DrayTek VigorSwitch G1080: Nhỏ gọn, hiệu năng cao

VigorSwitch G1080 cung cấp kết nối mạng tốc độ Gigabit và khả năng gộp băng thông đường truyền đáp ứng yêu cầu truy cập và chia sẻ dữ liệu tốc độ cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.


 • VigorSwitch G1280 và G2280: Bộ đôi tin cậy cho mạng Gigabit doanh nghiệp
 • Switch PoE APTEK chuyên dụng cho camera

VigorSwitch G1080 thiết kế nhỏ gọn, cầm chắc tay và cứng cáp. Mặt trước là dãy đèn tín hiệu phân biệt kết nối mạng 10/100Mbps và 1000Mbps, nút reset, đèn tín hiệu nguồn và 8 cổng LAN tốc độ Gigabit. Mặt sau gồm cổng nguồn DC 5V và khe gắn khóa an toàn. Chiều dài VigorSwitch G1080 chỉ nhỉnh hơn chiếc bút bi nên việc thiết kế thêm khe gắn khóa an toàn cho thấy sự tinh tế và chú ý từng chi tiết của hãng DrayTek.


VigorSwitch G1080 tích hợp sẵn các tính năng VLAN, Storm Control giúp nâng cao an toàn hệ thống mạng cũng như thuận tiện trong quản lý các truy cập tài nguyên mạng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quản trị viên dễ dàng thiết lập LACP (Link Aggregation Control Protocol) cổng mạng 7 và cổng mạng 8 trên VigorSwitch G1080. Link Aggregation cho phép gộp băng thông giúp cải thiện đáng kể hiệu suất truyền tải dữ liệu.


Giao diện cấu hình trực quan qua trình duyệt web luôn là đặc điểm ưa thích của người dùng DrayTek VigorSwitch. Với VigorSwitch G1080, quản trị viên dễ dàng thiết lập các thông số cấu hình QoS, VLAN, Loop Detection & Prevention,…. chỉ sau vài lần nhấn chuột.


Tốc độ Gigabit, thông số hiển thị trực quan, giao diện rõ ràng, thao tác đơn giản, thiết kế nhỏ gọn, sản xuất tại Đài Loan, VigorSwitch G1080 đáp ứng tốt nhu cầu truyền tải dữ liệu tốc độ cao của doanh nghiệp.


DrayTek VigorSwitch G1080 - Gigabit Smart Switch
 • 8 cổng LAN Gigabit
 • VLAN 802.1q, Port based VLAN (lên đến 8 VLAN)
 • LACP gộp băng thông đường truyền trên cổng 7 và 8
 • IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video
 • Tiết kiệm điện theo chuẩn 802.3az Energy Efficient Ethernet
 • Tính năng Storm Control
 • Cấu hình qua giao diện web
 • Tương thích với tính năng quản lý switch trên các DrayTek Router

DrayTek VigorSwitch G1080: Nho gon, hieu nang cao


VigorSwitch G1080 cung cap ket noi mang toc do Gigabit va kha nang gop bang thong duong truyen dap ung yeu cau truy cap va chia se du lieu toc do cao cho doanh nghiep vua va nho.


 • VigorSwitch G1280 và G2280: Bo dôi tin cay cho mang Gigabit doanh nghiep
 • Switch PoE APTEK chuyên dung cho camera

VigorSwitch G1080 thiet ke nho gon, cam chac tay và cung cáp. Mat truoc là dãy dèn tín hieu phân biet ket noi mang 10/100Mbps và 1000Mbps, nút reset, dèn tín hieu nguon và 8 cong LAN toc do Gigabit. Mat sau gom cong nguon DC 5V và khe gan khóa an toàn. Chieu dài VigorSwitch G1080 chi nhinh hon chiec bút bi nên viec thiet ke thêm khe gan khóa an toàn cho thay su tinh te và chú ý tung chi tiet cua hãng DrayTek.


VigorSwitch G1080 tích hop san các tính nang VLAN, Storm Control giúp nâng cao an toàn he thong mang cung nhu thuan tien trong quan lý các truy cap tài nguyên mang doanh nghiep. Bên canh dó, quan tri viên de dàng thiet lap LACP (Link Aggregation Control Protocol) cong mang 7 và cong mang 8 trên VigorSwitch G1080. Link Aggregation cho phép gop bang thông giúp cai thien dáng ke hieu suat truyen tai du lieu.


Giao dien cau hình truc quan qua trình duyet web luôn là dac diem ua thích cua nguoi dùng DrayTek VigorSwitch. Voi VigorSwitch G1080, quan tri viên de dàng thiet lap các thông so cau hình QoS, VLAN, Loop Detection & Prevention,…. chi sau vài lan nhan chuot.


Toc do Gigabit, thông so hien thi truc quan, giao dien rõ ràng, thao tác don gian, thiet ke nho gon, san xuat tai Dài Loan, VigorSwitch G1080 dáp ung tot nhu cau truyen tai du lieu toc do cao cua doanh nghiep.


DrayTek VigorSwitch G1080 - Gigabit Smart Switch
 • 8 cong LAN Gigabit
 • VLAN 802.1q, Port based VLAN (lên den 8 VLAN)
 • LACP gop bang thông duong truyen trên cong 7 và 8
 • IGMP snooping, QoS toi uu cho dich vu âm thanh và video
 • Tiet kiem dien theo chuan 802.3az Energy Efficient Ethernet
 • Tính nang Storm Control
 • Cau hình qua giao dien web
 • Tuong thích voi tính nang quan lý switch trên các DrayTek Router


DrayTek VigorSwitch G1080: Nhỏ gọn, hiệu năng cao

VigorSwitch G1080 cung cấp kết nối mạng tốc độ Gigabit và khả năng gộp băng thông đường truyền đáp ứng yêu cầu truy cập và chia sẻ dữ liệu tốc độ cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: