fi rất tốt, đồng thời phát ra một vùng phủ sóng rộng lên đến 450m2 với hiệu suất ổn định, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sử dụng tại các không gian rộng lớn, các thiết kế nhà dạng ống, nhiều tầng...


Về mặt kỹ thuật, D-Link đã tích hợp bên trong mỗi nút COVR khá nhiều công nghệ không dây hiện đại, cho phép chúng vận hành như một chiếc Wi-Fi router cao cấp.


Cụ thể hơn, mỗi nút COVR là một Wi-Fi router băng tần kép, hỗ trợ chuẩn 802.11ac thế hệ mới kết hợp cùng công nghệ MU-MIMO, có khả năng cung cấp tốc độ tối đa lên đến 1.200Mbps (trong đó tối đa lên đến 300Mbps trên băng tần 2,4GHz và 866Mbps trên băng tần 5GHz). Với tốc độ này, hệ thống mạng không dây COVR hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu kết nối của mọi thiết bị cho mọi tác vụ mạng hằng ngày như giải trí với video chuẩn HD, chơi game trực tuyến…


Bên cạnh đó, với công nghệ Smart Steering, COVR-C1203 có thể tự động lựa chọn băng tần tối ưu nhất dành cho thiết bị được kết nối, thậm chí có khả năng tự động chuyển kết nối của thiết bị qua băng tần khác Wi-Fi khi hệ thống mạng gặp sự cố tắc nghẽn.


Ngoài ra, công nghệ Smart Roaming kết hợp cùng phương thức đồng nhất về thông tin mạng (SSID) sẽ cho phép tất cả thiết bị kết nối tự động chuyển vùng giữa các nút COVR một cách liền mạch nhất, điều này mang đến người dùng trải nghiệm mạng không dây ổn định, không giật, lag khi di chuyển tại bất cứ đâu trong khuôn viên nhà, văn phòng cỡ nhỏ của mình.


Cách thức thiết lập COVR-C1203 có thể nói rằng rất khá đơn giản, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng D-Link Wi-Fi App từ Play Store hoặc App Store, sau đó thực hiện theo từng bước hướng dẫn do ứng dụng này cung cấp là đã sẵn sàng sử dụng.


Về phần quản lý, COVR cũng hỗ trợ các tính năng tương tự trên các sản phẩm Wi-Fi router khác của D-Link, chẳng hạn như Guest Access cho khách vãng lai truy cập; Parent Controll để chặn truy cập Internet vào những thời điểm nhất định.


Đối với 2 nút COVR phụ, người dùng chỉ cần mở các nút này, và chờ trong giây lát để các COVR này tự nhận diện và thực hiện quá trình đồng bộ hóa.

PC WORLD VN, T12/2018

Mesh Wi-Fi Router: D-Link COVR-C1203


Thiet ke bat mat, tich hop nhieu cong nghe hien dai, kha nang mo rong cuc ky don gian, va quan trong hon het la mang den he thong mang Wi-Fi chat luong cao, co tinh nhat quan, COVR-C1203 chac chan se lam nguoi dung thoa man moi khi truy cap Internet tai bat cu dau trong nha, van phong.


COVR-C1203 ve co ban là bo phát Wi-Fi su dung công nghe Mesh Wi-Fi tiên tien nhat hien nay voi bo ba thiet bi giong het nhau ve kieu dáng lan chuc nang, cho phép nguoi dùng nhanh chóng mo rong mang Wi-Fi cua gia dình, van phòng co vua hoac lon mà không phai lan tan chon mua các san pham mang tuong thích.


Ve phan ngoai hình, COVR-C1203 noi bat voi kieu dáng là qua cau hình tam giác nho gon và rat bat mat, nguoi dùng hoàn toàn có the su dung nhu mot vat trang trí khi dat canh TV, trên bàn làm viec hoac bat cu dâu trong nhà hay van phòng.


Dáng chú ý, mat trên cua moi nút (Node) COVR deu có mot manh ghép có the tháo roi voi 3 màu sac khác nhau, duoc nhà san xuat trang bi di kèm trong bo phu kien cua san pham này.


Moi nút COVR duoc trang bi 2 cong Gigabit Ethernet dành cho ket noi có dây nhu máy tính de bàn, laptop, ngoai tru nút COVR chính (hay còn goi là COVR A) se dành mot cong làm ngõ ra Internet cho toàn he thong. Thiet bi này duoc cap nguon qua adapter ket noi voi cong USB type C.


Bên trong moi nút COVR duoc trang bi 3 anten ngam dang huong hieu nang cao, có kha nang thu tín hieu Wi-Fi rat tot, dong thoi phát ra mot vùng phu sóng rong lên den 450m2 voi hieu suat on dinh, hua hen dáp ung nhu cau su dung tai các không gian rong lon, các thiet ke nhà dang ong, nhieu tang...


Ve mat ky thuat, D-Link dã tích hop bên trong moi nút COVR khá nhieu công nghe không dây hien dai, cho phép chúng van hành nhu mot chiec Wi-Fi router cao cap.


Cu the hon, moi nút COVR là mot Wi-Fi router bang tan kép, ho tro chuan 802.11ac the he moi ket hop cùng công nghe MU-MIMO, có kha nang cung cap toc do toi da lên den 1.200Mbps (trong dó toi da lên den 300Mbps trên bang tan 2,4GHz và 866Mbps trên bang tan 5GHz). Voi toc do này, he thong mang không dây COVR hoàn toàn có the dáp ung nhu cau ket noi cua moi thiet bi cho moi tác vu mang hang ngày nhu giai trí voi video chuan HD, choi game truc tuyen…


Bên canh dó, voi công nghe Smart Steering, COVR-C1203 có the tu dong lua chon bang tan toi uu nhat dành cho thiet bi duoc ket noi, tham chí có kha nang tu dong chuyen ket noi cua thiet bi qua bang tan khác Wi-Fi khi he thong mang gap su co tac nghen.


Ngoài ra, công nghe Smart Roaming ket hop cùng phuong thuc dong nhat ve thông tin mang (SSID) se cho phép tat ca thiet bi ket noi tu dong chuyen vùng giua các nút COVR mot cách lien mach nhat, dieu này mang den nguoi dùng trai nghiem mang không dây on dinh, không giat, lag khi di chuyen tai bat cu dâu trong khuôn viên nhà, van phòng co nho cua mình.


Cách thuc thiet lap COVR-C1203 có the nói rang rat khá don gian, nguoi dùng chi can cài dat ung dung D-Link Wi-Fi App tu Play Store hoac App Store, sau dó thuc hien theo tung buoc huong dan do ung dung này cung cap là dã san sàng su dung.


Ve phan quan lý, COVR cung ho tro các tính nang tuong tu trên các san pham Wi-Fi router khác cua D-Link, chang han nhu Guest Access cho khách vãng lai truy cap; Parent Controll de chan truy cap Internet vào nhung thoi diem nhat dinh.


Doi voi 2 nút COVR phu, nguoi dùng chi can mo các nút này, và cho trong giây lát de các COVR này tu nhan dien và thuc hien quá trình dong bo hóa.

PC WORLD VN, T12/2018


Mesh Wi-Fi Router: D-Link COVR-C1203

Thiết kế bắt mắt, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, khả năng mở rộng cực kỳ đơn giản, và quan trọng hơn hết là mang đến hệ thống mạng Wi-Fi chất lượng cao, có tính nhất quán, COVR-C1203 chắc chắn sẽ làm người dùng thoả mãn mỗi khi truy cập Internet tại bất cứ đâu trong nhà, văn phòng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: