Giá RAM và SSD sẽ giảm mạnh trong suốt năm 2019

Một tin tốt lành dành cho người tiêu dùng là việc giá các chip nhớ DRAM và NAND sẽ giảm kể từ quý IV năm nay.


Điều này đồng nghĩa với việc chuỗi ngày giá bộ nhớ tăng chóng mặt (đã kéo dài 9 tháng qua) sẽ chấm dứt. Theo DRAMeXchange, xu hướng giảm sẽ diễn ra suốt năm 2019, với mức giảm trung bình khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm 2018.


Có khá nhiều nguyên nhân được đề cập tới, trong đó bao gồm cả việc thị trường điện thoại thông minh sẽ không tăng trưởng đột phá trong năm 2019 như đã diễn ra trong năm nay. Bên cạnh đó, việc Intel không thể cung cấp đủ số chip đáp ứng lắp ráp máy tính cá nhân mới cũng khiến nhu cầu bộ nhớ RAM và ổ SSD giảm đi. Trong khi đó, các nhà sản xuất hiện đang ước tính sản lượng chip DRAM sẽ tăng tới 22% trong năm 2019. Sự thừa mứa các chip nhớ như vậy đương nhiên sẽ khiến giá thành giảm đi.


Xu hướng tương tự cũng diễn ra đối với chip nhớ flash NAND, với dự đoán mức giá sẽ giảm khoảng 10% trong quý III-2018 và giảm tiếp 10-15% trong quý cuối năm. Bước sang năm 2019, giá chip nhớ nhóm này sẽ còn giảm tiếp 25-30% do khả năng sản xuất NAND 3D được cải thiện đáng kể. Đây được xem là một phần hệ quả từ việc các nhà sản xuất SSD dành cho môi trường chuyên dụng sẽ cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới.


Cũng cần lưu ý rằng, thị trường bộ nhớ toàn cầu chắc chắn sẽ chịu tác động từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài vấn đề xuất nhập khẩu, ảnh hưởng khó đoán định cũng sẽ xảy ra, nếu các nhà sản xuất lo ngại rủi ro và trì hoãn việc mở rộng sản xuất cũng như chuyển đổi sang thiết bị NAND 3D 96 lớp.

Gia RAM va SSD se giam manh trong suot nam 2019


Mot tin tot lanh danh cho nguoi tieu dung la viec gia cac chip nho DRAM va NAND se giam ke tu quy IV nam nay.


Dieu này dong nghia voi viec chuoi ngày giá bo nho tang chóng mat (dã kéo dài 9 tháng qua) se cham dut. Theo DRAMeXchange, xu huong giam se dien ra suot nam 2019, voi muc giam trung bình khoang 15-20% so voi cùng ky nam 2018.


Có khá nhieu nguyên nhân duoc de cap toi, trong dó bao gom ca viec thi truong dien thoai thông minh se không tang truong dot phá trong nam 2019 nhu dã dien ra trong nam nay. Bên canh dó, viec Intel không the cung cap du so chip dáp ung lap ráp máy tính cá nhân moi cung khien nhu cau bo nho RAM và o SSD giam di. Trong khi dó, các nhà san xuat hien dang uoc tính san luong chip DRAM se tang toi 22% trong nam 2019. Su thua mua các chip nho nhu vay duong nhiên se khien giá thành giam di.


Xu huong tuong tu cung dien ra doi voi chip nho flash NAND, voi du doán muc giá se giam khoang 10% trong quý III-2018 và giam tiep 10-15% trong quý cuoi nam. Buoc sang nam 2019, giá chip nho nhóm này se còn giam tiep 25-30% do kha nang san xuat NAND 3D duoc cai thien dáng ke. Dây duoc xem là mot phan he qua tu viec các nhà san xuat SSD dành cho môi truong chuyên dung se canh tranh khoc liet trong thoi gian toi.


Cung can luu ý rang, thi truong bo nho toàn cau chac chan se chiu tác dong tu cuoc chien thuong mai giua My và Trung Quoc. Ngoài van de xuat nhap khau, anh huong khó doán dinh cung se xay ra, neu các nhà san xuat lo ngai rui ro và trì hoãn viec mo rong san xuat cung nhu chuyen doi sang thiet bi NAND 3D 96 lop.


Giá RAM và SSD sẽ giảm mạnh trong suốt năm 2019

Một tin tốt lành dành cho người tiêu dùng là việc giá các chip nhớ DRAM và NAND sẽ giảm kể từ quý IV năm nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: