Khoảng 280.000 camera an ninh Hikvision, Dahua và Avtech tại Việt Nam có lỗ hổng bảo mật

Theo Cục An toàn thông tin, camera an ninh tại Việt Nam tồn tại nhiều lỗi, dễ bị tấn công mạng là do thiết bị đã tồn tại sẵn lỗ hổng, hoặc do người dùng để nguyên mật khẩu mặc định hay đặt mật khẩu dễ đoán. Ngoài ra, 5 tỉnh, thành phố có số lượng camera an ninh tồn tại lỗ hổng nhiều nhất lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thái Nguyên.  • Nỗi lo bảo mật từ camera giám sát thương hiệu Dahua và Hikvision

Trong khuôn khổ Triển lãm và Hội thảo quốc tế Smart IoT Việt Nam 2018 với chủ đề “Hiện thực hóa tiềm năng và khai phá thị trường IoT của Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức sáng 24/10/2018 tại TP.HCM, Phó Cục trưởng Cục an toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết rằng, hàng trăm ngàn camera an ninh tại Việt Nam tồn tại các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm. Cụ thể, trong số các camera an ninh được sử dụng tại Việt Nam, 316.712 thiết bị (được lắp đặt tại nhà riêng, cửa hàng, nhà xưởng, văn phòng,…) đang tồn tại lỗ hổng gây nguy cơ mất an toàn thông tin.


Camera an ninh Dahua tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật


Theo các chuyên gia công nghệ, việc camera an ninh tồn tại lỗ hổng có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho người dùng. Cụ thể, hacker có thể lợi dụng các lỗ hổng này để xâm nhập camera, xem hình ảnh do camera ghi lại. Nguy hiểm hơn, hacker có thể lấy hình ảnh nhạy cảm của chủ nhân mà camera ghi lại để phát tán lên mạng, lên website khiêu dâm hay thậm chí dùng để tống tiền chủ nhân.


5 tỉnh, thành phố có số lượng camera an ninh tồn tại lỗ hổng nhiều nhất lần lượt là Hà Nội (gần 60.000 thiết bị), TP HCM (gần 48.000 thiết bị), Hải Phòng (gần 7.000), Đà Nẵng (hơn 4.500) và Thái Nguyên (hơn 2.700). Ba nhà sản xuất có thiết bị camera đang được sử dụng tại Việt Nam tồn tại lỗ hổng nhiều nhất là Hikvision (hơn 210.000 thiết bị), Dahua (gần 50.000) và Avtech (khoảng 20.000).


(theo NLD)

Khoang 280.000 camera an ninh Hikvision, Dahua va Avtech tai Viet Nam co lo hong bao mat


Theo Cuc An toan thong tin, camera an ninh tai Viet Nam ton tai nhieu loi, de bi tan cong mang la do thiet bi da ton tai san lo hong, hoac do nguoi dung de nguyen mat khau mac dinh hay dat mat khau de doan. Ngoai ra, 5 tinh, thanh pho co so luong camera an ninh ton tai lo hong nhieu nhat lan luot la Ha Noi, TP.HCM, Hai Phong, Da Nang va Thai Nguyen.  • Noi lo bao mat tu camera giám sát thuong hieu Dahua và Hikvision

Trong khuôn kho Trien lãm và Hoi thao quoc te Smart IoT Viet Nam 2018 voi chu de “Hien thuc hóa tiem nang và khai phá thi truong IoT cua Viet Nam” do Bo Thông tin và Truyen thông, Hiep hoi Internet Viet Nam to chuc sáng 24/10/2018 tai TP.HCM, Phó Cuc truong Cuc an toàn thông tin - Bo Thông tin và Truyen thông Nguyen Huy Dung cho biet rang, hàng tram ngàn camera an ninh tai Viet Nam ton tai các lo hong bao mat nguy hiem. Cu the, trong so các camera an ninh duoc su dung tai Viet Nam, 316.712 thiet bi (duoc lap dat tai nhà riêng, cua hàng, nhà xuong, van phòng,…) dang ton tai lo hong gây nguy co mat an toàn thông tin.


Camera an ninh Dahua ton tai nhieu lo hong bao mat


Theo các chuyên gia công nghe, viec camera an ninh ton tai lo hong có the gây ra nhieu nguy hiem cho nguoi dùng. Cu the, hacker có the loi dung các lo hong này de xâm nhap camera, xem hình anh do camera ghi lai. Nguy hiem hon, hacker có the lay hình anh nhay cam cua chu nhân mà camera ghi lai de phát tán lên mang, lên website khiêu dâm hay tham chí dùng de tong tien chu nhân.


5 tinh, thành pho có so luong camera an ninh ton tai lo hong nhieu nhat lan luot là Hà Noi (gan 60.000 thiet bi), TP HCM (gan 48.000 thiet bi), Hai Phòng (gan 7.000), Dà Nang (hon 4.500) và Thái Nguyên (hon 2.700). Ba nhà san xuat có thiet bi camera dang duoc su dung tai Viet Nam ton tai lo hong nhieu nhat là Hikvision (hon 210.000 thiet bi), Dahua (gan 50.000) và Avtech (khoang 20.000).


(theo NLD)


Khoảng 280.000 camera an ninh Hikvision, Dahua và Avtech tại Việt Nam có lỗ hổng bảo mật

Theo Cục An toàn thông tin, camera an ninh tại Việt Nam tồn tại nhiều lỗi, dễ bị tấn công mạng là do thiết bị đã tồn tại sẵn lỗ hổng, hoặc do người dùng để nguyên mật khẩu mặc định hay đặt mật khẩu dễ đoán. Ngoài ra, 5 tỉnh, thành phố có số lượng camera an ninh tồn tại lỗ hổng nhiều nhất lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thái Nguyên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: