Hơn 80% máy tính bán ra nhiễm mã độc do cài đặt sẵn phần mềm lậu

Theo báo cáo PC Test Purchase Sweep của Microsoft, 84% các máy tính tại Châu Á được cài sẵn phần mềm lậu trước khi đến tay khách hàng đều bị nhiễm mã độc, phổ biến nhất là Trojan và virus.


 • Microsoft Kaizala: ứng dụng chat trực tuyến cho doanh nghiệp
 • Sử dụng máy tính trên 4 năm chưa hẳn đã tiết kiệm
 • Kaspersky Lab phát hiện lỗ hổng zero-day trên Microsoft Windows
 • 2021: chuyển đổi số sẽ đóng góp hơn 1 nghìn tỷ USD vào GDP của Châu Á Thái Bình Dương

Theo đó, các mẫu máy tính này thường được bán tại các cửa hàng với chiết khấu và ưu đãi tặng kèm gói phần mềm để thu hút người mua. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng cung cấp phần mềm “chính hãng”, thay vào đó, họ sẽ cài đặt sẵn các phần mềm lậu vào máy tính trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng.


Đặc biệt hơn, để có thể cài đặt phần mềm lậu vào máy tính, các cửa hàng thường có xu hướng vô hiệu hóa những tính năng bảo vệ hay phần mềm chống virus và Windows Defender. Chính vì vậy, thiết bị đó sẽ rất dễ dàng bị tấn công.


Điều này rất đáng báo động, nhất là khi khách hàng mua những thiết bị ở mức chiết khấu hấp dẫn, kèm theo một số phần mềm “miễn phí” mà không nhận ra những rủi ro họ sẽ phải đối mặt. Cụ thể, người dùng sẽ dễ dàng bị mất dữ liệu, bao gồm tài liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm như mật khẩu và thông tin tài chính, cũng như trộm danh tính truy cập các mạng xã hội và tài khoản email của mình.


Phó Giáo sư Biplab Sikdar, Khoa Điện & Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Khối Kỹ thuật cho biết: “Người dùng thường sử dụng phần mềm lậu để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chi phí tài chính để khắc phục những tổn thất do sử dụng phần mềm lậu và những rủi ro khác do chúng gây ra là những thứ mà người dùng cần phải cân nhắc.”


Hãy bảo vệ chính mình!


“Sử dụng phần mềm chính hãng là điều đầu tiên chúng ta cần làm để chống lại các tội phạm mạng,” bà Mary Jo Schrade, Trợ lý Tổng tư vấn & Giám đốc khu vực, Đơn vị tội phạm kỹ thuật số, Microsoft Châu Á chia sẻ.


Bên cạnh việc nói không với phần mềm lậu, các chuyên gia khuyên như sau:


 • Luôn cập nhật các phiên bản vá lỗi an ninh mới nhất, những bản này thường không mất phí.
 • Tránh truy cập các trang web nguy hiểm, có nội dung người lớn, thông tin bất hợp pháp hoặc các cổng chia sẻ file công cộng.
 • Tránh dụng những phần mềm quá cũ, không được hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi an ninh bởi nhà sản xuất.

Hon 80% may tinh ban ra nhiem ma doc do cai dat san phan mem lau


Theo bao cao PC Test Purchase Sweep cua Microsoft, 84% cac may tinh tai Chau A duoc cai san phan mem lau truoc khi den tay khach hang deu bi nhiem ma doc, pho bien nhat la Trojan va virus.


 • Microsoft Kaizala: ung dung chat truc tuyen cho doanh nghiep
 • Su dung máy tính trên 4 nam chua han dã tiet kiem
 • Kaspersky Lab phát hien lo hong zero-day trên Microsoft Windows
 • 2021: chuyen doi so se dóng góp hon 1 nghìn ty USD vào GDP cua Châu Á Thái Bình Duong

Theo dó, các mau máy tính này thuong duoc bán tai các cua hàng voi chiet khau và uu dãi tang kèm gói phan mem de thu hút nguoi mua. Tuy nhiên, không phai cua hàng nào cung cung cap phan mem “chính hãng”, thay vào dó, ho se cài dat san các phan mem lau vào máy tính truoc khi bàn giao thiet bi cho khách hàng.


Dac biet hon, de có the cài dat phan mem lau vào máy tính, các cua hàng thuong có xu huong vô hieu hóa nhung tính nang bao ve hay phan mem chong virus và Windows Defender. Chính vì vay, thiet bi dó se rat de dàng bi tan công.


Dieu này rat dáng báo dong, nhat là khi khách hàng mua nhung thiet bi o muc chiet khau hap dan, kèm theo mot so phan mem “mien phí” mà không nhan ra nhung rui ro ho se phai doi mat. Cu the, nguoi dùng se de dàng bi mat du lieu, bao gom tài lieu cá nhân và thông tin nhay cam nhu mat khau và thông tin tài chính, cung nhu trom danh tính truy cap các mang xã hoi và tài khoan email cua mình.


Phó Giáo su Biplab Sikdar, Khoa Dien & Ky thuat Máy tính, Dai hoc Quoc gia Singapore (NUS), Khoi Ky thuat cho biet: “Nguoi dùng thuong su dung phan mem lau de tiet kiem chi phí. Tuy nhiên, chi phí tài chính de khac phuc nhung ton that do su dung phan mem lau và nhung rui ro khác do chúng gây ra là nhung thu mà nguoi dùng can phai cân nhac.”


Hãy bao ve chính mình!


“Su dung phan mem chính hãng là dieu dau tiên chúng ta can làm de chong lai các toi pham mang,” bà Mary Jo Schrade, Tro lý Tong tu van & Giám doc khu vuc, Don vi toi pham ky thuat so, Microsoft Châu Á chia se.


Bên canh viec nói không voi phan mem lau, các chuyên gia khuyên nhu sau:


 • Luôn cap nhat các phiên ban vá loi an ninh moi nhat, nhung ban này thuong không mat phí.
 • Tránh truy cap các trang web nguy hiem, có noi dung nguoi lon, thông tin bat hop pháp hoac các cong chia se file công cong.
 • Tránh dung nhung phan mem quá cu, không duoc ho tro cap nhat các ban vá loi an ninh boi nhà san xuat.


Hơn 80% máy tính bán ra nhiễm mã độc do cài đặt sẵn phần mềm lậu

Theo báo cáo PC Test Purchase Sweep của Microsoft, 84% các máy tính tại Châu Á được cài sẵn phần mềm lậu trước khi đến tay khách hàng đều bị nhiễm mã độc, phổ biến nhất là Trojan và virus.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: