Cơ hội sở hữu ZenFone Max Pro M1 và ZenFone 5Z giá hấp dẫn

Vào ngày 17/8, Asus sẽ tiếp tục mang đến cơ hội đặc biệt để khách hàng có thể sở hữu ngay ZenFone Max Pro M1 phiên bản 4GB/64GB, 6GB/64GB và ZenFone 5Z với mức giá hấp dẫn nhất.


 • ASUS mở rộng dịch vụ bảo hành siêu tốc cho fan ZenFone
 • Sắp có thuốc trị lỗi không thể sạc nhanh trên Google Pixel XL
 • Asus chính thức mở bán ZenFone 5Z, giá 12,5 triệu đồng
 • Đã có thể đặt mua Oppo F9 tại FPT Shop
 • Google thừa nhận đang theo dõi người sử dụng

Sau nhiều đón nhận tích cực của người dùng trong các đợt flash sale ZenFone Max Pro phiên bản 3GB/32GB, Asus sẽ tiếp tục mang đến cơ hội đặc biệt để khách hàng có thể sở hữu ngay ZenFone Max Pro M1 phiên bản 4GB/64GB, 6GB/64GB và ZenFone 5Z với mức giá hấp dẫn.


Cụ thể, chỉ duy nhất trong khung giờ từ 9:00 – 13:00 ngày 17/8/2018, người dùng tham gia vào chương trình Bom tấn Flash Sale” bằng cách truy cập đường link: http://bit.ly/2mMtuDb sẽ có cơ hội sở hữu ZenFone Max Pro M1 với mức giá tốt nhất như:

Giá bán lẻ chính thức


Giá đặc biệt trong Flash Sale


ZenFone Max Pro M1 3GB/32GB


4,29 triệu đồng


3,99 triệu đồng


ZenFone Max Pro M1 4GB/64GB


5,29 triệu đồng


4,99 triệu đồng


ZenFone Max Pro M1 6GB/64GB


6,49 triệu đồng


5,99 triệu đồng


ZenFone 5Z 6GB/128GB


12,49 triệu đồng


11,49 triệu đồng


Đặt biệt trong dịp này, Asus cũng sẽ mang ưu đãi đặt biệt cho khách hàng chọn mua “siêu phẩm” ZenFone 5Z với mức giá trong flash sale chỉ còn 11,49 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng với với giá bán lẻ chính thức là 12,49 triệu đồng.


Cùng với việc mang lại ưu đãi hấp dẫn về giá, Shopee cũng đảm bảo phương thức bảo hành chính hãng miễn phí cho mọi đơn hàng Zenfone Max Pro M1 và ZenFone 5Z trên toàn quốc Trường hợp sản phẩm lỗi phần cứng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng từ Shopee, khách hàng có thể liên hệ trung tâm Asus đổi máy theo phương thức “1 đổi 1” hoặc liên hệ Shopee sẽ kiểm tra và hoàn tiền. Riêng với các khách hàng tại khu vực TP.HCM, thời gian giao hàng sẽ được rút ngắn chỉ còn trong 4 giờ.


Cơ hội sở hữu ZenFone Max Pro M1 và ZenFone 5Z giá hấp dẫnCo hoi so huu ZenFone Max Pro M1 va ZenFone 5Z gia hap dan


Vao ngay 17/8, Asus se tiep tuc mang den co hoi dac biet de khach hang co the so huu ngay ZenFone Max Pro M1 phien ban 4GB/64GB, 6GB/64GB va ZenFone 5Z voi muc gia hap dan nhat.


 • ASUS mo rong dich vu bao hành siêu toc cho fan ZenFone
 • Sap có thuoc tri loi không the sac nhanh trên Google Pixel XL
 • Asus chính thuc mo bán ZenFone 5Z, giá 12,5 trieu dong
 • Dã có the dat mua Oppo F9 tai FPT Shop
 • Google thua nhan dang theo dõi nguoi su dung

Sau nhieu dón nhan tích cuc cua nguoi dùng trong các dot flash sale ZenFone Max Pro phiên ban 3GB/32GB, Asus se tiep tuc mang den co hoi dac biet de khách hàng có the so huu ngay ZenFone Max Pro M1 phiên ban 4GB/64GB, 6GB/64GB và ZenFone 5Z voi muc giá hap dan.


Cu the, chi duy nhat trong khung gio tu 9:00 – 13:00 ngày 17/8/2018, nguoi dùng tham gia vào chuong trình Bom tan Flash Sale” bang cách truy cap duong link: http://bit.ly/2mMtuDb se có co hoi so huu ZenFone Max Pro M1 voi muc giá tot nhat nhu:

Giá bán le chính thuc


Giá dac biet trong Flash Sale


ZenFone Max Pro M1 3GB/32GB


4,29 trieu dong


3,99 trieu dong


ZenFone Max Pro M1 4GB/64GB


5,29 trieu dong


4,99 trieu dong


ZenFone Max Pro M1 6GB/64GB


6,49 trieu dong


5,99 trieu dong


ZenFone 5Z 6GB/128GB


12,49 trieu dong


11,49 trieu dong


Dat biet trong dip này, Asus cung se mang uu dãi dat biet cho khách hàng chon mua “siêu pham” ZenFone 5Z voi muc giá trong flash sale chi còn 11,49 trieu dong, giam 1 trieu dong voi voi giá bán le chính thuc là 12,49 trieu dong.


Cùng voi viec mang lai uu dãi hap dan ve giá, Shopee cung dam bao phuong thuc bao hành chính hãng mien phí cho moi don hàng Zenfone Max Pro M1 và ZenFone 5Z trên toàn quoc Truong hop san pham loi phan cung trong vòng 7 ngày ke tu ngày nhan hàng tu Shopee, khách hàng có the liên he trung tâm Asus doi máy theo phuong thuc “1 doi 1” hoac liên he Shopee se kiem tra và hoàn tien. Riêng voi các khách hàng tai khu vuc TP.HCM, thoi gian giao hàng se duoc rút ngan chi còn trong 4 gio.


Co hoi so huu ZenFone Max Pro M1 va ZenFone 5Z gia hap dan
Cơ hội sở hữu ZenFone Max Pro M1 và ZenFone 5Z giá hấp dẫn

Vào ngày 17/8, Asus sẽ tiếp tục mang đến cơ hội đặc biệt để khách hàng có thể sở hữu ngay ZenFone Max Pro M1 phiên bản 4GB/64GB, 6GB/64GB và ZenFone 5Z với mức giá hấp dẫn nhất.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: