Lãnh đạo TP.HCM tiếp đoàn đại biểu Bộ KHCN Lào

Vào trưa ngày 14/8, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Bộ KHCN nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thứ trưởng Sundara Sourioudong dẫn đầu đang có chuyến thăm, và làm việc tại Việt Nam.


  • Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học: Còn nhiều trăn trở?
  • Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa TP.HCM và Israel
  • Phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Về phía Sở KHCN Thành phố, cùng dự buổi làm việc và tiếp đoàn công tác Bộ KHCN Lào với lãnh đạo UBND TP.HCM là Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Thanh, cùng đại diện một số phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở KHCN Thành phố.


Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vui mừng đón tiếp đoàn trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy, thủy chung Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; các chuyến thăm lẫn nhau được duy trì thường xuyên đặc biệt là ở các cấp cao nhất.


Theo Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm, TP.HCM là một trong những địa phương tích cực hợp tác với các địa phương của Lào, đóng góp vào việc củng cố mối quan hệ chung giữa hai nước; đồng thời bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn, hai bên sẽ tiếp tục có những hợp tác chặt chẽ, cụ thể ở lĩnh vực khoa học công nghệ – động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia.


Lãnh đạo TP.HCM (bên phải) tiếp đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cũng đã gửi lời chia buồn trước những tổn thất nặng nề của tỉnh Attapeu vì vỡ đập thủy điện; đồng thời cho biết Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã dẫn đoàn sang thăm hỏi và chia sẻ cùng người dân gặp nạn. Thành đoàn TP.HCM và báo Tuổi trẻ cũng kịp thời có những hỗ trợ, chia sẻ chung cùng tỉnh Attapeu…


Thứ trưởng Bộ KHCN Lào Sundara Sourioudong trân trọng và cám ơn sự đón tiếp của TP.HCM, cũng như sự chia sẻ của Thành phố về sự cố vỡ đập vừa qua tại tỉnh Attapeu. Theo chủ trương hợp tác giữa hai Bộ KHCN của hai nước, đoàn đại biểu Bộ KHCN Lào sang thăm Việt Nam nhằm tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về các chính sách thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu của Việt Nam.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM cũng đã giới thiệu sơ nét với đoàn bạn về các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ của Thành phố (đặc biệt trong giai đoạn 2016 – 2020), cùng hệ thống quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại TP.HCM.


Theo www.hcmcpv.org.vn

Lanh dao TP.HCM tiep doan dai bieu Bo KHCN Lao


Vao trua ngay 14/8, Pho Chu tich thuong truc UBND TP.HCM Le Thanh Liem da tiep va lam viec voi doan dai bieu Bo KHCN nuoc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao do Thu truong Sundara Sourioudong dan dau dang co chuyen tham, va lam viec tai Viet Nam.


  • Thuong mai hóa ket qua nghiên cuu khoa hoc: Còn nhieu tran tro?
  • Thúc day hoat dong khoi nghiep doi moi sáng tao giua TP.HCM và Israel
  • Phát dong Cuoc thi Doi moi sáng tao trong nông nghiep ung dung công nghe cao

Ve phía So KHCN Thành pho, cùng du buoi làm viec và tiep doàn công tác Bo KHCN Lào voi lãnh dao UBND TP.HCM là Phó Giám doc Nguyen Khac Thanh, cùng dai dien mot so phòng, ban chuyên môn truc thuoc So KHCN Thành pho.


Phó Chu tich thuong truc UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vui mung dón tiep doàn trong boi canh moi quan he huu nghi truyen thong, tin cay, thuy chung Viet Nam - Lào ngày càng hieu qua, di vào chieu sâu; các chuyen tham lan nhau duoc duy trì thuong xuyên dac biet là o các cap cao nhat.


Theo Phó Chu tich Lê Thanh Liêm, TP.HCM là mot trong nhung dia phuong tích cuc hop tác voi các dia phuong cua Lào, dóng góp vào viec cung co moi quan he chung giua hai nuoc; dong thoi bày to hy vong qua chuyen tham và làm viec lan này cua doàn, hai bên se tiep tuc có nhung hop tác chat che, cu the o linh vuc khoa hoc công nghe – dong luc thúc day phát trien kinh te - xã hoi cua ca hai quoc gia.


Lãnh dao TP.HCM (bên phai) tiep doàn dai bieu Bo Khoa hoc và Công nghe Lào.

Phó Chu tich Thuong truc UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cung dã gui loi chia buon truoc nhung ton that nang ne cua tinh Attapeu vì vo dap thuy dien; dong thoi cho biet Phó Bí thu Thành uy TP.HCM Võ Thi Dung dã dan doàn sang tham hoi và chia se cùng nguoi dân gap nan. Thành doàn TP.HCM và báo Tuoi tre cung kip thoi có nhung ho tro, chia se chung cùng tinh Attapeu…


Thu truong Bo KHCN Lào Sundara Sourioudong trân trong và cám on su dón tiep cua TP.HCM, cung nhu su chia se cua Thành pho ve su co vo dap vua qua tai tinh Attapeu. Theo chu truong hop tác giua hai Bo KHCN cua hai nuoc, doàn dai bieu Bo KHCN Lào sang tham Viet Nam nham tìm hieu, hoc tap kinh nghiem ve các chính sách thúc day phát trien khoa hoc - công nghe và linh vuc so huu trí tue mà TP.HCM là mot trong nhung dia phuong di dau cua Viet Nam.


Tai buoi làm viec, lãnh dao TP.HCM cung dã gioi thieu so nét voi doàn ban ve các chính sách ho tro phát trien linh vuc khoa hoc công nghe cua Thành pho (dac biet trong giai doan 2016 – 2020), cùng he thong quan lý nhà nuoc ve so huu trí tue, chính sách ho tro phát trien tài san trí tue tai TP.HCM.


Theo www.hcmcpv.org.vn


Lãnh đạo TP.HCM tiếp đoàn đại biểu Bộ KHCN Lào

Vào trưa ngày 14/8, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Bộ KHCN nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thứ trưởng Sundara Sourioudong dẫn đầu đang có chuyến thăm, và làm việc tại Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: