Triển lãm Giải pháp công nghệ phát triển khu công nghiệp thông minh nhấn mạnh vai trò của chuyển đối số trong hoạt động sản xuất

Diễn ra trong ngày 5-11 tại Bắc Ninh, Triển lãm Giải pháp công nghệ phát triển khu công nghiệp thông minh đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các sản phẩm, gói dịch vụ ứng dụng hướng đến việc chuyển đối số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


Hiện nay, chuyển đối số đã và đang là xu hướng tất yếu của nền sản xuất thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Tại các nhà máy thông minh, máy móc được kết nối với với nhau và với mạng toàn cầu internet.


Thông qua đó, mọi khâu hoạt động đều được tối ưu hóa, giảm sự can thiệp của con người, quy trình sản xuất được tối ưu và minh bạch từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng, từ nhà máy đến chuỗi cung ứng, quá trình phân phối, trải nghiệm của người dùng. Hệ thống quản lý cũng sẽ có thể thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó tạo ra khả năng ứng phó chủ động cho nhà máy và các nhà quản lý, cho phép lường trước các thách thức và nhờ đó cải thiện năng suất.


Microsoft sẽ tư vấn công nghệ và cung cấp giải pháp tổng thể cho mục tiêu “thông minh hóa” khu công nghiệp tại Việt Nam thông qua đối tác SaigonTel.

Trong xu hướng chung như vậy, nhiều giải pháp đã được giới thiệu và trưng bày trong triển lãm lần này. Hầu hết đều dựa vào việc tận dụng công nghệ điện toán đám mây và hạ tầng internet kết nối vạn vật để tạo ra các dịch vụ “thông minh”, giải quyết những tác vụ truyền thống trong hoạt động kinh doanh và sản xuất truyền thống của doanh nghiệp.


Hệ thống giám sát an ninh 24/7 của Phúc Bình tận dụng tối đa kết nối của hàng loạt cảm biến hồng ngoại, cảm biến cửa, cảm biến hàng rào.

Một số ví dụ điển hình có thể kể tới như: Ở lĩnh vực tối ưu hoạt động sản xuất, New Ocean IS đã đem tới giải pháp quản lý kho bãi thông minh. Giải pháp này cho phép theo dõi thông tin sản phẩm và các hoạt động quản lý hàng hóa, tiết kiệm thời gian kiểm kho và báo cáo. Công ty này cũng phát triển cả Track and Trace, nhằm theo dõi thông tin sản phẩm chống hàng giả, hàng nhái. Ấn tượng hơn, Conera đã tích hợp dày đặc cảm biến kết nối trong các linh kiện, phụ tùng, cho phép dự đoán tình trạng các thiết bị, máy móc ở nhà máy, từ đó giúp đơn vị quản lý chủ động trong việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, từ đó tối ưu hóa vận hành và chi phí đầu tư.


Về phương diện vận hành doanh nghiệp, ứng dụng học máy Botbot.ai của 2359 gây chú ý khi cho phép doanh nghiệp tăng năng suất hoạt động thông qua việc tự động hóa các quy trình kinh doanh, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, giảm thiểu những công việc hay giao dịch có giá trị thấp và có tính lặp đi lặp lại.


Các diễn giả đã có những chia sẻ rất thực tế về những thay đổi cần có trong hoạt động sản xuất để sẵn sàng cho làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong khi đó, VBPO lại chọn giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số và tự động hóa doanh nghiệp trọn gói, bao gồm giải pháp nhận diện ký tự bằng Trí thông minh nhân tạo và giải pháp Số hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp chuyển đổi dữ liệu từ tài liệu giấy sang dữ liệu điện tử với độ chính xác được tuyên bố lên tới 100%. TSG cũng trình diễn giải pháp tự động hóa các quy trình làm việc của các phòng ban như hỗ trợ công nghệ thông tin; quản lý đặt xe; quản lý phòng họp; quản lý phòng dữ liệu; quản lý yêu cầu, đơn hàng; quản lý nghỉ phép, quản lý mua văn phòng phẩm. Về phần mình, Viettel cũng mang tới triển lãm giải pháp hội họp trực tuyến, tổng đài Chăm sóc khách hàng, cảnh báo cháy thông minh và hóa đơn điện tử.


Cũng trong khuôn khổ triển lãm, Microsoft đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Tech Data, nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ và kết nối các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ của Việt Nam, giúp các doanh nghiệp này tiếp cận và trải nghiệm những đột phá về công nghệ thông minh dành riêng cho ngành sản xuất trên thế giới và khu vực một cách dễ dàng hơn.


Giải pháp cảnh báo cháy nhanh của Viettel nhận được nhiều sự quan tâm của khách tham quan.

Có thể nói, chuyển đổi số hiện nay đã không còn là cuộc chơi giữa những doanh nghiệp quy mô lớn, mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã bắt đầu nhanh chóng hội nhập với hành trình này. Bằng việc triển khai các giải pháp tiên trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp này sẽ có thể rút ngắn thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm và đánh giá những công nghệ mới nổi, đồng thời có cơ hội trải nghiệm và ứng dụng các công nghệ đó một cách dễ dàng hơn, từ đó đẩy nhanh quá trình số hóa doanh nghiệp.

Trien lam Giai phap cong nghe phat trien khu cong nghiep thong minh nhan manh vai tro cua chuyen doi so trong hoat dong san xuat


Dien ra trong ngay 5-11 tai Bac Ninh, Trien lam Giai phap cong nghe phat trien khu cong nghiep thong minh da chung kien su xuat hien cua hang loat cac san pham, goi dich vu ung dung huong den viec chuyen doi so trong hoat dong san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep.


Hien nay, chuyen doi so dã và dang là xu huong tat yeu cua nen san xuat thông minh trong boi canh cuoc cách mang công nghiep lan thu tu dang dien ra manh me. Tai các nhà máy thông minh, máy móc duoc ket noi voi voi nhau và voi mang toàn cau internet.


Thông qua dó, moi khâu hoat dong deu duoc toi uu hóa, giam su can thiep cua con nguoi, quy trình san xuat duoc toi uu và minh bach tu khâu dau tiên den khâu cuoi cùng, tu nhà máy den chuoi cung ung, quá trình phân phoi, trai nghiem cua nguoi dùng. He thong quan lý cung se có the thu thap và phân tích du lieu, tu dó tao ra kha nang ung phó chu dong cho nhà máy và các nhà quan lý, cho phép luong truoc các thách thuc và nho dó cai thien nang suat.


Microsoft se tu van công nghe và cung cap giai pháp tong the cho muc tiêu “thông minh hóa” khu công nghiep tai Viet Nam thông qua doi tác SaigonTel.

Trong xu huong chung nhu vay, nhieu giai pháp dã duoc gioi thieu và trung bày trong trien lãm lan này. Hau het deu dua vào viec tan dung công nghe dien toán dám mây và ha tang internet ket noi van vat de tao ra các dich vu “thông minh”, giai quyet nhung tác vu truyen thong trong hoat dong kinh doanh và san xuat truyen thong cua doanh nghiep.


He thong giám sát an ninh 24/7 cua Phúc Bình tan dung toi da ket noi cua hàng loat cam bien hong ngoai, cam bien cua, cam bien hàng rào.

Mot so ví du dien hình có the ke toi nhu: O linh vuc toi uu hoat dong san xuat, New Ocean IS dã dem toi giai pháp quan lý kho bãi thông minh. Giai pháp này cho phép theo dõi thông tin san pham và các hoat dong quan lý hàng hóa, tiet kiem thoi gian kiem kho và báo cáo. Công ty này cung phát trien ca Track and Trace, nham theo dõi thông tin san pham chong hàng gia, hàng nhái. An tuong hon, Conera dã tích hop dày dac cam bien ket noi trong các linh kien, phu tùng, cho phép du doán tình trang các thiet bi, máy móc o nhà máy, tu dó giúp don vi quan lý chu dong trong viec bao trì, bao duong các thiet bi, tu dó toi uu hóa van hành và chi phí dau tu.


Ve phuong dien van hành doanh nghiep, ung dung hoc máy Botbot.ai cua 2359 gây chú ý khi cho phép doanh nghiep tang nang suat hoat dong thông qua viec tu dong hóa các quy trình kinh doanh, su dung ngôn ngu tieng Viet, giam thieu nhung công viec hay giao dich có giá tri thap và có tính lap di lap lai.


Các dien gia dã có nhung chia se rat thuc te ve nhung thay doi can có trong hoat dong san xuat de san sàng cho làn sóng cuoc cách mang công nghiep lan thu tu.

Trong khi dó, VBPO lai chon gioi thieu bo giai pháp chuyen doi so và tu dong hóa doanh nghiep tron gói, bao gom giai pháp nhan dien ký tu bang Trí thông minh nhân tao và giai pháp So hóa du lieu giúp doanh nghiep chuyen doi du lieu tu tài lieu giay sang du lieu dien tu voi do chính xác duoc tuyên bo lên toi 100%. TSG cung trình dien giai pháp tu dong hóa các quy trình làm viec cua các phòng ban nhu ho tro công nghe thông tin; quan lý dat xe; quan lý phòng hop; quan lý phòng du lieu; quan lý yêu cau, don hàng; quan lý nghi phép, quan lý mua van phòng pham. Ve phan mình, Viettel cung mang toi trien lãm giai pháp hoi hop truc tuyen, tong dài Cham sóc khách hàng, canh báo cháy thông minh và hóa don dien tu.


Cung trong khuôn kho trien lãm, Microsoft dã thiet lap quan he hop tác chien luoc voi Công ty co phan công nghe vien thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Tech Data, nham tang cuong kha nang ho tro và ket noi các doanh nghiep san xuat vua và nho cua Viet Nam, giúp các doanh nghiep này tiep can và trai nghiem nhung dot phá ve công nghe thông minh dành riêng cho ngành san xuat trên the gioi và khu vuc mot cách de dàng hon.


Giai pháp canh báo cháy nhanh cua Viettel nhan duoc nhieu su quan tâm cua khách tham quan.

Có the nói, chuyen doi so hien nay dã không còn là cuoc choi giua nhung doanh nghiep quy mô lon, mà ngay ca nhung doanh nghiep vua và nho cung dã bat dau nhanh chóng hoi nhap voi hành trình này. Bang viec trien khai các giai pháp tiên trong khu công nghiep, các doanh nghiep này se có the rút ngan thoi gian và chi phí trong viec tìm kiem và dánh giá nhung công nghe moi noi, dong thoi có co hoi trai nghiem và ung dung các công nghe dó mot cách de dàng hon, tu dó day nhanh quá trình so hóa doanh nghiep.


Triển lãm Giải pháp công nghệ phát triển khu công nghiệp thông minh nhấn mạnh vai trò của chuyển đối số trong hoạt động sản xuất

Diễn ra trong ngày 5-11 tại Bắc Ninh, Triển lãm Giải pháp công nghệ phát triển khu công nghiệp thông minh đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các sản phẩm, gói dịch vụ ứng dụng hướng đến việc chuyển đối số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: