Taiwan Excellence tiếp tục đồng hành cùng triển lãm VietWater 2018

Đến với Không gian Trải nghiệm Taiwan Excellence tại VietWater 2018, khách tham quan có cơ hội tiếp cận với đa dạng các dòng sản phẩm ngành nước, từ thiết bị gia đình như Máy lọc nước của LCW, thiết bị doanh nghiệp như Bộ giám sát chất lượng nước của Ketech…


  • Huawei khai trương cửa hàng trải nghiệm tại TP.HCM
  • GATES ICT Reseller Summit 2018: hơn 100 đối tác đăng ký tham dự
  • Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm cảm biến MESH của Sony
  • Triển lãm Quốc tế xe hai bánh VIETNAM CYCLE 2018 diễn ra từ 15-18/11

Diễn ra từ ngày 07 – 09/11/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), triển lãm VietWater 2018 là sự kiện thương mại ngành nước duy nhất tại Việt Nam, được chủ trì bởi Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA) và hỗ trợ bởi Bộ Xây Dựng Việt Nam (MOC).


Nằm trong khuôn khổ triển lãm lần này, Taiwan Excellence đã giới thiệu 13 thương hiệu dẫn đầu ngành công nghiệp nước Đài Loan đã giới thiệu những sản phẩm tích hợp công nghệ thông minh, tự động hóa, thân thiện với người sử dụng và môi trường.


Không gian Trải nghiệm Taiwan Excellence tại VietWater 2018

Các thiết bị được giới thiệu hầu hết đều ứng dụng các công nghệ ưu việt trong ngành nước như công nghệ tiết kiệm năng lượng ECO-TEC, công nghệ mạng không dây 2G/3G/4G, công nghệ cảm biến hình ảnh, công nghệ xử lý nước FBR-Fenton..,


Song song với Không gian Trải nghiệm Taiwan Excellence, hội thảo với chủ đề “Đột phá Công nghệ Ngành nước: Hướng tới Tương lai Bền vững” là một hoạt động chính được Taiwan Excellence đầu tư thực hiện nhằm mang đến một cái nhìn tổng quan về những xu hướng mới nổi cũng như kinh nghiệm thực tế trong triển khai các dự án ngành nước tại Đài Loan và trên thế giới.


Tham gia cùng với Taiwan Excellence tại sự kiện lần này còn có sự xuất hiện của 2 đại diện là Gian hàng Đài Loan và Dự án Mua bán Toàn cầu của Chính phủ (GPA). Với trọng tâm dành cho sự kiện năm nay là cải thiện chất lượng nước, xử lý nước thải và chất thải, họ sẽ mang đến những giải pháp cho ngành nước – một trong mười ngành công nghiệp mới nổi được Đài Loan ưu tiên chú trọng.


Không gian Trải nghiệm Taiwan Excellence thu hút khá đông khách tham quan.

Những công nghệ ngành nước đột phá của Taiwan Excellence tại triển lãm VietWater 2018:


- LCW: Bình lọc nước nóng lạnh được thiết kế với kiểu dáng mềm mại, thanh lịch, màu sắc sang trọng trắng và bạc, bảng điều khiển cảm ứng thông minh với tinh thể Swarovski. Ngoài ra, sản phẩm được tích hợp công nghệ ECO TEC thân thiện với môi trường, đáy mở khoá nước nóng, bộ phát hiện rò rỉ cùng 5 lớp lọc sạch.


- EMS: Hệ thống đồng hồ đọc dữ liệu thông minh tích hợp nhiều tính năng quản lý như phát hiện rò rỉ, cảnh bảo dòng chảy ngược, ghi dữ liệu tổng lượng tiêu thụ theo chu kì, v.v. Đây được cho là một giải pháp không thể thiếu mang lại lợi ích kinh tế cao và giúp quản lí khu nhà ở thông minh hiệu quả.


- EVER-CLEAR: FBR-Fenton là công nghệ xử lý nước thải tối ưu được mô phỏng theo quy trình lọc sạch nước thải cao cấp để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn oxy hoá học (COD - Chemical Oxygen Demand) ngày càng nghiêm ngặt. So sánh với các công nghệ oxy hoá tiên tiến khác, FBR-Fenton mang tính hiệu quả và kinh tế cao hơn trong việc giảm tải chỉ số COD.


- FENRI: FENRI chuyên cung cấp các dịch vụ giám sát và kiểm tra chất lượng nguồn nước liên tục thông qua hệ thống đám mây. Fenri hợp tác với các nhà cung cấp hệ thống và cảm biến, đồng thời cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn, lắp đặt và hiệu chỉnh tích hợp.


- Ketech: ChemMIT A7000 Lite là bộ giám sát được thiết kế nhỏ gọn với độ tinh xảo cao cũng như lợi ích đáng kể về mặt kinh tế; sản phẩm cung cấp nền tảng để hiển thị và xử lý, quản lý độ pH, ORP (Khả năng Oxy hóa – khử), độ dẫn điện, nhiệt độ và lượng Oxy hòa tan.

Taiwan Excellence tiep tuc dong hanh cung trien lam VietWater 2018


Den voi Khong gian Trai nghiem Taiwan Excellence tai VietWater 2018, khach tham quan co co hoi tiep can voi da dang cac dong san pham nganh nuoc, tu thiet bi gia dinh nhu May loc nuoc cua LCW, thiet bi doanh nghiep nhu Bo giam sat chat luong nuoc cua Ketech…


  • Huawei khai truong cua hàng trai nghiem tai TP.HCM
  • GATES ICT Reseller Summit 2018: hon 100 doi tác dang ký tham du
  • Các ban tre hào hung trai nghiem cam bien MESH cua Sony
  • Trien lãm Quoc te xe hai bánh VIETNAM CYCLE 2018 dien ra tu 15-18/11

Dien ra tu ngày 07 – 09/11/2018 tai Trung tâm Hoi cho và Trien lãm Sài Gòn (SECC), trien lãm VietWater 2018 là su kien thuong mai ngành nuoc duy nhat tai Viet Nam, duoc chu trì boi Hoi Cap Thoát Nuoc Viet Nam (VWSA) và ho tro boi Bo Xây Dung Viet Nam (MOC).


Nam trong khuôn kho trien lãm lan này, Taiwan Excellence dã gioi thieu 13 thuong hieu dan dau ngành công nghiep nuoc Dài Loan dã gioi thieu nhung san pham tích hop công nghe thông minh, tu dong hóa, thân thien voi nguoi su dung và môi truong.


Không gian Trải nghiệm Taiwan Excellence tại VietWater 2018

Các thiet bi duoc gioi thieu hau het deu ung dung các công nghe uu viet trong ngành nuoc nhu công nghe tiet kiem nang luong ECO-TEC, công nghe mang không dây 2G/3G/4G, công nghe cam bien hình anh, công nghe xu lý nuoc FBR-Fenton..,


Song song voi Không gian Trai nghiem Taiwan Excellence, hoi thao voi chu de “Dot phá Công nghe Ngành nuoc: Huong toi Tuong lai Ben vung” là mot hoat dong chính duoc Taiwan Excellence dau tu thuc hien nham mang den mot cái nhìn tong quan ve nhung xu huong moi noi cung nhu kinh nghiem thuc te trong trien khai các du án ngành nuoc tai Dài Loan và trên the gioi.


Tham gia cùng voi Taiwan Excellence tai su kien lan này còn có su xuat hien cua 2 dai dien là Gian hàng Dài Loan và Du án Mua bán Toàn cau cua Chính phu (GPA). Voi trong tâm dành cho su kien nam nay là cai thien chat luong nuoc, xu lý nuoc thai và chat thai, ho se mang den nhung giai pháp cho ngành nuoc – mot trong muoi ngành công nghiep moi noi duoc Dài Loan uu tiên chú trong.


Không gian Trai nghiem Taiwan Excellence thu hút khá dông khách tham quan.

Nhung công nghe ngành nuoc dot phá cua Taiwan Excellence tai trien lãm VietWater 2018:


- LCW: Bình loc nuoc nóng lanh duoc thiet ke voi kieu dáng mem mai, thanh lich, màu sac sang trong trang và bac, bang dieu khien cam ung thông minh voi tinh the Swarovski. Ngoài ra, san pham duoc tích hop công nghe ECO TEC thân thien voi môi truong, dáy mo khoá nuoc nóng, bo phát hien rò ri cùng 5 lop loc sach.


- EMS: He thong dong ho doc du lieu thông minh tích hop nhieu tính nang quan lý nhu phát hien rò ri, canh bao dòng chay nguoc, ghi du lieu tong luong tiêu thu theo chu kì, v.v. Dây duoc cho là mot giai pháp không the thieu mang lai loi ích kinh te cao và giúp quan lí khu nhà o thông minh hieu qua.


- EVER-CLEAR: FBR-Fenton là công nghe xu lý nuoc thai toi uu duoc mô phong theo quy trình loc sach nuoc thai cao cap de có the dáp ung duoc tiêu chuan oxy hoá hoc (COD - Chemical Oxygen Demand) ngày càng nghiêm ngat. So sánh voi các công nghe oxy hoá tiên tien khác, FBR-Fenton mang tính hieu qua và kinh te cao hon trong viec giam tai chi so COD.


- FENRI: FENRI chuyên cung cap các dich vu giám sát và kiem tra chat luong nguon nuoc liên tuc thông qua he thong dám mây. Fenri hop tác voi các nhà cung cap he thong và cam bien, dong thoi cam ket cung cap các dich vu tu van, lap dat và hieu chinh tích hop.


- Ketech: ChemMIT A7000 Lite là bo giám sát duoc thiet ke nho gon voi do tinh xao cao cung nhu loi ích dáng ke ve mat kinh te; san pham cung cap nen tang de hien thi và xu lý, quan lý do pH, ORP (Kha nang Oxy hóa – khu), do dan dien, nhiet do và luong Oxy hòa tan.


Taiwan Excellence tiếp tục đồng hành cùng triển lãm VietWater 2018

Đến với Không gian Trải nghiệm Taiwan Excellence tại VietWater 2018, khách tham quan có cơ hội tiếp cận với đa dạng các dòng sản phẩm ngành nước, từ thiết bị gia đình như Máy lọc nước của LCW, thiết bị doanh nghiệp như Bộ giám sát chất lượng nước của Ketech…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: