Thất sủng Facebook

Theo kết quả của một cuộc khảo sát mới đây về tỷ lệ người dùng không còn tin tưởng (bất tín) và các hãng công nghệ vừa được công bố, hãng Facebook đứng đầu bảng xếp hạng, với 40% người dùng không còn tin tưởng để giao thông tin.


Mới đây, một cuộc điều tra ngẫu nhiên từ 1.000 người về mức độ tin tưởng đối với các tập đoàn công nghệ, được tổ chức bởi hãng điều tra Toluna, đã cho kết quả không mấy bất ngờ khi có tới 40% số người được hỏi cho rằng: họ không còn tin tưởng việc cập nhật những thông tin cá nhân cho mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook nữa, theo trang PCMag. Theo nhiều người, đây là hậu quả của sự nối tiếp những chuỗi dài scandal bảo mật của các hãng công nghệ, điển hình là những scandal của mạng xã hội Facebook trong năm 2018 này.
Mạng xã hội Facebook đứng đầu bảng xếp hạng về tỷ lệ người dùng không tin tưởng, với con số tới 40%.
Vào tuần trước, theo thông tin của tờ New York Times công bố - mà Thế giới Vi tính đã đưa, Facebook đã cho phép hơn 150 công ty khác truy cập dữ liệu cá nhân của hơn 2 tỷ người dùng Facebook. Những công ty này có cả Microsoft, Amazon, Netflix và Spotify… Tuy nhiên, con số này thực sự đáng lo ngại nếu ta đem so sánh với hai tập đoàn đứng ở vị trí thứ hai, là Twitter và Amazon - với 8%. Bởi trong số 1.000 người được hỏi, chỉ có 8% cho rằng nếu không tin tưởng tập đoàn công nghệ nào nhất, họ sẽ chọn một trong hai cái tên này thay vì Facebook. Kế đến là Uber - với 7%, Google và Lyft (6%). Snapchat và Apple đồng hạng chỉ với 4% số người được hỏi cho rằng họ không đáng tin cậy. Ba vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về Microsoft (2%), Netflix và Tesla (cùng 1%). Điều này một lần nữa khẳng định, Facebook chính là tập đoàn công nghệ tồi tệ nhất hiện thời và chính thức trở thành tập đoàn công nghệ được ít người tin tưởng nhất trong năm 2018 này. Thực tế cho thấy, không chỉ vướng những scandal về bảo mật, từ vụ việc liên quan tới Cambridge Analytica cho đến sự kiện 6,8 triệu bức ảnh riêng tư của người dùng mạng xã hội này vô tình bị lộ với các nhà phát triển ứng dụng thứ ba, hay lớn hơn là vụ thông tin cá nhân của gần 70 triệu người dùng bị rò rỉ, đã đẩy Facebook "từ thiên đường xuống vực thẳm", khi nhiều người dùng mạng xã hội này muốn quay lưng với họ.That sung Facebook


Theo ket qua cua mot cuoc khao sat moi day ve ty le nguoi dung khong con tin tuong (bat tin) va cac hang cong nghe vua duoc cong bo, hang Facebook dung dau bang xep hang, voi 40% nguoi dung khong con tin tuong de giao thong tin.


Moi dây, mot cuoc dieu tra ngau nhiên tu 1.000 nguoi ve muc do tin tuong doi voi các tap doàn công nghe, duoc to chuc boi hãng dieu tra Toluna, dã cho ket qua không may bat ngo khi có toi 40% so nguoi duoc hoi cho rang: ho không còn tin tuong viec cap nhat nhung thông tin cá nhân cho mang xã hoi lon nhat hành tinh Facebook nua, theo trang PCMag. Theo nhieu nguoi, dây là hau qua cua su noi tiep nhung chuoi dài scandal bao mat cua các hãng công nghe, dien hình là nhung scandal cua mang xã hoi Facebook trong nam 2018 này.
Mang xã hoi Facebook dung dau bang xep hang ve ty le nguoi dùng không tin tuong, voi con so toi 40%.
Vào tuan truoc, theo thông tin cua to New York Times công bo - mà The gioi Vi tính dã dua, Facebook dã cho phép hon 150 công ty khác truy cap du lieu cá nhân cua hon 2 ty nguoi dùng Facebook. Nhung công ty này có ca Microsoft, Amazon, Netflix và Spotify… Tuy nhiên, con so này thuc su dáng lo ngai neu ta dem so sánh voi hai tap doàn dung o vi trí thu hai, là Twitter và Amazon - voi 8%. Boi trong so 1.000 nguoi duoc hoi, chi có 8% cho rang neu không tin tuong tap doàn công nghe nào nhat, ho se chon mot trong hai cái tên này thay vì Facebook. Ke den là Uber - voi 7%, Google và Lyft (6%). Snapchat và Apple dong hang chi voi 4% so nguoi duoc hoi cho rang ho không dáng tin cay. Ba vi trí cuoi cùng lan luot thuoc ve Microsoft (2%), Netflix và Tesla (cùng 1%). Dieu này mot lan nua khang dinh, Facebook chính là tap doàn công nghe toi te nhat hien thoi và chính thuc tro thành tap doàn công nghe duoc ít nguoi tin tuong nhat trong nam 2018 này. Thuc te cho thay, không chi vuong nhung scandal ve bao mat, tu vu viec liên quan toi Cambridge Analytica cho den su kien 6,8 trieu buc anh riêng tu cua nguoi dùng mang xã hoi này vô tình bi lo voi các nhà phát trien ung dung thu ba, hay lon hon là vu thông tin cá nhân cua gan 70 trieu nguoi dùng bi rò ri, dã day Facebook "tu thiên duong xuong vuc tham", khi nhieu nguoi dùng mang xã hoi này muon quay lung voi ho.

Thất sủng Facebook

Theo kết quả của một cuộc khảo sát mới đây về tỷ lệ người dùng không còn tin tưởng (bất tín) và các hãng công nghệ vừa được công bố, hãng Facebook đứng đầu bảng xếp hạng, với 40% người dùng không còn tin tưởng để giao thông tin.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: