Cách đăng ký tham gia nhóm thử nghiệm Skip Ahead trên Windows 10 April

Ngoài Fast Ring, Slow Ring và Release Preview, Microsoft còn đặt tên cho nhóm thử nghiệm mới là Skip Ahead.


Như đã biết, thông thường người dùng thích trải nghiệm trước các phiên bản thử nghiệm Windows 10 sẽ được lựa chọn tham gia nhóm kênh Fast Ring, Slow Ring và Release Preview của chương trình Windows Insider Program. Qua đó, người dùng theo các kênh thử nghiệm đã lựa chọn sẽ được Microsoft gửi đến các bản Windows 10 dùng thử phù hợp. Tuy nhiên, vẫn còn một kênh mới có tên gọi là Skip Ahead, cho phép người dùng tham gia sẽ là những người được ưu tiên tải và trải nghiệm thử các phiên bản Windows 10 mới nhất từ Microsoft, nhưng điều khó khăn là kênh này giới hạn người dùng đăng ký tham gia.


Cách đăng ký tham gia nhóm thử nghiệm Skip Ahead trên Windows 10 April

Mặc dù vậy, vẫn có giải pháp để bạn “lách luật” và đăng ký vào kênh Skip Ahead trên Windows 10. Nếu bạn quan tâm thì sau đây sẽ là hướng dẫn dành cho bạn.Bước 1: Truy cập vào Settings > Update & Security.

Bước 1: Truy cập vào Settings > Update & Security.Nhấp vào nhóm tùy chọn Windows Insider Program và tiến hành đăng ký tài khoản tham gia chương trình thử nghiệm Windows Insider Preview.

Nhấp vào nhóm tùy chọn Windows Insider Program và tiến hành đăng ký tài khoản tham gia chương trình thử nghiệm Windows Insider Preview.Bước 2: Hoàn tất đăng ký tài khoản Insider Preview, bạn hãy đóng cửa sổ Settings lại và nhấn phải chuột vào nút Start, chọn “Run”.

Bước 2: Hoàn tất đăng ký tài khoản Insider Preview, bạn hãy đóng cửa sổ Settings lại và nhấn phải chuột vào nút Start, chọn “Run”.Nhập lệnh “regedit” vào và nhấn OK hoặc phím ENTER.

Nhập lệnh “regedit” vào và nhấn OK hoặc phím ENTER.Bước 3: Cửa sổ Regedit Editor xuất hiện, hãy điều hướng đến đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Selection”.

Bước 3: Cửa sổ Regedit Editor xuất hiện, hãy điều hướng đến đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Selection”.Bước 4: Nhìn sang ô bên phải, tìm và nhấp đôi chuột vào “UIContentType”.

Bước 4: Nhìn sang ô bên phải, tìm và nhấp đôi chuột vào “UIContentType”.Thay đổi giá trị ở dòng Value data thành “Skip”, sau đó nhấn OK để lưu lại.

Thay đổi giá trị ở dòng Value data thành “Skip”, sau đó nhấn OK để lưu lại.Tiếp tục tìm và nhấp đôi chuột vào “UIRing”.

Tiếp tục tìm và nhấp đôi chuột vào “UIRing”.Thay đổi giá trị mặc định ở dòng Value data thành “WIF”, sau đó nhấn OK để lưu lại.

Thay đổi giá trị mặc định ở dòng Value data thành “WIF”, sau đó nhấn OK để lưu lại.Bước 5: Truy cập đến đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability”, tìm và nhấp đôi chuột vào “ContentType”.

Bước 5: Truy cập đến đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability”, tìm và nhấp đôi chuột vào “ContentType”.Thay đổi giá trị mặc định ở dòng Value data thành “Skip”, sau đó nhấn OK để lưu lại.

Thay đổi giá trị mặc định ở dòng Value data thành “Skip”, sau đó nhấn OK để lưu lại.Tiếp tục tìm và nhấp đôi chuột vào “Ring”.

Tiếp tục tìm và nhấp đôi chuột vào “Ring”.Thay đổi giá trị mặc định ở dòng Value data thành “Skip”, sau đó nhấn OK để lưu lại.

Thay đổi giá trị mặc định ở dòng Value data thành “Skip”, sau đó nhấn OK để lưu lại.Bước 6: Hoàn tất 2 thay đổi trên, bạn hãy khởi động lại Windows và truy cập lại vào Settings > Update & Security > Windows Insider Program. Tiến hành thay đổi lựa chọn trong “What kind of content would you like to receive” thành Skip Ahead.

Bước 6: Hoàn tất 2 thay đổi trên, bạn hãy khởi động lại Windows và truy cập lại vào Settings > Update & Security > Windows Insider Program. Tiến hành thay đổi lựa chọn trong “What kind of content would you like to receive” thành Skip Ahead.


Thế là xong, giờ bạn chỉ việc vào Windows Update, nhấn “Check Update” và sẽ thấy bản Windows mới tải về. Rất đơn giản phải không?


Cá nhân hóa toàn diện Windows 10 Spring Creators với Winaero TweakerCach dang ky tham gia nhom thu nghiem Skip Ahead tren Windows 10 April


Ngoai Fast Ring, Slow Ring va Release Preview, Microsoft con dat ten cho nhom thu nghiem moi la Skip Ahead.


Nhu da biet, thong thuong nguoi dung thich trai nghiem truoc cac phien ban thu nghiem Windows 10 se duoc lua chon tham gia nhom kenh Fast Ring, Slow Ring va Release Preview cua chuong trinh Windows Insider Program. Qua do, nguoi dung theo cac kenh thu nghiem da lua chon se duoc Microsoft gui den cac ban Windows 10 dung thu phu hop. Tuy nhien, van con mot kenh moi co ten goi la Skip Ahead, cho phep nguoi dung tham gia se la nhung nguoi duoc uu tien tai va trai nghiem thu cac phien ban Windows 10 moi nhat tu Microsoft, nhung dieu kho khan la kenh nay gioi han nguoi dung dang ky tham gia.


Cach dang ky tham gia nhom thu nghiem Skip Ahead tren Windows 10 April

Mac du vay, van co giai phap de ban “lach luat” va dang ky vao kenh Skip Ahead tren Windows 10. Neu ban quan tam thi sau day se la huong dan danh cho ban.Buoc 1: Truy cap vao Settings > Update & Security.

Buoc 1: Truy cap vao Settings > Update & Security.Nhap vao nhom tuy chon Windows Insider Program va tien hanh dang ky tai khoan tham gia chuong trinh thu nghiem Windows Insider Preview.

Nhap vao nhom tuy chon Windows Insider Program va tien hanh dang ky tai khoan tham gia chuong trinh thu nghiem Windows Insider Preview.Buoc 2: Hoan tat dang ky tai khoan Insider Preview, ban hay dong cua so Settings lai va nhan phai chuot vao nut Start, chon “Run”.

Buoc 2: Hoan tat dang ky tai khoan Insider Preview, ban hay dong cua so Settings lai va nhan phai chuot vao nut Start, chon “Run”.Nhap lenh “regedit” vao va nhan OK hoac phim ENTER.

Nhap lenh “regedit” vao va nhan OK hoac phim ENTER.Buoc 3: Cua so Regedit Editor xuat hien, hay dieu huong den duong dan “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Selection”.

Buoc 3: Cua so Regedit Editor xuat hien, hay dieu huong den duong dan “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Selection”.Buoc 4: Nhin sang o ben phai, tim va nhap doi chuot vao “UIContentType”.

Buoc 4: Nhin sang o ben phai, tim va nhap doi chuot vao “UIContentType”.Thay doi gia tri o dong Value data thanh “Skip”, sau do nhan OK de luu lai.

Thay doi gia tri o dong Value data thanh “Skip”, sau do nhan OK de luu lai.Tiep tuc tim va nhap doi chuot vao “UIRing”.

Tiep tuc tim va nhap doi chuot vao “UIRing”.Thay doi gia tri mac dinh o dong Value data thanh “WIF”, sau do nhan OK de luu lai.

Thay doi gia tri mac dinh o dong Value data thanh “WIF”, sau do nhan OK de luu lai.Buoc 5: Truy cap den duong dan “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability”, tim va nhap doi chuot vao “ContentType”.

Buoc 5: Truy cap den duong dan “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability”, tim va nhap doi chuot vao “ContentType”.Thay doi gia tri mac dinh o dong Value data thanh “Skip”, sau do nhan OK de luu lai.

Thay doi gia tri mac dinh o dong Value data thanh “Skip”, sau do nhan OK de luu lai.Tiep tuc tim va nhap doi chuot vao “Ring”.

Tiep tuc tim va nhap doi chuot vao “Ring”.Thay doi gia tri mac dinh o dong Value data thanh “Skip”, sau do nhan OK de luu lai.

Thay doi gia tri mac dinh o dong Value data thanh “Skip”, sau do nhan OK de luu lai.Buoc 6: Hoan tat 2 thay doi tren, ban hay khoi dong lai Windows va truy cap lai vao Settings > Update & Security > Windows Insider Program. Tien hanh thay doi lua chon trong “What kind of content would you like to receive” thanh Skip Ahead.

Buoc 6: Hoan tat 2 thay doi tren, ban hay khoi dong lai Windows va truy cap lai vao Settings > Update & Security > Windows Insider Program. Tien hanh thay doi lua chon trong “What kind of content would you like to receive” thanh Skip Ahead.


The la xong, gio ban chi viec vao Windows Update, nhan “Check Update” va se thay ban Windows moi tai ve. Rat don gian phai khong?


Ca nhan hoa toan dien Windows 10 Spring Creators voi Winaero Tweaker

Cách đăng ký tham gia nhóm thử nghiệm Skip Ahead trên Windows 10 April

Ngoài Fast Ring, Slow Ring và Release Preview, Microsoft còn đặt tên cho nhóm thử nghiệm mới là Skip Ahead.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá