Mỹ rục rịch

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ban hành một sắc lệnh mới, có hiệu lực vào ngay đầu năm 2019, nhằm nghiêm cấm các doanh nghiệp nước này sử dụng thiết bị do tập đoàn Huawei và ZTE (Trung Quốc) sản xuất.


Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh mang tính hành pháp này sẽ kích hoạt "Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế", vốn được trao cho các tổng thống quyền quản lý thương mại, nhằm ứng phó với một tình huống khẩn cấp đang đe dọa nước Mỹ. Đây có thể là bước đi mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm “cấm cửa” hoàn toàn đối với các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc là Huawei và ZTE, tách chúng khỏi thị trường Mỹ. Theo đó, chính phủ Mỹ đã cáo buộc hai công ty này đang làm việc "theo chỉ thị của chính phủ Trung Quốc", và rằng các thiết bị do hai công ty này sản xuất có thể được sử dụng để do thám người Mỹ và các hoạt động tại nước Mỹ.
Huawei - một trong những "con hổ lớn" về công nghệ của Trung Quốc, đang bị tổng thống Mỹ Donald Trump quyết chặn lại.
Để làm rõ hơn thông tin này, Reuters đã dẫn ba nguồn tin "am hiểu tình hình" khi họ tiết lộ sắc lệnh của Tổng thống Trump đã được cân nhắc trong hơn tám tháng qua, và nó có thể được ban hành ngay vào đầu tháng 1/2019. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ được giao nhiệm vụ ngăn chặn các công ty của nước này mua thiết bị của các hãng chế tạo viễn thông nước ngoài gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Tuy sắc lệnh có thể không đề cập đến hai cái tên là Huawei và ZTE, nhưng một nguồn tin khác cho biết, giới chức Bộ Thương mại Mỹ sẽ cụ thể hóa văn bản này như một sự trao quyền cho họ, nhằm hạn chế việc phổ biến các sản phẩm của hai công ty Trung Quốc nói trên. Và vấn đề này hiện mang tính cấp thiết khi các nhà mạng Mỹ đang tìm kiếm đối tác để chuẩn bị cho việc áp dụng mạng di động 5G thế hệ kế tiếp. Reuters cũng cho biết, hiện nội dung của sắc lệnh vẫn chưa được gút lại. Liên quan đến vụ việc, về phía Trung Quốc, động thái mới nói trên của Mỹ sẽ bị xem như là "loạt đạn mới" trong cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, với trị giá nhiều tỉ USD, trong đó Huawei được xem như “người dẫn đường” cho sự vươn lên của các hãng công nghệ của Trung Quốc nhằm cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Và việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của Huawei vào hôm 1/12 vừa qua - theo yêu cầu của Mỹ, đã làm cho sự căng thẳng giữa hai nước "tăng nhiệt" đáng kể, nhất là sau khi Bắc Kinh trả đũa, đã bắt giữ và tạm giam hai công dân Canada với cáo buộc “đe dọa an ninh quốc gia” vài ngày sau đó. Bà Mạnh Vãn Châu chính là ái nữ của tỉ phú Nhậm Chính Phi - người sáng lập Tập đoàn Huawei, hiện đã được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, nữ doanh nhân này đang đứng trước khả năng bị dẫn độ về Mỹ và có thể ngồi tù đến 30 năm nếu bị kết tội gian lận.My ruc rich 'cam cua' trum vien thong Trung Quoc Huawei va ZTE


Tong thong My Donald Trump dang can nhac ban hanh mot sac lenh moi, co hieu luc vao ngay dau nam 2019, nham nghiem cam cac doanh nghiep nuoc nay su dung thiet bi do tap doan Huawei va ZTE (Trung Quoc) san xuat.


Theo hãng tin Reuters, sac lenh mang tính hành pháp này se kích hoat "Dao luat Quyen luc kinh te khan cap quoc te", von duoc trao cho các tong thong quyen quan lý thuong mai, nham ung phó voi mot tình huong khan cap dang de doa nuoc My. Dây có the là buoc di moi nhat cua chính quyen Tong thong Trump, nham “cam cua” hoàn toàn doi voi các công ty công nghe lon cua Trung Quoc là Huawei và ZTE, tách chúng khoi thi truong My. Theo dó, chính phu My dã cáo buoc hai công ty này dang làm viec "theo chi thi cua chính phu Trung Quoc", và rang các thiet bi do hai công ty này san xuat có the duoc su dung de do thám nguoi My và các hoat dong tai nuoc My.
Huawei - mot trong nhung "con ho lon" ve công nghe cua Trung Quoc, dang bi tong thong My Donald Trump quyet chan lai.
De làm rõ hon thông tin này, Reuters dã dan ba nguon tin "am hieu tình hình" khi ho tiet lo sac lenh cua Tong thong Trump dã duoc cân nhac trong hon tám tháng qua, và nó có the duoc ban hành ngay vào dau tháng 1/2019. Theo dó, Bo Thuong mai My se duoc giao nhiem vu ngan chan các công ty cua nuoc này mua thiet bi cua các hãng che tao vien thông nuoc ngoài gây rui ro cho an ninh quoc gia. Tuy sac lenh có the không de cap den hai cái tên là Huawei và ZTE, nhung mot nguon tin khác cho biet, gioi chuc Bo Thuong mai My se cu the hóa van ban này nhu mot su trao quyen cho ho, nham han che viec pho bien các san pham cua hai công ty Trung Quoc nói trên. Và van de này hien mang tính cap thiet khi các nhà mang My dang tìm kiem doi tác de chuan bi cho viec áp dung mang di dong 5G the he ke tiep. Reuters cung cho biet, hien noi dung cua sac lenh van chua duoc gút lai. Liên quan den vu viec, ve phía Trung Quoc, dong thái moi nói trên cua My se bi xem nhu là "loat dan moi" trong cuoc chien tranh thuong mai giua hai nen kinh te lon nhat the gioi, voi tri giá nhieu ti USD, trong dó Huawei duoc xem nhu “nguoi dan duong” cho su vuon lên cua các hãng công nghe cua Trung Quoc nham canh tranh trên pham vi toàn cau. Và viec Canada bat giu bà Manh Vãn Châu, Giám doc Tài chính cua Huawei vào hôm 1/12 vua qua - theo yêu cau cua My, dã làm cho su cang thang giua hai nuoc "tang nhiet" dáng ke, nhat là sau khi Bac Kinh tra dua, dã bat giu và tam giam hai công dân Canada voi cáo buoc “de doa an ninh quoc gia” vài ngày sau dó. Bà Manh Vãn Châu chính là ái nu cua ti phú Nham Chính Phi - nguoi sáng lap Tap doàn Huawei, hien dã duoc bao lãnh tai ngoai. Tuy nhiên, nu doanh nhân này dang dung truoc kha nang bi dan do ve My và có the ngoi tù den 30 nam neu bi ket toi gian lan.

Mỹ rục rịch 'cấm cửa' trùm viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ban hành một sắc lệnh mới, có hiệu lực vào ngay đầu năm 2019, nhằm nghiêm cấm các doanh nghiệp nước này sử dụng thiết bị do tập đoàn Huawei và ZTE (Trung Quốc) sản xuất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: