MobiFone đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa vinh dự đón nhận Giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017.


Sự kiện nằm trong chương trình “Liên hoan Doanh nghiệp Rồng Vàng & Thương hiệu Mạnh Việt Nam” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, diễn ra vào ngày 14/04/2018 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.


"Thương hiệu mạnh Việt Nam" là một giải thưởng uy tín trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc. Năm 2018 là năm thứ 13 chương trình được tổ chức với chủ đề “Kết nối thịnh vượng, tăng trưởng bền vững”. Các doanh nghiệp nhận giải là những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có kế hoạch chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cả về nhân lực, công nghệ, chất lượng, dịch vụ để chủ động đón những cơ hội và thách thức từ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.


Để lọt vào Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt chẽ từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu như: bảo vệ thương hiệu, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, quản trị nguồn nhân lực, năng lực đổi mới và tính bền vững, ổn định của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cam kết bảo vệ môi trường.


Giải thưởng này càng có ý nghĩa khích lệ to lớn với MobiFone khi đặt trong bối cảnh kinh tế cả nước năm 2017 nói chung và thị trường viễn thông - di động nói riêng, với nhiều thách thức: sự sụt giảm doanh thu từ các dịch vụ viễn thông truyền thống như thoại, tin nhắn, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt. Với MobiFone, còn có thêm khó khăn khi phải tập trung đầu tư cho giai đoạn chuyển đổi công nghệ từ 3G sang 4G, và xa hơn nữa là công nghệ 5G, sẵn sàng những điều kiện cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vượt qua những khó khăn, thách thức, kết quả sản xuất kinh doanh của MobiFone năm 2017 hết sức ấn tượng với doanh thu 44.339 tỉ đồng, đạt 100,3% kế hoạch và đạt lợi nhuận trước thuế là 5.589 tỉ đồng, là doanh nghiệp có tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cao tới 25,68%. MobiFone luôn nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp có năng suất lao động bình quân lớn nhất cả nước, đóng góp không nhỏ vào ngân sách quốc gia.


Những thành tựu nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã nâng cao giá trị thương hiệu của MobiFone, ghi nhận những đóng góp nổi bật của MobiFone vào nền kinh tế chung của cả nước cũng như đối với khối doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước nói chung.


Tại lễ trao thưởng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone chia sẻ: “Giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 là một tin vui ngay trước ngày hơn 5.000 CBCNV MobiFone kỉ niệm 25 năm ra đời thương hiệu MobiFone (16/4/1993 - 16/42018). Trong suốt quá trình một phần tư thế kỉ hình thành và phát triển, MobiFone đã liên tục đạt nhiều giải thưởng về thương hiệu do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng. Với MobiFone, đây chính là sự yêu mến của khách hàng, đối tác và toàn xã hội, khẳng định vị thế của mạng MobiFone trên thị trường. MobiFone sẽ tiếp tục hoàn thiện mình để xứng đáng với sự tin tưởng, lấy đó làm nguồn động lực để MobiFone vững bước trong quá trình phát triển và cạnh tranh trong tương lai, giữ vững thương hiệu và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.”

MobiFone dat danh hieu Top 10 Thuong hieu manh Viet Nam 2017


Tong cong ty Vien thong MobiFone vua vinh du don nhan Giai thuong Top 10 Thuong hieu manh Viet Nam nam 2017.


Su kien nam trong chuong trinh “Lien hoan Doanh nghiep Rong Vang & Thuong hieu Manh Viet Nam” do Thoi bao Kinh te Viet Nam to chuc, dien ra vao ngay 14/04/2018 tai Ha Noi va duoc truyen hinh truc tiep tren song VTV1 - Dai truyen hinh Viet Nam.


"Thuong hieu manh Viet Nam" la mot giai thuong uy tin trong cong dong cac doanh nghiep Viet Nam, thu hut su tham gia cua hang nghin doanh nghiep thuoc nhieu linh vuc khac nhau tren toan quoc. Nam 2018 la nam thu 13 chuong trinh duoc to chuc voi chu de “Ket noi thinh vuong, tang truong ben vung”. Cac doanh nghiep nhan giai la nhung doanh nghiep co thanh tich xuat sac trong hoat dong san xuat kinh doanh, co ke hoach chien luoc nang cao nang luc canh tranh ca ve nhan luc, cong nghe, chat luong, dich vu de chu dong don nhung co hoi va thach thuc tu hoi nhap kinh te quoc te ngay cang sau rong.


De lot vao Top 10 Thuong hieu manh Viet Nam nam 2017, Tong cong ty Vien thong MobiFone da vuot qua nhung tieu chi danh gia chat che tu cac chuyen gia kinh te hang dau nhu: bao ve thuong hieu, chat luong san pham - dich vu, ket qua kinh doanh, nang luc lanh dao, quan tri nguon nhan luc, nang luc doi moi va tinh ben vung, on dinh cua doanh nghiep, trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep va cam ket bao ve moi truong.


Giai thuong nay cang co y nghia khich le to lon voi MobiFone khi dat trong boi canh kinh te ca nuoc nam 2017 noi chung va thi truong vien thong - di dong noi rieng, voi nhieu thach thuc: su sut giam doanh thu tu cac dich vu vien thong truyen thong nhu thoai, tin nhan, muc do canh tranh tren thi truong ngay cang quyet liet. Voi MobiFone, con co them kho khan khi phai tap trung dau tu cho giai doan chuyen doi cong nghe tu 3G sang 4G, va xa hon nua la cong nghe 5G, san sang nhung dieu kien cho cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu. Vuot qua nhung kho khan, thach thuc, ket qua san xuat kinh doanh cua MobiFone nam 2017 het suc an tuong voi doanh thu 44.339 ti dong, dat 100,3% ke hoach va dat loi nhuan truoc thue la 5.589 ti dong, la doanh nghiep co ti suat loi nhuan sau thue tren von chu so huu cao toi 25,68%. MobiFone luon nam trong Top 10 doanh nghiep nop thue thu nhap doanh nghiep lon nhat Viet Nam, doanh nghiep co nang suat lao dong binh quan lon nhat ca nuoc, dong gop khong nho vao ngan sach quoc gia.


Nhung thanh tuu noi bat trong hoat dong san xuat kinh doanh da nang cao gia tri thuong hieu cua MobiFone, ghi nhan nhung dong gop noi bat cua MobiFone vao nen kinh te chung cua ca nuoc cung nhu doi voi khoi doanh nghiep thuoc so huu nha nuoc noi chung.


Tai le trao thuong, ong Nguyen Manh Hung, Pho Tong giam doc Tong cong ty Vien thong MobiFone chia se: “Giai thuong Top 10 Thuong hieu manh Viet Nam 2017 la mot tin vui ngay truoc ngay hon 5.000 CBCNV MobiFone ki niem 25 nam ra doi thuong hieu MobiFone (16/4/1993 - 16/42018). Trong suot qua trinh mot phan tu the ki hinh thanh va phat trien, MobiFone da lien tuc dat nhieu giai thuong ve thuong hieu do cac to chuc uy tin trong va ngoai nuoc trao tang. Voi MobiFone, day chinh la su yeu men cua khach hang, doi tac va toan xa hoi, khang dinh vi the cua mang MobiFone tren thi truong. MobiFone se tiep tuc hoan thien minh de xung dang voi su tin tuong, lay do lam nguon dong luc de MobiFone vung buoc trong qua trinh phat trien va canh tranh trong tuong lai, giu vung thuong hieu va phuc vu khach hang ngay cang tot hon.”


MobiFone đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa vinh dự đón nhận Giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá