Korean Air chuyển dịch toàn bộ hệ thống lên AWS

Hãng hàng không Korean Air đã chính thức tăng tốc quá trình chuyển đổi số của hãng khi chuyển dịch sang dịch vụ Amazon Web Service (AWS) để có hạ tầng tin cậy nhất, nhiều tính năng cao cấp cùng độ linh hoạt tốt hơn.


 • Digiworld vào Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam
 • Kaspersky Lab gặp gỡ Tân Thủ tướng Malaysia
 • Lenovo bổ nhiệm tân Giám đốc kinh doanh Ngành hàng Tiêu dùng
 • Lazada kỳ vọng lớn vào người tiêu dùng kỹ thuật số Việt Nam
 • Chuyển đổi số - hành trình, chứ không phải đích đến

Amazon Web Services (AWS), một công ty con thuộc Amazon.com hôm 4/12/2018 chính thức công bố Korean Air, một trong 10 hãng hàng không tên tuổi của thế giới, đang dịch chuyển toàn bộ hạ tầng lên dịch vụ đám mây AWS và lựa chọn AWS cho các tải công việc sử dụng công nghệ máy học (machine learning).


Korean Air sẽ sử dụng dịch vụ lưu trữ Amazon Simple Storage Services (S3) cùng các dịch vụ phân tích và lưu trữ dữ liệu (data warehousing) khác của AWS như Amazon Redshift, Amazon Athena cho dự án hồ dữ liệu của mình nhằm nâng cao năng lực kinh doanh thông minh (business intelligence) và giành được lợi thế cạnh tranh thông qua những phân tích chuyên sâu dựa trên dữ liệu đó. Là một phần của hành trình chuyển dịch toàn bộ của Korean Air lên AWS, hãng hàng không đang chuyển các hoạt động kinh doanh của mình – gồm trang web, chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết, vận hành chuyến bay và nhiều hoạt động quan trọng khác – lên AWS, đồng thời lên kế hoạch ngừng toàn bộ các trung tâm dữ liệu hiện tại của hãng trong vòng 3 năm tới.


Korean Air sẽ sử dụng các công nghệ của AWS vể cơ sở dữ liệu, đóng gói ứng dụng (container) và không máy chủ (serverless) để tạo ra một kiến trúc đa dịch vụ nhỏ (microservices) trên nền tảng AWS.


Việc chuyển dịch kiến trúc này sẽ nâng cao năng lực an toàn bảo mật của Korean Air, tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của ứng dụng, đồng thời cho phép hãng hàng không có thể tự mình mở rộng quy mô cùng mức độ phức tạp cho các tải công việc của mình trên dịch vụ đám mây. Các nhà khoa học và kỹ sư dữ liệu của Korean Air sẽ sử dụng Amazon SageMaker – một dịch vụ máy học AWS được quản lý toàn phần – để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học nhằm cải tiến các hệ thống bảo dưỡng tàu bay dự đoán và tự động hóa qui trình sửa chữa, nhờ đó đội tàu bay của hãng luôn sẵn sàng cho các chuyến bay. Korean Air cũng dự kiến ứng dụng Amazon Sumerian, một bộ các công cụ tạo ra những trải nghiệm thực tế ảo chất lượng cao trên web, để tạo ra những mô hình mô phỏng và chương trình đào tạo nhân viên ảo hóa, nâng cao trải nghiệm trên chuyến bay và đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.


Korean Air khẳng định việc tăng tốc quá trình chuyển đổi số của hãng khi chuyển dịch sang dịch vụ AWS để có hạ tầng tin cậy nhất, nhiều tính năng cao cấp cùng độ linh hoạt tốt hơn.


Kenny Chang - Giám đốc thông tin của Korean Air, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khích khi bắt đầu sự hợp tác kéo dài 10 năm với AWS, sử dụng hàng loạt những tính năng hàng đầu của họ để thúc đẩy sáng tạo trên nền dịch vụ đám mây, đồng thời có được hỗ trợ trực tiếp cùng các tài nguyên chuyên dụng của AWS giúp hiểu rõ những thách thức mà chúng tôi gặp phải. Chúng tôi đang thay đổi toàn bộ hạ tầng CNTT của chúng tôi trong vòng 3 năm tới, dịch chuyển tất cả trang web, quản lý hàng hóa, hệ thống kiểm soát máy bay, kế hoạch phân bổ nguồn lực doanh nghiệp cùng các hệ thống khác lên AWS. Điều này cho phép chúng tôi đưa các dịch vụ mới ra thị trường nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhờ đó nâng cao mức độ hài lòng khách hàng hơn. Vận hành hoạt động trên nền tảng AWS sẽ cho phép Korean Air thích ứng nhanh chóng và linh hoạt với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng theo những cách thức mà chúng tôi không thể thực hiện được với hạ tầng tại chỗ của mình”.


Ông Mike Clayville - Phó chủ tịch phụ trách Kinh doanh thương mại toàn cầu của AWS cho biết quyết định chuyển dịch toàn bộ lên AWS đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi số của Korean Air, để trở thành một trong những tập đoàn kinh doanh Hàn Quốc đầu tiên và là hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương đầu tiên thực hiện việc dịch chuyển quy mô lớn lên điện toán đám mây.


"Giờ đây Korean Air đã có thể sử dụng nhiều dịch vụ đám mây cùng hạ tầng hiệu năng cao, đáng tin cậy nhất của AWS để phát triển kinh doanh. Các nhà khoa học cùng chuyên gia dữ liệu của họ sẽ sử dụng những công nghệ AWS tiên tiến nhất để phân tích thông tin du lịch của hành khách, cải tiến trải nghiệm đặt vé, đồng thời nâng cao những tính năng dự báo để điều chỉnh hành trình bay một cách an toàn, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo trì đội tàu bay của hãng", ông Mike nói.


Được biết, Amazon Web Services sau 12 năm phát triển đã trở thành nền tảng đám mây toàn diện và được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới. AWS gồm hơn 125 dịch vụ đám mây với đầy đủ tính năng về tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng, phân tích, máy học và trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), di động, bảo mật, dịch vụ đám mây lai, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường (VR và AR), truyền thông cùng khả năng phát triển, triển khai và quản lý ứng dụng từ 57 Vùng sẵn sàng (Availability Zone) thuộc 19 Khu vực (regions) tại Mỹ, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Vương quốc Anh. Các dịch vụ AWS được tin tưởng và sử dụng bởi hàng triệu khách hàng đang hoạt động trên toàn thế giới – bao gồm những công ty khởi nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, các doanh nghiệp lớn và các cơ quan nhà nước chính phủ hàng đầu – nhằm tăng cường sức mạnh cho hạ tầng của họ, khiến chúng linh hoạt hơn và chi phí thấp hơn.Korean Air chuyển dịch toàn bộ hệ thống lên AWS

Korean Air chuyen dich toan bo he thong len AWS


Hang hang khong Korean Air da chinh thuc tang toc qua trinh chuyen doi so cua hang khi chuyen dich sang dich vu Amazon Web Service (AWS) de co ha tang tin cay nhat, nhieu tinh nang cao cap cung do linh hoat tot hon.


 • Digiworld vào Top 10 doanh nghiep phát trien ben vung Viet Nam
 • Kaspersky Lab gap go Tân Thu tuong Malaysia
 • Lenovo bo nhiem tân Giám doc kinh doanh Ngành hàng Tiêu dùng
 • Lazada ky vong lon vào nguoi tiêu dùng ky thuat so Viet Nam
 • Chuyen doi so - hành trình, chu không phai dích den

Amazon Web Services (AWS), mot công ty con thuoc Amazon.com hôm 4/12/2018 chính thuc công bo Korean Air, mot trong 10 hãng hàng không tên tuoi cua the gioi, dang dich chuyen toàn bo ha tang lên dich vu dám mây AWS và lua chon AWS cho các tai công viec su dung công nghe máy hoc (machine learning).


Korean Air se su dung dich vu luu tru Amazon Simple Storage Services (S3) cùng các dich vu phân tích và luu tru du lieu (data warehousing) khác cua AWS nhu Amazon Redshift, Amazon Athena cho du án ho du lieu cua mình nham nâng cao nang luc kinh doanh thông minh (business intelligence) và giành duoc loi the canh tranh thông qua nhung phân tích chuyên sâu dua trên du lieu dó. Là mot phan cua hành trình chuyen dich toàn bo cua Korean Air lên AWS, hãng hàng không dang chuyen các hoat dong kinh doanh cua mình – gom trang web, chuong trình cham sóc khách hàng thân thiet, van hành chuyen bay và nhieu hoat dong quan trong khác – lên AWS, dong thoi lên ke hoach ngung toàn bo các trung tâm du lieu hien tai cua hãng trong vòng 3 nam toi.


Korean Air se su dung các công nghe cua AWS ve co so du lieu, dóng gói ung dung (container) và không máy chu (serverless) de tao ra mot kien trúc da dich vu nho (microservices) trên nen tang AWS.


Viec chuyen dich kien trúc này se nâng cao nang luc an toàn bao mat cua Korean Air, toi uu hóa hieu suat và do tin cay cua ung dung, dong thoi cho phép hãng hàng không có the tu mình mo rong quy mô cùng muc do phuc tap cho các tai công viec cua mình trên dich vu dám mây. Các nhà khoa hoc và ky su du lieu cua Korean Air se su dung Amazon SageMaker – mot dich vu máy hoc AWS duoc quan lý toàn phan – de xây dung, dào tao và trien khai các mô hình máy hoc nham cai tien các he thong bao duong tàu bay du doán và tu dong hóa qui trình sua chua, nho dó doi tàu bay cua hãng luôn san sàng cho các chuyen bay. Korean Air cung du kien ung dung Amazon Sumerian, mot bo các công cu tao ra nhung trai nghiem thuc te ao chat luong cao trên web, de tao ra nhung mô hình mô phong và chuong trình dào tao nhân viên ao hóa, nâng cao trai nghiem trên chuyen bay và dam bao an toàn toi da cho hành khách.


Korean Air khang dinh viec tang toc quá trình chuyen doi so cua hãng khi chuyen dich sang dich vu AWS de có ha tang tin cay nhat, nhieu tính nang cao cap cùng do linh hoat tot hon.


Kenny Chang - Giám doc thông tin cua Korean Air, cho biet: “Chúng tôi rat phan khích khi bat dau su hop tác kéo dài 10 nam voi AWS, su dung hàng loat nhung tính nang hàng dau cua ho de thúc day sáng tao trên nen dich vu dám mây, dong thoi có duoc ho tro truc tiep cùng các tài nguyên chuyên dung cua AWS giúp hieu rõ nhung thách thuc mà chúng tôi gap phai. Chúng tôi dang thay doi toàn bo ha tang CNTT cua chúng tôi trong vòng 3 nam toi, dich chuyen tat ca trang web, quan lý hàng hóa, he thong kiem soát máy bay, ke hoach phân bo nguon luc doanh nghiep cùng các he thong khác lên AWS. Dieu này cho phép chúng tôi dua các dich vu moi ra thi truong nhanh hon và hieu qua hon, nho dó nâng cao muc do hài lòng khách hàng hon. Van hành hoat dong trên nen tang AWS se cho phép Korean Air thích ung nhanh chóng và linh hoat voi nhung thay doi cua thi truong và nhu cau cua khách hàng theo nhung cách thuc mà chúng tôi không the thuc hien duoc voi ha tang tai cho cua mình”.


Ông Mike Clayville - Phó chu tich phu trách Kinh doanh thuong mai toàn cau cua AWS cho biet quyet dinh chuyen dich toàn bo lên AWS dánh dau su khoi dau cua quá trình chuyen doi so cua Korean Air, de tro thành mot trong nhung tap doàn kinh doanh Hàn Quoc dau tiên và là hãng hàng không châu Á - Thái Bình Duong dau tiên thuc hien viec dich chuyen quy mô lon lên dien toán dám mây.


"Gio dây Korean Air dã có the su dung nhieu dich vu dám mây cùng ha tang hieu nang cao, dáng tin cay nhat cua AWS de phát trien kinh doanh. Các nhà khoa hoc cùng chuyên gia du lieu cua ho se su dung nhung công nghe AWS tiên tien nhat de phân tích thông tin du lich cua hành khách, cai tien trai nghiem dat vé, dong thoi nâng cao nhung tính nang du báo de dieu chinh hành trình bay mot cách an toàn, tiet kiem chi phí nhiên lieu và bao trì doi tàu bay cua hãng", ông Mike nói.


Duoc biet, Amazon Web Services sau 12 nam phát trien dã tro thành nen tang dám mây toàn dien và duoc ung dung rong rãi nhat trên the gioi. AWS gom hon 125 dich vu dám mây voi day du tính nang ve tính toán, luu tru, co so du lieu, he thong mang, phân tích, máy hoc và trí tue nhân tao (AI), Internet van vat (IoT), di dong, bao mat, dich vu dám mây lai, thuc te ao và thuc te ao tang cuong (VR và AR), truyen thông cùng kha nang phát trien, trien khai và quan lý ung dung tu 57 Vùng san sàng (Availability Zone) thuoc 19 Khu vuc (regions) tai My, Úc, Brazil, Canada, Trung Quoc, Pháp, Duc, An Do, Ireland, Nhat Ban, Hàn Quoc, Singapore và Vuong quoc Anh. Các dich vu AWS duoc tin tuong và su dung boi hàng trieu khách hàng dang hoat dong trên toàn the gioi – bao gom nhung công ty khoi nghiep có toc do tang truong nhanh nhat, các doanh nghiep lon và các co quan nhà nuoc chính phu hàng dau – nham tang cuong suc manh cho ha tang cua ho, khien chúng linh hoat hon và chi phí thap hon.Korean Air chuyen dich toan bo he thong len AWS


Korean Air chuyển dịch toàn bộ hệ thống lên AWS

Hãng hàng không Korean Air đã chính thức tăng tốc quá trình chuyển đổi số của hãng khi chuyển dịch sang dịch vụ Amazon Web Service (AWS) để có hạ tầng tin cậy nhất, nhiều tính năng cao cấp cùng độ linh hoạt tốt hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: