Nhiều báo lớn tại Mỹ ngưng trệ vì bị tấn công mạng

Một vụ tấn công mạng nhắm vào hoạt động in ấn phát hành báo chí của Los Angeles Times (Mỹ) mới đây đã làm các báo Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun cùng nhiều báo có chung cơ sở phát hành tại thành phố Los Angeles đều bị ảnh hưởng.


Hãng tin Reuters vừa cho hay, một vụ tấn công mạng vào cơ sở in ấn - phát hành của Los Angeles Times trong ngày 29/12 vừa qua đã làm gián đoạn hoạt động in ấn và phát hành của nhiều tờ báo lớn tại Mỹ. Theo đó, các báo Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun cùng nhiều báo khác bị gián đoạn vì cuộc tấn công mạng này. Hãng Tribune - đơn vị chịu trách nhiệm in ấn - phát hành cho các tờ báo The Wall Street Journal, The New York Times, New York Daily và Orlando Sentineli đã phát hiện ra một đoạn mã độc trong hệ thống in ấn - phát hành của hãng từ một ngày trước.
Các báo Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun cùng nhiều báo có chung cơ sở phát hành tại thành phố Los Angeles đều bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này.
Marisa Kollias - Người phát ngôn của Tribune, xác nhận vi rút từ đoạn mã độc kia đã làm tổn thương hệ thống máy chủ chuyên dùng cho công tác xuất bản báo của hãng, nhưng bà cũng khẳng định rằng: dữ liệu thông tin khách hàng không hề bị xâm nhập. Liên quan đến vụ việc, về phía Bộ An ninh nội địa Mỹ thông tin: “Chúng tôi biết về vụ tấn công mạng gây ảnh hưởng tới hoạt động in ấn - phát hành báo chí của một số cơ quan truyền thông. Bộ đang nghiên cứu tình hình và sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ cùng đối tác để tìm hiểu rõ hơn.”. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Dẫn nguồn tin đáng tin cậy, tờ Los Angeles Times cho biết, vụ tấn công này bắt nguồn từ bên ngoài nước Mỹ và được cho do tin tặc nước ngoài thực hiện.Nhieu bao lon tai My ngung tre vi bi tan cong mang


Mot vu tan cong mang nham vao hoat dong in an phat hanh bao chi cua Los Angeles Times (My) moi day da lam cac bao Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun cung nhieu bao co chung co so phat hanh tai thanh pho Los Angeles deu bi anh huong.


Hãng tin Reuters vua cho hay, mot vu tan công mang vào co so in an - phát hành cua Los Angeles Times trong ngày 29/12 vua qua dã làm gián doan hoat dong in an và phát hành cua nhieu to báo lon tai My. Theo dó, các báo Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun cùng nhieu báo khác bi gián doan vì cuoc tan công mang này. Hãng Tribune - don vi chiu trách nhiem in an - phát hành cho các to báo The Wall Street Journal, The New York Times, New York Daily và Orlando Sentineli dã phát hien ra mot doan mã doc trong he thong in an - phát hành cua hãng tu mot ngày truoc.
Các báo Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun cùng nhieu báo có chung co so phát hành tai thành pho Los Angeles deu bi anh huong boi vu tan công này.
Marisa Kollias - Nguoi phát ngôn cua Tribune, xác nhan vi rút tu doan mã doc kia dã làm ton thuong he thong máy chu chuyên dùng cho công tác xuat ban báo cua hãng, nhung bà cung khang dinh rang: du lieu thông tin khách hàng không he bi xâm nhap. Liên quan den vu viec, ve phía Bo An ninh noi dia My thông tin: “Chúng tôi biet ve vu tan công mang gây anh huong toi hoat dong in an - phát hành báo chí cua mot so co quan truyen thông. Bo dang nghiên cuu tình hình và se phoi hop voi các co quan chính phu cùng doi tác de tìm hieu rõ hon.”. Trong khi dó, Cuc Dieu tra Liên bang (FBI) hien van chua dua ra bình luan gì. Dan nguon tin dáng tin cay, to Los Angeles Times cho biet, vu tan công này bat nguon tu bên ngoài nuoc My và duoc cho do tin tac nuoc ngoài thuc hien.

Nhiều báo lớn tại Mỹ ngưng trệ vì bị tấn công mạng

Một vụ tấn công mạng nhắm vào hoạt động in ấn phát hành báo chí của Los Angeles Times (Mỹ) mới đây đã làm các báo Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun cùng nhiều báo có chung cơ sở phát hành tại thành phố Los Angeles đều bị ảnh hưởng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: