Ra điều trần trước 9 nước, Facebook đã thừa nhận sai lầm

Nhằm buộc Facebook phải chịu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu của người dùng, một phiên chất vấn lãnh đạo mạng xã hội Facebook của đại diện 9 quốc gia Âu - Mỹ đã diễn ra tại London (Anh) vào ngày 28/11.


Tại phiên điều trần này, các nghị sỹ đến từ Argentina, Bỉ, Brazil, Canada, Pháp, Ireland, Latvia và Singapore, cùng với các nghị sĩ thuộc một số ủy ban của Quốc hội Anh đã chất vấn trách nhiệm của Facebook trong việc tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu người dùng của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cũng chỉ trích mạng xã hội này đã vô trách nhiệm, để mặc dữ liệu người dùng bị bên thứ ba sử dụng cho những mục đích không trong sạch và để lây lan những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến kết quả các cuộc bầu cử. Và các nghị sỹ tại đây cho rằng, Facebook đã đánh mất lòng tin của người sử dụng Facebook trên thế giới. Đáp lại, Phó Chủ tịch phụ trách vấn đề chính sách công của Facebook - ông Richard Allan, cho biết mạng xã hội này tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của EU, song cũng thừa nhận rằng công ty đã mắc sai lầm trong việc xử lý các vụ bê bối dẫn đến mất lòng tin của dư luận.
Mark Zuckerberg đã vắng mặt, khiến chiếc ghế dành cho ông bị bỏ trống trong phiên điều trần ngày 20/11.
Tuy nhiên, ông Allan cũng từ chối đưa ra phương thức mà Facebook áp dụng để cấm một cá nhân hoặc phần mềm sử dụng dữ liệu trái phép, ngoài phần mềm thu thập dữ liệu GSR mà Cambridge Analytica đã sử dụng trong vụ bê bối trước đó. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của hãng Facebook Mark Zuckerberg đã không xuất hiện tại cuộc điều trần, khiến mọi người vô cùng thất vọng và đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, vì CEO Facebook không đến Anh để trực tiếp trả lời. Trong phiên điều trần này, chiếc ghế với biển tên phía trước dành cho Mark Zuckerberg đã bị bỏ trống và ngồi bên cạnh là cấp phó của ông, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách Richard Allan. Trước khi phiên điều trần này diễn ra, một tài liệu nội bộ được xếp vào hạng tuyệt mật của Facebook đã lọt vào tay Quốc hội Anh, trong bối cảnh CEO của mạng xã hội lớn nhất thế giới Mark Zuckerberg liên tục từ chối ra điều trần trước các nhà lập pháp ở Anh. Chính vì thế, mới có cuộc điều trần chung này. Được biết, tài liệu này được cho là "chứa đựng những thông về các quyết định của ban lãnh đạo Facebook về dữ liệu và kiểm soát quyền riêng tư", và nguồn cơn đã dẫn đến vụ bê bối Cambridge Analytica. Nhiều người còn cho rằng, trong đó cũng bao gồm các email bí mật giữa các giám đốc điều hành cấp cao và thư từ với Zuckerberg. Damian Collins, Chủ tịch Ủy ban văn hóa, truyền thông và thể thao thuộc Hạ viện Anh, đã sử dụng một cơ chế nghị viện hiếm hoi để buộc người sáng lập một công ty phần mềm của Mỹ, Six4Three, bàn giao các tài liệu trên trong chuyến công tác tới London. Six4Three hiện đang theo đuổi một vụ kiện Facebook ở California.Ra dieu tran truoc 9 nuoc, Facebook da thua nhan sai lam


Nham buoc Facebook phai chiu trach nhiem trong viec bao mat du lieu cua nguoi dung, mot phien chat van lanh dao mang xa hoi Facebook cua dai dien 9 quoc gia Au - My da dien ra tai London (Anh) vao ngay 28/11.


Tai phiên dieu tran này, các nghi sy den tu Argentina, Bi, Brazil, Canada, Pháp, Ireland, Latvia và Singapore, cùng voi các nghi si thuoc mot so uy ban cua Quoc hoi Anh dã chat van trách nhiem cua Facebook trong viec tuân thu các quy dinh bao ve du lieu nguoi dùng cua Liên minh châu Âu (EU), dong thoi cung chi trích mang xã hoi này dã vô trách nhiem, de mac du lieu nguoi dùng bi bên thu ba su dung cho nhung muc dích không trong sach và de lây lan nhung thông tin sai lech gây anh huong den ket qua các cuoc bau cu. Và các nghi sy tai dây cho rang, Facebook dã dánh mat lòng tin cua nguoi su dung Facebook trên the gioi. Dáp lai, Phó Chu tich phu trách van de chính sách công cua Facebook - ông Richard Allan, cho biet mang xã hoi này tuân thu luat bao ve du lieu cua EU, song cung thua nhan rang công ty dã mac sai lam trong viec xu lý các vu bê boi dan den mat lòng tin cua du luan.
Mark Zuckerberg dã vang mat, khien chiec ghe dành cho ông bi bo trong trong phiên dieu tran ngày 20/11.
Tuy nhiên, ông Allan cung tu choi dua ra phuong thuc mà Facebook áp dung de cam mot cá nhân hoac phan mem su dung du lieu trái phép, ngoài phan mem thu thap du lieu GSR mà Cambridge Analytica dã su dung trong vu bê boi truoc dó. Liên quan den vu viec này, Chu tich kiêm Giám doc Dieu hành cua hãng Facebook Mark Zuckerberg dã không xuat hien tai cuoc dieu tran, khien moi nguoi vô cùng that vong và dã lên tieng chi trích gay gat, vì CEO Facebook không den Anh de truc tiep tra loi. Trong phiên dieu tran này, chiec ghe voi bien tên phía truoc dành cho Mark Zuckerberg dã bi bo trong và ngoi bên canh là cap phó cua ông, Phó Chu tich phu trách chính sách Richard Allan. Truoc khi phiên dieu tran này dien ra, mot tài lieu noi bo duoc xep vào hang tuyet mat cua Facebook dã lot vào tay Quoc hoi Anh, trong boi canh CEO cua mang xã hoi lon nhat the gioi Mark Zuckerberg liên tuc tu choi ra dieu tran truoc các nhà lap pháp o Anh. Chính vì the, moi có cuoc dieu tran chung này. Duoc biet, tài lieu này duoc cho là "chua dung nhung thông ve các quyet dinh cua ban lãnh dao Facebook ve du lieu và kiem soát quyen riêng tu", và nguon con dã dan den vu bê boi Cambridge Analytica. Nhieu nguoi còn cho rang, trong dó cung bao gom các email bí mat giua các giám doc dieu hành cap cao và thu tu voi Zuckerberg. Damian Collins, Chu tich Uy ban van hóa, truyen thông và the thao thuoc Ha vien Anh, dã su dung mot co che nghi vien hiem hoi de buoc nguoi sáng lap mot công ty phan mem cua My, Six4Three, bàn giao các tài lieu trên trong chuyen công tác toi London. Six4Three hien dang theo duoi mot vu kien Facebook o California.

Ra điều trần trước 9 nước, Facebook đã thừa nhận sai lầm

Nhằm buộc Facebook phải chịu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu của người dùng, một phiên chất vấn lãnh đạo mạng xã hội Facebook của đại diện 9 quốc gia Âu - Mỹ đã diễn ra tại London (Anh) vào ngày 28/11.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: