Sao Bắc Đẩu trở thành đối tác của Redhat tại Việt Nam

Ngày 27/11/2018, tại workshop với chủ đề “Value to Your Business”, Công ty CP Dịch vụ viễn thông Sao Bắc Đẩu công bố chính thức trở thành CCSP Partner duy nhất tại Việt Nam của Redhat nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng các hệ thống điện toán đám mây nội bộ với tiêu chuẩn cao nhất để phát triển bền vững.


 • Công ty Sao Bắc Đẩu: Hướng tới nhà tích hợp hệ thống chuyên nghiệp
 • Sao Bắc Đẩu nhận Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ
 • Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 14 năm thành lập và khánh thành trụ sở mới
 • Sao Bắc Đẩu nhận Huân chương Lao động hạng 3
 • Ngày hội công nghệ Sao Bắc Đẩu

Doanh nghiệp ngày nay đều đang sử dụng đồng thời nhiều đám mây. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy 80% khối lượng công việc kinh doanh vẫn chưa chuyển lên đám mây, chủ yếu là do tính chất độc quyền của thị trường điện toán đám mây ngày nay. Điều này ngăn cản tính di động của dữ liệu và ứng dụng trên nhiều đám mây, ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu trong môi trường nhiều đám mây và gây khó khăn trong việc quản lý đám mây một cách nhất quán.


SBD Tel hợp tác với cùng Redhat cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam.

Với hiện trạng cạnh tranh trong kinh doanh ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu ứng dụng các công nghệ mới để giải quyết bài toán chuyển đổi số, giảm chi phí, tăng hiệu suất làm việc và tích lũy tài nguyên trước áp lực đổi mới theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, không phải mọi tổ chức doanh nghiệp đều có sẵn tài nguyên, thời gian và các chuyên gia công nghệ để xây dựng và duy trì đầy đủ một hệ thống Cloud trong nội bộ.


Trước bối cảnh đó, SBD Tel hợp tác với Redhat - công ty phần mềm Mỹ cung cấp sản phẩm phần mềm mã nguồn mở cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm mang tới các giải pháp trên nền điện toán đám mây.


Các giải pháp này được phát triển trên nền tảng công nghệ của Redhat, nhằm mang lại những giá trị cao nhất cho các doanh nghiệp Việt. Các giải pháp tiêu biểu như: OpenStack Platform (RHOSP), Ceph Storage (RHCS), OpenShift Container Platform (OCP), Enterprise Linux (RHEL), Virtualization (RHV).


Sao Bac Dau tro thanh doi tac cua Redhat tai Viet Nam


Ngay 27/11/2018, tai workshop voi chu de “Value to Your Business”, Cong ty CP Dich vu vien thong Sao Bac Dau cong bo chinh thuc tro thanh CCSP Partner duy nhat tai Viet Nam cua Redhat nham giup cac doanh nghiep xay dung cac he thong dien toan dam may noi bo voi tieu chuan cao nhat de phat trien ben vung.


 • Công ty Sao Bac Dau: Huong toi nhà tích hop he thong chuyên nghiep
 • Sao Bac Dau nhan Bang Khen cua Thu Tuong Chính Phu
 • Sao Bac Dau ky niem 14 nam thành lap và khánh thành tru so moi
 • Sao Bac Dau nhan Huân chuong Lao dong hang 3
 • Ngày hoi công nghe Sao Bac Dau

Doanh nghiep ngày nay deu dang su dung dong thoi nhieu dám mây. Tuy nhiên, nghiên cuu cho thay 80% khoi luong công viec kinh doanh van chua chuyen lên dám mây, chu yeu là do tính chat doc quyen cua thi truong dien toán dám mây ngày nay. Dieu này ngan can tính di dong cua du lieu và ung dung trên nhieu dám mây, anh huong den bao mat du lieu trong môi truong nhieu dám mây và gây khó khan trong viec quan lý dám mây mot cách nhat quán.


SBD Tel hop tác voi cùng Redhat cung cap dich vu dien toán dám mây tai Viet Nam.

Voi hien trang canh tranh trong kinh doanh ngày nay, các doanh nghiep Viet Nam bat dau ung dung các công nghe moi de giai quyet bài toán chuyen doi so, giam chi phí, tang hieu suat làm viec và tích luy tài nguyên truoc áp luc doi moi theo xu the cách mang công nghiep 4.0. Tuy nhiên, không phai moi to chuc doanh nghiep deu có san tài nguyên, thoi gian và các chuyên gia công nghe de xây dung và duy trì day du mot he thong Cloud trong noi bo.


Truoc boi canh dó, SBD Tel hop tác voi Redhat - công ty phan mem My cung cap san pham phan mem mã nguon mo cho cong dong doanh nghiep nham mang toi các giai pháp trên nen dien toán dám mây.


Các giai pháp này duoc phát trien trên nen tang công nghe cua Redhat, nham mang lai nhung giá tri cao nhat cho các doanh nghiep Viet. Các giai pháp tiêu bieu nhu: OpenStack Platform (RHOSP), Ceph Storage (RHCS), OpenShift Container Platform (OCP), Enterprise Linux (RHEL), Virtualization (RHV).Sao Bắc Đẩu trở thành đối tác của Redhat tại Việt Nam

Ngày 27/11/2018, tại workshop với chủ đề “Value to Your Business”, Công ty CP Dịch vụ viễn thông Sao Bắc Đẩu công bố chính thức trở thành CCSP Partner duy nhất tại Việt Nam của Redhat nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng các hệ thống điện toán đám mây nội bộ với tiêu chuẩn cao nhất để phát triển bền vững.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: