Trải nghiệm ứng dụng du lịch thông minh tại Đài Bắc

Fun Travel in Taipei là ứng dụng di động miễn phí dành cho những người du lịch tự túc, muốn khám phá thành phố lớn nhất tại vùng lãnh thổ Đài Loan.


  • Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong kinh doanh du lịch
  • Cổng điện tử phát triển thương hiệu du lịch

Một trong những điểm tham quan thú vị dành cho cư dân thành phố Đài Bắc và các đoàn khách quốc tế chính là Trung tâm Điều khiển Giao thông.


Tại đây, bạn không chỉ được tìm hiểu về lịch sử phát triển giao thông của thành phố mà còn được hướng dẫn về tất cả phương tiện và dịch vụ giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, xe đạp Ubike.


Và ở chặng cuối của chuyến tham quan, bạn sẽ được giới thiệu ứng dụng di động Fun Travel In Taipei (viết tắt FTIT).


Giao diện chính của ứng dụng di động Fun Travel In Taipei (FTIT).

Điều đáng ngạc nhiên là ứng dụng này đã được đưa lên từ khá sớm, vào ngày 16/4/2013 khi Apple vừa tung ra dòng điện thoại iPhone 4S, theo thông tin về lịch sử phiên bản trên Apple App Store.


Còn tác giả của app cũng được ghi rõ trên AppStore: Sở Giao thông Thành phố Đài Bắc. Còn website của bên phát triển cũng ghi rõ http://its.taipei.gov.twHướng dẫn sử dụng app FTIT tại Trung tâm điều khiển giao thông thành phố Đài Bắc


Chia sẻ với PC World Việt Nam, ông Jason Chih-Ying Lin – hiện là chủ tịch công ty KKS Star – cho biết đây là một dự án nhỏ ông thực hiện khi còn là giữ chức vụ tổng giám đốc của Trung tâm Điều phối Giao thông Đài Bắc cũng như chủ trì các dự án xây dựng các nhà ga, xe buýt liên tỉnh tập trung như T9, City Hall. Ông và các đồng nghiệp đã xây dựng ứng dụng này dựa trên dữ liệu của Google Maps.


App FTIT là trung tâm cung cấp thông tin về các loại xe công cộng tại Đài Loan như xe buýt, MRT, taxi, Ubike. Bên cạnh đó, ứng dụng có mục Event, Travel cung cấp thông tin về các sự kiện theo lịch công khai của các tổ chức thành phố cũng như địa chỉ các di tích lịch sử của Đài Bắc.


Tuy nhiên, đối với các thông tin chi tiết và phức tạp như các tuyến tài điện ngầm hay các vị trí dịch vụ đỗ xe, ứng dụng sẽ có đường dẫn để người dùng tải về thêm các ứng dụng khác về tài điện ngầm Go!Taipei Metro và iTaipei Parking. Các ứng dụng đều rất thuận tiện. Đơn cử ứng dụng tàu điện ngầm, bạn sẽ luôn nắm trong tay một bản đồ các ga và các tuyến tàu chi tiết với hình ảnh phóng to thu nhỏ tùy thích. Riêng về taxi, ứng dụngcó số tổng đài của thành phố giúp du khách gọi xe thuận tiện với biểu giá công khai. Ông Jason cho biết lượng taxi của thành phố rất lớn nên không bao giờ thiếu taxi. Đài Bắc không có Uber, Grab và từ lâu cũng đã có app gọi xe của dành riêng cho các chủ xe tư nhân.


Giao diện của app Go!Taipei Metro

Ứng dụng FTIT chính là một nét “thông minh” của thành phố công nghệ Đài Bắc, thấy rõ qua qui hoạch và những bước triển khai tự tin và mạnh dạn.


Quay ngược yên xe lại khi trả xe... là cách thông báo cho đơn vị cung cấp dịch vụ biết chiếc xe này đang hỏng/hư.Trai nghiem ung dung du lich thong minh tai Dai Bac


Fun Travel in Taipei la ung dung di dong mien phi danh cho nhung nguoi du lich tu tuc, muon kham pha thanh pho lon nhat tai vung lanh tho Dai Loan.


  • Thúc day ung dung CNTT trong kinh doanh du lich
  • Cong dien tu phát trien thuong hieu du lich

Mot trong nhung diem tham quan thú vi dành cho cu dân thành pho Dài Bac và các doàn khách quoc te chính là Trung tâm Dieu khien Giao thông.


Tai dây, ban không chi duoc tìm hieu ve lich su phát trien giao thông cua thành pho mà còn duoc huong dan ve tat ca phuong tien và dich vu giao thông công cong nhu xe buýt, tàu dien ngam, xe dap Ubike.


Và o chang cuoi cua chuyen tham quan, ban se duoc gioi thieu ung dung di dong Fun Travel In Taipei (viet tat FTIT).


Giao dien chính cua ung dung di dong Fun Travel In Taipei (FTIT).

Dieu dáng ngac nhiên là ung dung này dã duoc dua lên tu khá som, vào ngày 16/4/2013 khi Apple vua tung ra dòng dien thoai iPhone 4S, theo thông tin ve lich su phiên ban trên Apple App Store.


Còn tác gia cua app cung duoc ghi rõ trên AppStore: So Giao thông Thành pho Dài Bac. Còn website cua bên phát trien cung ghi rõ http://its.taipei.gov.twHuong dan su dung app FTIT tai Trung tâm dieu khien giao thông thành pho Dài Bac


Chia se voi PC World Viet Nam, ông Jason Chih-Ying Lin – hien là chu tich công ty KKS Star – cho biet dây là mot du án nho ông thuc hien khi còn là giu chuc vu tong giám doc cua Trung tâm Dieu phoi Giao thông Dài Bac cung nhu chu trì các du án xây dung các nhà ga, xe buýt liên tinh tap trung nhu T9, City Hall. Ông và các dong nghiep dã xây dung ung dung này dua trên du lieu cua Google Maps.


App FTIT là trung tâm cung cap thông tin ve các loai xe công cong tai Dài Loan nhu xe buýt, MRT, taxi, Ubike. Bên canh dó, ung dung có muc Event, Travel cung cap thông tin ve các su kien theo lich công khai cua các to chuc thành pho cung nhu dia chi các di tích lich su cua Dài Bac.


Tuy nhiên, doi voi các thông tin chi tiet và phuc tap nhu các tuyen tài dien ngam hay các vi trí dich vu do xe, ung dung se có duong dan de nguoi dùng tai ve thêm các ung dung khác ve tài dien ngam Go!Taipei Metro và iTaipei Parking. Các ung dung deu rat thuan tien. Don cu ung dung tàu dien ngam, ban se luôn nam trong tay mot ban do các ga và các tuyen tàu chi tiet voi hình anh phóng to thu nho tùy thích. Riêng ve taxi, ung dungcó so tong dài cua thành pho giúp du khách goi xe thuan tien voi bieu giá công khai. Ông Jason cho biet luong taxi cua thành pho rat lon nên không bao gio thieu taxi. Dài Bac không có Uber, Grab và tu lâu cung dã có app goi xe cua dành riêng cho các chu xe tu nhân.


Giao dien cua app Go!Taipei Metro

Ung dung FTIT chính là mot nét “thông minh” cua thành pho công nghe Dài Bac, thay rõ qua qui hoach và nhung buoc trien khai tu tin và manh dan.


Quay nguoc yên xe lai khi tra xe... là cách thông báo cho don vi cung cap dich vu biet chiec xe này dang hong/hu.

Trải nghiệm ứng dụng du lịch thông minh tại Đài Bắc

Fun Travel in Taipei là ứng dụng di động miễn phí dành cho những người du lịch tự túc, muốn khám phá thành phố lớn nhất tại vùng lãnh thổ Đài Loan.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: